Апеляція, приймаючи до розгляду заяву про перегляд вироку за нововиявленими обставинами, повинна керуватися вимогами, передбаченими у ст. 399 КПК

Оцінка апеляційним судом обставин, які засуджений вважає нововиявленими, одночасно з виявленням недоліків у заяві засудженого про перегляд вироку за нововиявленими обставинами, що стало підставою для повернення такої заяви особи, яка її подала, є передчасним та свідчить про істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: за ухвалою місцевого суду
засудженому ОСОБА_1 відмовлено у задоволенні заяви про перегляд вироку
обласного суду від 31.03.2000 за нововиявленими обставинами.

За ухвалою апеляційного суду від 21.07.2020 апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу суду першої інстанції повернуто особі, яка її подала на підставі п. 3 ч. 3
ст. 399 КПК з посиланням на те, що доводи, які зазначені в апеляційній скарзі, вже були предметом розгляду суду апеляційної інстанції.

Позиція ККС: скасовано ухвалу апеляційного суду про повернення апеляційної
скарги та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Обґрунтування позиції ККС: розглянувши доводи засудженого ОСОБА_1 щодо
порушення судом апеляційної інстанції положень кримінального процесуального
закону, що виразилося у поверненні апеляційним судом апеляційної скарги
ОСОБА_1, Суд вбачає їх обґрунтованими та такими, що знаходять своє підтвердження з наступних міркувань та на підставі ч. 2 ст. 467, ч. 3 ст. 399 КПК.

Як убачається з матеріалів провадження, приймаючи рішення про повернення
апеляційної скарги засудженого ОСОБА_1, апеляційний суд послався на положення п. 3 ч. 3 ст. 399 КПК, згідно з яким апеляційна скарга повертається, якщо вона не підлягає розгляду в цьому суді апеляційної інстанції, мотивуючи своє рішення тим, що доводи апелянта вже були предметом розгляду іншого апеляційного суду (рішення від 12.03.2014), а апеляційний суд не може піддавати ревізії попереднє рішення, ухвалене апеляційним судом.

За встановлених обставин колегія суддів дійшла висновку, що апеляційний
суд на підставі ст. 399 КПК, яка є процесуальною нормою, що застосовується
при оскарженні певних судових рішень суду першої інстанції в апеляційному
порядку, вдався до перевірки наявності юридичного критерію для перегляду

судового рішення за нововиявленими обставинами. Навівши в аспекті ст. 459 КПК недоліки апеляційної скарги, суддя дав оцінку обставинам, які засуджений позначив як нововиявлені, тобто передчасно вирішив ті питання, які повинні вирішуватися під час судового розгляду після відкриття провадження за нововиявленими обставинами Так, встановивши що заява не оформлена згідно з вимогами, передбаченими ст. 462, ч. 2 ст. 459 КПК, суддя не застосував положення ч. 3 ст. 429 КПК, та за наявності підстав для залишення її без руху і надання строку на усунення недоліків, передчасно прийняв рішення про її повернення.

Таким чином, суддею апеляційного суду було допущено таке порушення вимог
кримінального процесуального закону, яке відповідно до ч. 1 ст. 412 КПК слід
визнати істотним, оскільки воно перешкодило суду належним чином забезпечити права та законні інтереси учасників кримінального провадження й ухвалити законне та обґрунтоване рішення.

Детальніше з текстом постанови ВС від 12.05.2021 у справі No 398/2312/16-к (провадження No 51-4071км20) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/96933489