Чи може суд у разі порушення позивачем правил об’єднання позовних вимог залишити позов без розгляду?

Чи є підстави для залишення позову без руху та усунення недоліків у разі порушення позивачем правил об’єднання позовних вимог?

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 226 ГПК України суд залишає позов без розгляду, якщо провадження у справі відкрито за заявою, поданою без додержання
вимог, викладених у статтях 162, 164, 172, 173 цього Кодексу, і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк.

Статтею 173 названого Кодексу визначено підстави та порядок об’єднання і роз’єднання позовних вимог. Зокрема, згідно із частиною першою цієї статті в одній позовній заяві може бути об’єднано декілька вимог, пов’язаних між собою
підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги. Похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги).

Частиною 1 ст. 177 ГПК України передбачено, що завданнями підготовчого провадження є, зокрема: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу;
визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Тобто суд, вчинивши необхідні для цілей підготовчого провадження дії, залежно від встановлених у підготовчому провадженні обставин може прийняти рішення про можливість розгляду справи по суті або припинити подальший розгляд справи (залишити позов без розгляду або закрити провадження у справі), якщо подальший її розгляд є неможливим з будь-яких причин.

При цьому суд не має обов’язку постановляти ухвалу про залишення заяви без руху і надавати позивачу строк для усунення недоліків, оскільки
відповідно до ч. 11 ст. 176 ГПК України у переліку вимог, недодержання яких є підставою для залишення заяви без руху, відсутнє посилання на ст. 173 цього Кодексу.

Отже, позовна заява, в якій порушено правила об’єднання позовних вимог, підлягає залишенню без розгляду, оскільки встановлення та усунення недоліків у зв’язку з порушенням правил об’єднання позовних вимог ГПК України не передбачено.

Постанова ОП КГС ВС від 16.10.2020 у справі No 910/7186/19
https://reyestr.court.gov.ua/Review/92256472.