Для зміни виду використання землі законодавством не встановлено такої ж процедури, яка застосовується при зміні категорії цільового призначення землі: ВП ВС

Велика Палата ВС відступила від висновку про те, що зміна виду використання землі в межах її цільового призначення повинна проводитися в порядку, встановленому для зміни цільового призначення такої землі, викладеного у постановах Верховного Суду України, постанові Великої Палати ВС та низці постанов КЦС ВС

Про це Велика Палата ВС зазначила в постанові у справі № 925/929/19 за позовом прокурора до Нагірнянської сільської ради та фермерського господарства про визнання незаконним і скасування рішення сільради від 4 серпня 2016 року № 11-З/VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства громадянина та передачі земельної ділянки в оренду». Також прокурор просив визнати недійсним договір оренди земельних ділянок площею 3,2904 га та 7,4059 га від 30 листопада 2016 року.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні позову з огляду на те, що при затвердженні проєкту землеустрою цільове призначення спірних земельних ділянок (землі сільськогосподарського призначення) не змінювалось. При цьому зазначення іншого виду використання цих земельних ділянок не зумовлює зміни їх цільового призначення, а тому не потребує окремої процедури, яка необхідна при зміні цільового призначення.

Ухвалу про передачу справи на розгляд Великої Палати ВС КГС ВС мотивував необхідністю відступу від висновку, викладеного в постановах КЦС ВС щодо застосування статей 31, 33–37 Земельного кодексу України, відповідно до якого зміна виду використання земельної ділянки в межах цільового призначення (використання) земельної ділянки потребує обов’язкового дотримання механізму такої зміни, визначеного законодавством. КГС ВС вважав, що зміна виду використання земель без зміни цільового призначення земельної ділянки не може бути підставою для визнання недійсними відповідних договорів оренди земельної ділянки та скасування наказів, якими затверджені проєкти землеустрою.

Велика Палата ВС вказала, що норми права розрізняють категорії земель за їх цільовим призначенням та види використання земельної ділянки в межах кожної категорії земель. Зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення на іншу категорію цільового призначення здійснюється за погодженими проєктами землеустрою щодо їх відведення. При цьому такої процедури для зміни виду використання земельної ділянки, зокрема на землі фермерського господарства, без зміни її категорії цільового призначення (землі сільськогосподарського призначення) чинним законодавством не передбачено.

Водночас користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення повинні використовувати їх відповідно до того виду використання, за яким ці земельні ділянки були передані їм власником.

Велика Палата ВС касаційну скаргу прокурора задовольнила частково, рішення попередніх судів змінила та виклала їх мотивувальні частини в редакції цієї постанови.

Постанова Великої Палати ВС від 1 червня 2021 року у справі № 925/929/19 (провадження № 12-11гс21) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/97926626.