Як стягнути моральну шкоду за публікацію ЗМІ персональних даних адвоката: рішення суду

Печерський районний суд м. Києва

Суддя Батрин О.В.

секретар судового засідання Звонарьова В.О.,

справа № 757/29660/23-ц

учасники справи:

позивач:   ОСОБА_1

відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОКУС МЕДІА»

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОКУС МЕДІА» про визнання дій протиправними, видалення персональних даних, стягнення моральної шкоди,

представник позивача: Мартиненко Я.П.

представник відповідача: Крупка М.П.

В С Т А Н О В И В :

У липні 2023 року позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до ТОВ «ФОКУС МЕДІА» про визнання дій протиправними, видалення персональних даних, стягнення моральної шкоди, відповідно до якої просив:

1.визнати протиправними дії ТОВ «ФОКУС МЕДІА», які полягають у поширенні персональних даних ОСОБА_1 , а саме: його фотографії, де вказано повністю його прізвище, ім`я та по-батькові, а також зареєстроване місце проживання у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2.зобов`язати ТОВ «ФОКУС-МЕДІА» видалити зі статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3) персональні дані ОСОБА_1 , а саме: його фотографію, де вказано повністю його прізвище, ім`я та по-батькові, а також зареєстроване місце проживання.

3.стягнути з ТОВ «ФОКУС-МЕДІА» моральну шкоду за розповсюдження його персональних даних в розмірі 40 000 грн.

4.стягнути з ТОВ «ФОКУС-МЕДІА» судові витрати та судовий збір у розмірі 3 220 грн. 80 коп. та витрати на професійну правничу допомогу.

Позовні вимоги мотивовані тим, що з боку ТОВ «Фокус Медіа» вчинено протиправні дії, які полягають у поширенні фотографії ОСОБА_1 та його персональних даних, без погодження останнім, чим порушено ст. 32 Конституції України, ч. 1, ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» та спричинило порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 18 липня 2023 року відкрито провадження у справі за правилами позовного (загального) провадження та призначено підготовче судове засідання на 11 вересня 2023 року (а.с. 42).

29 серпня 2023 року на адресу суду від відповідача ТОВ «Фокус Медіа» надійшов відзив на позовну заяву, згідно з яким у задоволенні позову просили відмовити (а.с. 53-87). Обґрунтовуючи свою правову позицію представник відповідача зазначив, що основним видом діяльності ТОВ «Фокус Медіа» є видання журналів і періодичних видань, а також оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ним діяльність. Таким чином, ТОВ «Фокус Медіа» має право на поширення персональних даних, особливо з урахуванням соціального інтересу до окремих питань, на зразок тих, які було описано в статті. Також представником відповідача у відзиві зазначено, що предмет спору в частині видалення персональних даних відсутній, оскільки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 інформація відсутня.

Крім того, діями відповідача не заподіяно шкоди діловій репутації позивача, а тому позивач не має права на відшкодування моральної шкоди, доказів завдання якої, суду не надано.

4 вересня 2023 року на адресу суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача (а.с. 91-116), згідно з якою представник стверджує, що відповідно до чинного законодавства України відповідач не мав права на поширення даних ОСОБА_1 без його добровільної згоди на таке поширення. Крім того, щодо тих доводів відповідача, що предмет спору в частині видалення персональних даних відсутній, оскільки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 інформація відсутня, представник позивача зазначив, що фотографію позивача з його персональними даними за вказаним посиланням, видалено вже після надходження позовної заяви до суду, а отже видалення ТОВ «Фокус Медіа» фотографії позивача з його персональними даними не відміняють факту вчинення протиправних дій відповідачем, а саме розповсюдження персональних даних ОСОБА_1 без відповідної на те згоди. Також позивачем в повній мірі обґрунтовано у чому саме полягає моральна шкода, завдана йому відповідачем та надано відповідні докази, проте в свою чергу відповідачем не обґрунтовано та не підтверджено належними доказами відсутність вини відповідача у спричиненні ним моральної шкоди позивачу.

11 вересня 2023 року представником позивача подано докази щодо правничої допомоги (а.с. 117-132).

25 вересня 2023 року на адресу суду від представника відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив, що є тотожними поданому відзиву (а.с. 137-138).

31 жовтня 2023 року на адресу суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказів щодо правничої допомоги (а.с. 141-146).

У судовому засіданні позивач та його представник Мартиненко Я.П. позовні вимоги підтримали у повному обсязі з обставин, наведених у позові.

