Дохід від операційної та неопераційної курсової діяльності не враховується цілей застосування трансфертного ціноутворення

У Звіті про контрольовані операції не потрібно показувати повернення нематеріальних активів, оскільки такі операції жодним чином не впливають на збільшення або зменшення об’єкта оподаткування.

16 вересня 2020 року Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Головного управління Державної фіскальної
служби у Закарпатській області на рішення Закарпатського окружного
адміністративного суду від 16 січня 2019 року та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 11 червня 2019 року у справі No 0740/860/18 (провадження No К/9901/19609/19) за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Гроклін-Карпати» до Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Контролюючий орган провів документальну планову виїзну перевірку платника щодо стосовно дотримання вимог податкового та валютного законодавства, з питань єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Контролюючий орган дійшов висновку про порушення обсягів в частині недекларування у звіті про контрольовані операції за 2015 рік. Платник, не погоджуючись з результатами перевірки, звернувся до суду про скасування податкового повідомлення-рішення, посилаючись на помилковість висновків акту перевірки, які стали підставою для його прийняття.

Закарпатський окружний адміністративний суд рішенням, залишеним без змін постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду, позов задовольнив.
Суди виходили з того, що вартість повернутих нематеріальних активів не враховується при визначенні вартісного критерію контрольованої операції.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення річного доходу (50 млн грн) платника податків від будь-якої
діяльності для цілей трансфертного ціноутворення та не враховується для обчислення господарських операцій (5 млн грн) платника податків з кожним
контрагентом для цілей застосування трансфертного ціноутворення.

Платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом
перевищує 5 млн грн (без урахування податку на додану вартість), зобов’язані
подавати звіт про контрольовані операції (у разі впливу таких операцій на оподатковуваний дохід платника податків), центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 травня післязвітного року.

Повернення активів не впливає на збільшення або зменшення об’єкта оподаткування в разі укладення між контрагентами угоди про розірвання
договорів, (підписаних раніше щодо здійснення господарських операцій між контрагентами при поверненні активів), з подальшим відображенням в бухгалтерському обліку таких даних, як-от:

  • – доходи відповідного контрагента від позитивної операційної курсової різниці
    (які відображаються в рядку 2120 «Інші операційні доходи»);
  • – витрати у вигляді негативних операційних курсових різниць,
    (які відображаються в рядку 2180 «Інші операційні витрати»);
  • – амортизаційні відрахування, нараховані на нематеріальні активи у звіті
    про фінансові результати на поточний рік.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 16 вересня 2020 року у справі No 0740/860/18 можна ознайомитися за посиланням – http://reyestr.court.gov.ua/Review/91818225.