Акт фіксації комерційного використання музичних творів та копія фіскального чека мають бути оцінені судом у сукупності та кожен окремо

Приватна організація «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» (далі – Приватна організація) в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ворнер Мьюзік Україна» звернулася з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Голден Паб» про стягнення компенсації у зв’язку з порушенням майнових авторських прав шляхом публічного виконання музичного твору «Tuesday» без відповідного дозволу правовласника та без виплати авторської винагороди.

Рішенням місцевого господарського суду в задоволенні позову відмовлено. Постановою апеляційного господарського суду рішення залишено без змін.

КГС ВС, скасовуючи рішення попередніх судових інстанцій та направляючи справу на новий розгляд до місцевого господарського суду, зауважив таке.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суди попередніх інстанцій виходили з того, що за наслідками дослідження копії відео- звукозапису до акта фіксації, який міститься на наданому позивачем mini CD (DVD) диску, не вбачається за можливе достовірно встановити, що цей відеозвукозапис проводився представником Приватної організації у приміщенні ресторану, в якому здійснює господарську діяльність відповідач, і публічно виконувався саме спірний твір .

З наданого Приватною організацією відеозвукозапису неможливо достеменно встановити обставини того, що у певних часових межах, з 04:09 до 08:00, звучить саме музичний твір «Tuesday», авторами музики і тексту якого є саме Sheran Makonnen, Aleem Ousala, Wayene Leland Tyler, Uwaezuoke Sonny, і саме у виконанні Burak Yeter Feat., Danelle Sandoval, без спеціальних знань.

Суди попередніх інстанцій також зазначили , що позивач не надав оригіналу об’єкта авторського права– музичного твору «Tuesday», авторами музики і тексту якого є Sheran Makonnen, Aleem Ousala, Wayene Leland Tyler, Uwaezuoke Sonny, а виконавцем– Burak Yeter Feat., Danelle Sandoval, що не дає змоги зробити ідентифікацію спірного твору і твору, виконання якого зафіксовано на mini CD (DVD) диску, наявному в матеріалах справи.

Приватна організація не довела, що у зазначеному приміщенні звучить відображений у акті фіксації музичний твір «Tuesday» саме у виконанні Burak Yeter Feat., Danelle Sandoval, оскільки вона не застосувала відповідних програмних засобів, що дають змогу достовірно визначити виконання саме цього твору.

За таких обставин суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що відео- звукозапис та акт фіксації не доводять факту використання відповідачем музичного твору «Tuesday» у виконанні Burak Yeter Feat., Danelle Sandoval, а тому склад правопорушення, необхідний для покладення на відповідача відповідальності у вигляді сплати компенсації, позивачем та Приватною організацією належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами не доведений.

КГС ВС зазначив, що наведених висновків суди дійшли передчасно, без повного дослідження усіх зібраних у справі доказів та з’ясування необхідних фактичних обставин справи, оскільки акт фіксації, відеозапис фіксації використаного спірного музичного твору та копія фіскального чека мають бути оцінені в сукупності. При цьому касаційним судом наголошено на тому, що акт та фіскальний чек разом з відеозаписом не досліджувалися.

Загальними вимогами процесуального права, закріпленими у статтях 73, 74, 76– 79, 86 ГПК України визначено обов’язковість встановлення судом під час вирішення спору обставин, що мають значення для справи, надання їм юридичної оцінки, а також оцінки всіх доказів, з яких суд виходив під час вирішення позову.

Наведені норми зобов’язують суд у кожному конкретному випадку оцінювати наявні докази в їх сукупності, з урахуванням повноти встановлення всіх обставин справи, необхідних для правильного вирішення спору, на основі вичерпних і підтверджених висновків.

Водночас матеріали справи свідчать про те, що ані суд першої інстанції, ані суд апеляційної інстанції надані позивачем докази (акт фіксації, відеозапис фіксації використаного спірного музичного твору, копія фіскального чека) кожен окремо та в їх сукупності не дослідили та правової оцінки їм не надали, чим порушили приписи наведених норм , зокрема частин другої та третьої статті 86 ГПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного та безпосереднього дослідження наявних у справі доказів. З приводу обов’язку надання судами оцінки зібраним у справі доказам у цілому і кожному доказу окремо, а також у взаємному їх зв’язку, КГС ВС звернувся до правової позиції, викладеної у постанові КГС ВС від 09.07.2019 у справі No 910/12033/18.

Отже, висновки попередніх судових інстанцій щодо ненадання Приватною організацією доказів на підтвердження порушення відповідачем авторських прав позивача шляхом публічного виконання спірного твору зроблені судами без суворого дотримання вимог статей 73, 74, 86 та 236 ГПК України.

КГС ВС наголосив на необхідності врахування того, що саме відповідач, який здійснює господарську діяльність у приміщенні ресторану, несе відповідальність за додержання в ньому вимог законодавства про охорону прав інтелектуальної власності, а тому відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону при використанні ним творів та/або об’єктів суміжних прав.

З огляду на викладене КГС ВС дійшов висновку про те, що при вирішенні цього спору попередні судові інстанції не дотрималися вимог статей 73, 74, 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного та об’єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що унеможливило встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, а тому судові рішення зі справи скасовано як такі, що прийняті з порушенням норм процесуального права.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 21.01.2020 у справі No 910/14840/18 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/87150932