Етика адвоката з особами з інвалідністю: адвокат Оксана Зельдич

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему «Етика адвоката з особами з інвалідністю», Зельдич Оксана, адвокат, заступник начальника управління – начальник відділу Вищого антикорупційного суду, зазначила, що дуже чітко потрібно розуміти яким самим чином хоче клієнт вести процес, чи хоче він бути присутнім на цьому судовому засіданні та яким чином можна клієнту допомогти.

Основною особливістю взаємовідносин адвоката з клієнтами – особами з інвалідністю є те, що люди з інвалідністю є такими самими споживачами адвокатських послуг, як і люди без інвалідності. Розуміння того, чого саме хоче споживач, вимагає у адвоката зосередження уваги на людині, а не на її інвалідності. Перше й найголовніше необхідно побачити людину. Потреби людини можуть бути різними, підхід до задоволення потреб повинен залишатися однаковим для всіх.

Правила адвокатської етики мають на меті уніфіковане закріплення традицій і досвіду української адвокатури в сфері тлумачення норм адвокатської етики, а також загальновизнаних деонтологічних норм і правил, прийнятих у міжнародному адвокатському співтоваристві.

Закон України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає дотримання Правил адвокатської етики як одного з основних професійних обов’язків адвоката, а саме:

  • ст.ст. 9,11,20,21,27,28,31,34,34,54: від виявлення теоретичних знань у галузі адвокатської етики є обов’язковим для особи, яка виявила бажання стати адвокатом, під час кваліфікаційного іспиту, до обов’язку дотримуватися Присяги адвоката України і принципів правил адвокатської етики у своїй адвокатській діяльності.

Потрібно дотримуватися цих правил під час адвокатської діяльності, оскільки дуже багато статей Закону містять посилання на правила адвокатської етики. Порушення цих правил призведе до призупинення свідоцтва або позбавлення цього статусу.

Чинні Правила адвокатської етики затверджені Звітно – виборним з’їздом України 09 червня 2017 року.

Згідно статті 1, норми цих Правил не відміняють і не замінюють положень чинного законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, а доповнюють і конкретизують його.

15 лютого 2019 року З’їздом адвокатів України 2019 року Розділ II Правил адвокатської етики був доповнений ст..121 « Чесність та добропорядна репутація», а до ст..ст 44, 65 внесено зміни.

Доповнено статтю 44 частиною першою щодо дотримання принципів чесності та добропорядної репутації під час здійснення професійної діяльності в суді.

Доповнено статтю 65 частиною четвертою щодо етичних особливостей відносин між адвокатами та органами адвокатського самоврядування.

Загальний кодекс правил адвокатів країни членів Європейського співтовариства, прийнятий у 1988 році, закріплює п.2.2 «Довіра та особиста порядність»: «Довірчі відносини між адвокатом і клієнтом можуть виникнути лише у випадку відсутності у останнього сумнівів відносно порядності, чесності і добросовісності адвоката».

Хартія основних принципів європейської адвокатської професії, яка була прийнята 24 листопада 2006 року, встановлює, що честь та гідність адвокатської професії, доброчесніть та бездоганна репутація окремого адвоката є одним з десяти основоположних принципів професії адвоката.

Адвокатська етика приписувана корпоративними правилами належна поведінка адвоката у тих випадках, коли правові норми не встановлюють для нього конкретних правил поведінки.

Надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів слідкування високим етичним стандартам поведінки: водночас специфіка обов’язків, що лежать на адвокатурі, обумовлюють необхідність збалансування служіння адвоката інтересам окремого клієнта з інтересами суспільства в цілому, дотримання принципів законності верховенства права.