Представник відповідача ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення позовних вимог, зазначивши про їх безпідставність та необґрунтованість.

Суд заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи встановив наступні обставини та дійшов наступних висновків.

Статтею 3 Конституції України закріплено, що людина, її честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Крім того, статтею 32 Конституції України визначено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Рішенням Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року № 2рп/2012 надано офіційне тлумачення положення ч. 2 ст. 32 Конституції України, зокрема: неможливо визначити абсолютно всі види поведінки фізичної особи у сферах особистого та сімейного життя, оскільки особисті та сімейні права є частиною природних прав людини, які не є вичерпними‚ і реалізуються в різноманітних і динамічних відносинах майнового та немайнового характеру, стосунках, явищах, подіях тощо. Право на приватне та сімейне життя є засадничою цінністю, необхідною для повного розквіту людини в демократичному суспільстві, та розглядається як право фізичної особи на автономне буття незалежно від держави, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб. Збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Конституційне та законодавче регулювання права на невтручання в особисте та сімейне життя також узгоджується із міжнародно-правовими актами: Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 04 листопада 1950 року, яка була ратифікована Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР, та відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства.

Відповідно до ст. 4 ЦПК України,  кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Згідно зі ст. 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Судом встановлено, що 01.02.2023 року ОСОБА_1 , як адвокат, брав участь у проведенні слідчої дії – обшуку у квартирі в місті Києві в рамках кримінального провадження.

Справа щодо обшукуваних осіб набула значного резонансу у соціальних мережах. Вказані особи відомі як ті, що влаштовували вечірки та знімали контент порнографічного характеру.

На вимогу адвоката ОСОБА_1 представники Солом`янського районного в місті Києві ТЦК та СП покинули приміщення у зв`язку з тим, що вручення повісток безпосередньо у квартирі під час здійснення слідчих дій є незаконним.

У відповідь на вимогу адвоката представниками Солом`янського районного в місті Києві ТЦК та СП повідомлено адвокату, що через його законну вимогу йому буде вручено повістку до Солом`янського районного в місті Києві ТЦК та СП.

Після закінчення проведення обшуку адвокату ОСОБА_1 разом із особами, у яких проводився обшук, вручено повістку про виклик до військкомату. Окрім того, уповноваженими особами Солом`янського РТЦК та СП зроблено фото адвоката ОСОБА_1 разом з повісткою, яку йому було вручено.

02.02.2023 ТОВ «ФОКУС МЕДІА» розмістило статтю на сайті https://focus.ua «ІНФОРМАЦІЯ_4» посилання на статтю: ІНФОРМАЦІЯ_3, де було розміщено фотографію ОСОБА_1 разом з повісткою, яка містить його повне прізвище, ім`я та по-батькові, а також зареєстроване місце проживання, що є його персональними даними (а.с. 17-23).

На публікацію фотографії із зображенням ОСОБА_1 разом із його персональними даними на сайті https://focus.ua ОСОБА_1 не було надано дозволу, проте ТОВ «ФОКУС МЕДІА» всупереч вимогам закону поширило персональні дані ОСОБА_1 .

Згідно зі статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід`ємними і непорушними.

Зокрема п. 6, 9 ч. 2 зазначеної статті визначено, що суб`єкт персональних даних має право пред`являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними, а також застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

У зв`язку з чим, 16.02.2023 року адвокат Мартиненко Я.П. звернулася до ТОВ «Фокус Медіа» з вимогою видалити фотографію (електронне фотографічне зображення) ОСОБА_1 , яка містить його персональні дані, поширену за відсутності згоди ОСОБА_1 на таке поширення зі статті, розміщеної за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с. 13-16), однак відповідь на зазначену вимогу не надано.

Відповідно до ч. 2 ст. 276 ЦК України, якщо дії, необхідні для негайного поновлення порушеного особистого немайнового права фізичної особи, не вчиняються, суд може постановити рішення щодо поновлення порушеного права, а також відшкодування моральної шкоди, завданої його порушенням.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про інформацію» інформація про фізичну особу (персональні дані) – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Крім того, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» встановлено, що поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав людини та для проведення Всеукраїнського перепису населення.

Відповідно до матеріалів цивільної справи, письмових доказів, долучених сторонами, позивач ОСОБА_1 не надавав згоди на використання та поширення конфіденційної інформації про його особу, в матеріалах цивільної справи такі відомості відсутні.

