Чи є підставою для повернення апеляційної скарги, об’єднання в ній вимог про скасування двох різних процесуальних документів, зокрема рішення та ухвали місцевого суду?

Право апеляційного оскарження передбачено ст. 254 ГПК України. Учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції (ч. 1 ст. 254 ГПК України).

Ухвали суду першої інстанції оскаржуються в апеляційному порядку окремо від рішення суду лише у випадках, визначених ст. 255 цього Кодексу. Оскарження ухвал суду, які не передбачені ст. 255 цього Кодексу, окремо від рішення суду не допускається (ч. 2 ст. 254 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 260 ГПК України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених ст. 258 цього Кодексу, застосовуються положення ст. 174 цього Кодексу.

Таким чином, якщо апеляційну скаргу оформлено з порушенням вимог ст. 258 ГПК України, суд апеляційної інстанції застосовує положення ст. 174 ГПК України, що визначають порядок залишення позовної заяви без руху в разі виявлення судом недоліків у оформленні процесуального документа та встановлюють
наслідки неусунення таких недоліків.

Частиною 4 ст. 174 ГПК України визначено наслідки невиконання вимог суду щодо узгодження процесуального документа зі встановленими законодавчими нормами, а саме повернення позовної заяви.

Тобто якщо скаржник не виконає у встановлений строк вимог ухвали суду апеляційної інстанції про залишення апеляційної скарги без руху, йому буде повернуто апеляційну скаргу відповідно до ч. 4 ст. 174 ГПК України.

Частина 5 ст. 260 ГПК України визначає інші випадки, коли апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції, зокрема у разі подання скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення
суду.

Отже, зазначеною нормою не встановлено такої підстави для повернення апеляційної скарги, як об’єднання в ній вимог про скасування двох різних процесуальних документів суду першої інстанції, кожен з яких підлягає окремому
апеляційному оскарженню.

Окремі самостійні підстави для повернення апеляційної скарги визначено ч. 5 ст. 260 ГПК України. Їх перелік є вичерпним і не передбачає такої підстави для повернення апеляційної скарги, як оскарження в одній апеляційній скарзі рішення та ухвали місцевого господарського суду.

При цьому приписи п. 2 ч. 5 ст. 174 ГПК України визначають інші (крім тих, які встановлено ч. 4 цієї статті) підстави повернення позовної заяви, які
підлягають застосуванню лише судом першої інстанції. Зазначені приписи не можуть бути застосовані апеляційним судом як правова підстава для повернення апеляційної скарги за аналогією.

Постанова ОП КГС ВС від 17.02.2020 у справі No 2/118 http://reyestr.court.gov.ua/Review/87808649.