За яких умов відкриття процесуальних документів, які стали підставою для проведення НСРД, після передачі провадження до суду не зумовлює визнання доказів недопустимими

За вироком суду першої інстанції ОСОБА_1 засуджено за ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК. За ухвалою апеляційного суду зазначений вирок змінено в частині призначення покарання.

У касаційній скарзі засуджений наголошує на порушенні вимог ст. 290 КПК, оскільки рішення, які стали підставою для проведення слідчих дій, стороні захисту були відкриті лише після скасування ухвали апеляційного суду судом касаційної інстанції.

ВС залишив оскаржувані судові рішення без змін, звернувши увагу на таке.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, апеляційним судом скасовано гриф таємності суду про надання дозволу на проведення аудіо- та відеоконтролю особи в рамках кримінального провадження, а також постанову
старшого прокурора відділу прокуратури про проведення контролю за злочином.
Розсекречені ухвалу апеляційного суду та постанову прокурора стороні захисту
вручено, відповідно до розписки, 14.05.2018. При цьому в судовому засіданні
05.06.2018 суд додатково пересвідчився у тому, чи вручені такі рішення стороні
захисту, а розгляд кримінального провадження відкладено на 19.07.2018. При
цьому, як убачається із журналу судового засідання та звукозапису судового
засідання від 19.07.2018, після ознайомлення з ухвалою апеляційного суду від
16.09.2014 та постановою прокурора від 25.09.2014 стороні захисту було надано
можливість у судовому засіданні без обмежень у часі аргументувати підстави
недопустимості таких доказів та обґрунтувати свою позицію щодо порушення
вимог ст. 290 КПК.

Відповідно до правового висновку, що міститься в постанові ВП від 16.10.2019 у справі No 640/6847/15-к (провадження No 13-43кс19), у тому випадку, коли
сторона обвинувачення під час досудового розслідування своєчасно вжила всі
необхідні та залежні від неї заходи, спрямовані на розсекречення процесуальних
документів, які стали підставою для проведення НСРД, однак такі документи не
були розсекречені з причин, що не залежали від волі і процесуальної поведінки
прокурора, то суд не може автоматично визнавати протоколи НСРД недопустимими доказами з мотивів невідкриття процесуальних документів, якими санкціоноване їх проведення.

Якщо сторона обвинувачення не вжила необхідних та своєчасних заходів,
що спрямовані на розсекречення процесуальних документів, які стали процесуальною підставою для проведення НСРД і яких немає в її розпорядженні, то в такому випадку має місце порушення норм ст. 290 КПК.

При цьому, якщо процесуальні документи, які стали підставою для проведення НСРД, розсекречені під час судового розгляду і сторона захисту у змагальному процесі могла довести перед судом свої аргументи щодо допустимості доказів, отриманих у результаті НСРД, у сукупності з оцінкою правової підстави для їх проведення, то суд повинен оцінити отримані докази та вирішити питання про їх допустимість.

У випадку розкриття процесуальних документів, які стали підставою для проведення НСРД, після передачі кримінального провадження до суду, суд
зобов’язаний забезпечити стороні захисту достатній час та реальну можливість
для доведення перед судом своєї позиції щодо належності та допустимості
доказів, отриманих у результаті НСРД, у комплексі з процесуальною підставою
для проведення НСРД з метою реалізації принципу змагальності.

З урахуванням викладеного та з огляду на правовий висновок ВП колегія суддів вважає, що апеляційним судом у даному випадку порушень вимог статей 20,
22, 23, 89, 290 КПК не допущено, а тому доводи касаційних скарг засудженого та захисника в цій частині є безпідставними.

Детальніше з текстом постанови ВС від 05.12.2019 у справі No 750/883/15-к (провадження No 51-8км18) можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/86241616

Аналогічну позицію ВС висловив у постановах:

  • від 11.11.2019 у справі No 725/4866/16-к (провадження No 51-2790км19), детальніше з текстом якої можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/85903693
  • від 27.11.2019 у справі No 138/3717/16-к (провадження No No 51-3194км19), детальніше з текстом якої можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/86035161

Детальніше з текстом постанови ВП від 16.10.2019 у справі No 640/6847/15-к (провадження No 13-43кс19) можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/85174578