А отже, відповідно до ч. 2 ст. 278 ЦК України, якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене в номері (випуску) газети, книзі, кінофільмі, теле-, радіопередачі тощо, які випущені у світ, суд може заборонити (припинити) їх розповсюдження до усунення цього порушення, а якщо усунення порушення неможливе, – вилучити тираж газети, книги тощо з метою його знищення.

Згідно з ч. 3 ст. 12 ЦПК України  кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

У зв`язку із фактичними обставинами справи, відповідності їх наданими суду письмовими доказами та нормами чинного законодавства, суд вважає протиправними дії відповідача ТОВ «ФОКУС МЕДІА», які полягають у поширенні персональних даних ОСОБА_1 , а саме: його фотографії, де вказано повністю його прізвище, ім`я та по-батькові, а також зареєстроване місце проживання у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я;у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів;у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку із знищенням чи пошкодженням її майна;у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Позивач зазначає, що в результаті протиправних дій ТОВ «Фокус Медіа» ОСОБА_1 завдано моральну шкоду, яка полягає у спричиненні душевних страждань. Окрім цього, публікація ТОВ «Фокус Медіа» завдала значної шкоди професійному життю ОСОБА_1 .

Так, події, через які був проведений обшук, викликали резонанс у суспільстві та агресивне, негативне відношення до обшукуваних осіб, розміщення фотографії ОСОБА_1 з його зареєстрованим місцем проживання разом з обшукуваними особами змусило ОСОБА_1 тривалий час перейматись за своє життя та здоров`я.

Крім того, ОСОБА_1 є батьком двох неповнолітніх дітей, які є активними користувачами мережі Інтернет та які мають друзів. Публікація даної статті з ОСОБА_1 спричинила погіршення стосунків ОСОБА_1 зі своїми дітьми через те, що діти відчули на собі негативне ставлення та насміхання серед друзів та знайомих.

ОСОБА_1 виконував свої професійні обов`язки як адвокат. Проте після публікації вказаної статті ОСОБА_1 під час перебування в громадських місцях чув образливі вислови в свою адресу, такі як «насильник», «збоченець», «злочинець». А деякі сусіди ОСОБА_1 взагалі перестали з ним вітатись, що змусило його тривалий час не виходити на вулицю, а якщо виникала необхідність вийти у громадське місце – вдягати такий одяг, який не схожий на той, у якому він був на фото.

Окрім цього, публікація ТОВ «ФОКУС МЕДІА» завдала значної шкоди професійному життю ОСОБА_1 , який є адвокатом на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 5496/10 від 19.11.2015, виданого Радою адвокатів Київської області та має науковий ступінь кандидата юридичних наук. Також, ОСОБА_1 є членом Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України, що є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до рішення Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 74.

ОСОБА_1 є членом Громадського об`єднання «Асоціація професіоналів корпоративної безпеки України», метою діяльності якої є створення, структурування та розвиток ринку корпоративної безпеки України, включаючи його законодавче забезпечення, із застосуванням кращих практик корпоративної безпеки та корпоративного управління. Все це багато років формує відповідний імідж ОСОБА_1 та сприйняття його суспільством, адвокатською та науковою спільнотою.

Через поширення ТОВ «ФОКУС МЕДІА» фотографії ОСОБА_1 з його персональними даними ОСОБА_1 зазнав репутаційних втрат.

Так як ОСОБА_1 є адвокатом, репутація є одним з головних факторів, які впливають на вибір клієнтом адвоката. Зазвичай коли клієнт потребує допомоги адвоката, він користується пошуком у мережі Інтернет. Утім, під час введення у пошуку Google «адвокат ОСОБА_1» одним із перших посилань є посилання на статтю ТОВ «ФОКУС МЕДІА» з фотографією ОСОБА_1 серед осіб, у які відомі у мережі як «організатори п`яних вечірок, на яких знущались з дівчат», що складає негативне враження у потенційних клієнтів та завдає значних репутаційних втрат ОСОБА_1 .

Окрім того, ОСОБА_1 був членом клубу для підприємців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але після поширення фотографії ОСОБА_1 з його персональними даними засобами масової інформації – його виключили з учасників клубу.

Вказані дії ще раз підтверджують сприйняття та реакцію суспільства на події, через які було проведено обшук. Саме протиправне поширення фотографії ОСОБА_1 . ЗМІ призвело до того, що ОСОБА_1 зазнав репутаційних втрат.

