Думку, яка є оціночним судженням, висловлено в брутальній чи непристойній формі, на відповідача може бути покладено обов’язок відшкодувати моральну шкоду, а не спростувати таку інформацію

Вирішуючи питання про визнання поширеної інформації недостовірною, суди повинні визначати характер такої інформації та з’ясовувати, чи є вона фактичним твердженням,чи оціночним судженням.

11 лютого 2019 року КЦС ВС залишив без змін рішення апеляційного суду Чернівецької області від 22 вересня 2017року про відмову в задоволенні позову про захист гідності, честі та ділової репутації.

Позовна заява мотивована тим, що на позачерговій сесії Чернівецької міської ради відповідачкою були поширені щодо позивачів відомості, які, на їхню думку, є ганебними, безпідставними й необґрунтованими. Під час свого виступу стосовно позивачів відповідачка вживала такі висловлювання: «організована банда», «організований бандит», «організована банда при владі», «отморозки», «ворують, зламують», «знищують бізнес», «не діє як чиновник», «він вкрав», «злодійський спосіб».

Рішення Першотравневого районного суду міста Чернівці від 16 травня 2017 року про задоволення позову мотивовано тим, що вислови відповідачки на адресу позивачів не є оціночними судженнями в розумінні статті 30 Закону України «Про інформацію», порушують права позивачів, гарантовані статтею62 Конституції України,та перевищують межі допустимої критики щодо публічних осіб, а тому принижують їхню честь, гідність та ділову репутацію.

Апеляційний суд, скасувавши рішення районного суду, зазначив, що вислови відповідачки свідчать про критичну оцінку ситуації, що склалася між сторонами. Суб’єктивні думки й погляди відповідно до вимог закону, положень Конвенції, з урахуванням практики ЄСПЛ не підлягають спростуванню та доведенню їхньої правдивості, а отже, не можуть вважатися поширенням недостовірної інформації в розумінні статті 277ЦКУкраїни, а відповідно,не підлягають спростуванню.

КЦС ВС також зазначив, що положеннями статті 30 Закону України «Про інформацію» визначено, що ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їхньої правдивості. Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а також має право на власне тлумачення справи втому самому засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку.

У рішенні у справі «Ляшко проти України» від 10 серпня 2006 року Європейський суд з прав людини зазначив, що свобода вираження поглядів є однією з важливих засад демократичного суспільства та однією з базових умов його прогресу та самореалізації кожного. Предмет пункту другого статті 10 Конвенції застосовується не тільки до «інформації»чи «ідей», які були отримані зі згоди чи розглядаються як необразливі чи як малозначущі, але й до тих, які можуть ображати, шокувати чи непокоїти. Такими є вимоги плюралізму, толерантності та відкритості думок, без чого неможливе «демократичне суспільство». Свобода політичних дебатів є запорукою побудови демократичного суспільства, що наскрізь пронизує Конвенцію. Водночас необхідним є чітке розмежування між констатацією фактів та оціночними судженнями. У той час як наявність фактів може бути продемонстровано, достовірність оціночних суджень не піддається доведенню. Вимогу доводити достовірність оціночних суджень неможливо виконати, вона порушує свободу думки як таку, що є базовою частиною права, гарантованого статтею 10 Конвенції.

З текстом постанови Верховного Суду від 11 лютого 2019 року у справі No 725/5585/16-ц (провадження No 61-34549св18) можна ознайомитися за посиланням– https://reyestr.court.gov.ua/Review/79834900