Докази та способи захисту у справах поділу майна подружжя: адвокат Вишневий

В постанові від 30.01.2019 у справі №372/1558/16-ц ВС наголосив: наявна в матеріалах справи розписка не дає підстав для висновку, що договір позики укладено в інтересах сім’ї, а одержані в борг гроші витрачені в інтересах сім’ї. Адже доказів про надання дружиною згоди на укладення договору позики, як і доказів, що вона знала про його існування та про придбання спірних будинку й земельної ділянки за одержані в борг за розпискою кошти, не надано.

Пояснив адвокат Олександр Вишневий в матеріалі Закон і Бізнес.

Поряд з тим для спростування факту укладення правочину, на підставі якого заінтересована сторона доводить, що виникли боргові зобов’язання, доцільно ініціювати призначення судово-технічної експертизи документа.

На вирішення експерта слід поставити питання: «Чи виконано текст документа та підписи в ньому в час, зазначений в документі? Чи відповідає давність виконання документа, зазначеній у ньому даті? Виконано текст документа та підписи в ньому особою, яка зазначена в документі, чи іншою особою?»

Якщо дата, зазначена в документі, буде відмінною від установленого експертом часу створення документа, це буде свідчити, що такий правочин у дійсності не вчинявся. Водночас варто також звернути увагу на необхідність витребування оригіналів документів. Адже експерт зможе зробити висновок лише на підставі оригіналів, а не копій.

Також залежно від конкретних обставин справи доцільно ініціювати допит осіб, які брали участь в укладені правочину, за яким виникли боргові зобов’язання. Правильно обрана тактика допиту свідків дасть змогу встановити розбіжність в їхніх показаннях і спростувати факт учинення відповідного правочину