Відповідно до ч. 1 ст. 1167 ЦК України моральна шкода, завдана фізичній особі неправомірним рішенням, діями чи бездіяльністю відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Пунктами 2, 4 частини 2 статті 23 Цивільного кодексу України визначено, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода полягає, зокрема: у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів; у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Суд вважає, що протиправними діями ТОВ «ФОКУС МЕДІА», які полягають у поширенні персональних даних ОСОБА_1 , а саме: його фотографії, де вказано повністю його прізвище, ім`я та по-батькові, а також зареєстроване місце проживання у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3., завдано моральну шкоду ОСОБА_1 у вигляді душевних страждань та репутаційних втрат.

Персональні дані позивача були поширені серед невизначеного кола осіб, оскільки вони були розміщені на Інтернет-ресурсі офіційному сайті відповідача за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з п. 3, 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Зокрема, враховуються стан здоров`я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану. При цьому суд має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості.

За загальним правилом підставою виникнення зобов`язання про компенсацію моральної шкоди є завдання моральної шкоди іншій особі. Зобов`язання про компенсацію моральної шкоди виникає за таких умов: наявність моральної шкоди; протиправність поведінки особи, яка завдала моральної шкоди; наявність причинного зв`язку між протиправною поведінкою особи яка завдала моральної шкоди та її результатом – моральною шкодою; вина особи, яка завдала моральної шкоди.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що поширення інформації, що є предметом розгляду у цій справі, порушує особисті немайнові права позивача, тобто завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам.

Статтею 280 ЦК України встановлено, якщо фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права завдано моральної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню.

У зв`язку з викладеним, суд дійшов висновку, що у результаті протиправних дій ТОВ «ФОКУС МЕДІА» ОСОБА_1 завдано моральну шкоду, яка полягає у спричиненні душевних страждань та підлягає стягненню з відповідача у розмірі, визначеному позивачем.

Разом з тим, на момент розгляду вказаної цивільної справи, персональній дані, що розміщувалися за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутні.

Вказане підтвердили сторони та зазначили, що такі дані були видалені після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі.

Тому, позовні вимоги позивача щодо визнання протиправними дії ТОВ «ФОКУС МЕДІА», які полягають у поширенні персональних даних ОСОБА_1 , а саме: його фотографії, де вказано повністю його прізвище, ім`я та по-батькові, а також зареєстроване місце проживання у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3, підлягають задоволенню.

Проте, не підлягають задоволенню позовні вимоги про зобов`язання ТОВ «ФОКУС-МЕДІА» видалити зі статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3) персональні дані ОСОБА_1 , а саме: його фотографію, де вказано повністю його прізвище, ім`я та по-батькові, а також зареєстроване місце проживання та, як на час розгляду справи та після відкриття провадження у справі такі дані відповідачем самостійно були видалені.

Оскільки суд дійшов висновку про задоволення позову в частині (крім однієї вимоги немайнового характеру), то з урахуванням положень ст. 141 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір у розмірі 3 220 грн. 80 коп.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 141 ЦПК України при вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялися.

Крім того, частиною 8 зазначеної статті встановлено, що розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Оскільки позивачем обґрунтовані та доведені відповідними доказами витрати на професійну правничу допомогу, суд дійшов висновку про стягнення з відповідача на користь позивача судові витрати у розмірі 36 000 гривень

Керуючись Закону України «Про захист персональних даних», ст. 23, 276, 278, 280, 1167ЦК України,  Закону України «Про інформацію», ст. 3, 32 Конституції України, ст. 4, 5, 12, 13, 19, 76-77, 81, 141, 258-259, 263-265, 273, ЦПК України, суд,

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОКУС МЕДІА» про визнання дій протиправними, видалення персональних даних, стягнення моральної шкоди – задовольнити частково.

Визнати протиправними дії Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОКУС МЕДІА», які полягають у поширенні персональних даних  ОСОБА_1 , а саме: його фотографії, де вказано повністю його прізвище, ім`я та по-батькові, а також зареєстроване місце проживання у статті «ІНФОРМАЦІЯ_4» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОКУС МЕДІА» на користь ОСОБА_1 моральну шкоду за розповсюдження його персональних даних в розмірі 40 000 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОКУС МЕДІА» на користь ОСОБА_1 судові витрати, а саме судовий збір у розмірі 3 220 грн. 80 коп. та витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 36 000 грн.

У задоволенні позовних вимог про видалення персональних даних – відмовити.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання до Київського апеляційного суду апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складання повного тексту судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду – якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.