Факт запровадження воєнного стану не є безумовною підставою для поновлення пропущеного процесуального строку

Це питання має вирішуватися в кожному конкретному випадку з урахуванням доводів, наведених у заяві, та обставин, які існували й об’єктивно перешкоджали вчиненню процесуальних дій. Для визнання поважною цієї підстави слід брати до уваги, зокрема, територіальне місцезнаходження суду, порядок його функціонування, хід бойових дій, наявність реальної небезпеки для життя учасників процесу, тривалість самого процесуального строку; час, який минув із дати завершення процесуального строку; наявність чи відсутність обставин, які об’єктивно перешкоджали особі реалізувати своє право (повноваження) у межах визначеного процесуального строку; поведінку особи, яка звертається з відповідним клопотанням, зокрема, чи вживала особа розумних заходів для того, щоб реалізувати своє право (повноваження) у межах процесуального строку та якнайшвидше після його закінчення (у разі наявності поважних причин його пропуску), а також інші доречні обставини.

Поважними причинами пропуску прокурором на три дні процесуального строку на апеляційне оскарження вироку Роменського міськрайонного суду Сумської області (до 07.03.2022) слід визнавати як введення з 24.02.2022 в Україні воєнного стану, так і блокування з 25.02.2022 військами Російської Федерації міста Ромни, оточення ними Роменського району Сумської області з 01.03.2022 до 11.03.2022, а також припинення роботи Апеляційного суду Сумської області з 24.02.2022 до особливого розпорядження голови суду, організацію роботи Роменського міськрайонного суду Сумської області згідно з положеннями рішення та рекомендаціями Ради суддів України відповідно від 24.02.2022 і від 02.03.2022. Ухвала апеляційного суду про відмову прокурору в поновленні строків на апеляційне оскарження за наявності таких поважних причин не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд виправдав ОСОБА_1
за ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК у зв’язку з недоведеністю його винуватості.

Прокурор, який брав участь у розгляді кримінального провадження судом першої інстанції, 10.03.2022 о 18:41 на електронну адресу суду першої інстанції надіслав апеляційну скаргу. В ній прокурор, зокрема, заявив клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження вироку, зазначаючи, що він не мав можливості подати апеляційну скаргу в установлений законом строк через військову агресію, розпочату РФ.

Апеляційний суд відмовив прокурору у поновленні строку на апеляційне
оскарження вироку, а апеляційну скаргу повернув особі, яка її подала. Цей суд
установив відсутність поважних причин пропуску визначеного процесуального
строку на оскарження вироку щодо ОСОБА_1. Своє рішення апеляційний суд
мотивував тим, що прокурор не був позбавлений можливості своєчасно подати
апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції, оскільки Роменський
міськрайонний суд Сумської області працював у штатному режимі, на території
м. Ромен бойові дії не велися; працювали електронна пошта суду, електронний суд та служба доставки, якими можливо було скористатися для надіслання апеляційної скарги.

У касаційній скарзі прокурор указує, що він із поважних причин на три дні
пропустив строк на оскарження вказаного вироку, оскільки з 24.02.2022 в Україні
було введено воєнний стан, із 25.02.2022 м. Ромни Сумської області було блоковано військами РФ, а з 01.03.2022 до 11.03.2022 Роменський район Сумської області перебував у їх оточенні. Ці обставини унеможливили своєчасне подання апеляційної скарги до 07.03.2022, чого не врахував апеляційний суд, який також не зважив на те, що з 24.02.2022 роботу апеляційного суду було припинено до особливого розпорядження голови суду, а роботу Роменського міськрайонного суду Сумської області було організовано згідно з положеннями рішення та рекомендаціями Ради суддів України відповідно від 24.02.2022 та від 02.03.2022.

Позиція ККС: скасовано ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС встановила, що тривалість часу
порушення процесуального строку, причини його порушення, які реально існували та загрожували безпеці, життю і здоров’ю, вказують на відсутність зловживань прокурором його процесуальними правами і, відповідно, свідчать про поважність причин пропуску строку для подання апеляційної скарги, чого не врахував апеляційний суд.

Відповідно до усталеної судової практики під поважними причинами пропуску
строку, у тому числі строку на апеляційне оскарження, слід розуміти лише ті обставини, які були чи є об’єктивно непереборними, тобто не залежать від волевиявлення особи, пов’язані дійсно з істотними обставинами, перешкодами
чи труднощами, що унеможливлювали чи ускладнили можливість своєчасного
звернення до суду у визначений законом строк.

Відповідно до Указу Президента України No 64/2022 «Про введення воєнного стану» від 24.02.2022 у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні із 05:30 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, який надалі було продовжено.

Введення воєнного стану є обставиною, яка не залежать від волевиявлення
особи і в певних випадках створила перешкоди та труднощі, що унеможливлювали чи ускладнили можливість своєчасного звернення до суду у визначений законом строк. Однак, сам по собі факт запровадження воєнного стану в Україні не є безумовною підставою для поновлення процесуального строку, а тому це питання має вирішуватися в кожному конкретному випадку з урахуванням доводів, наведених у заяві та обставин, які існували та об’єктивно перешкоджали вчиненню процесуальних дій.

Для визнання поважною цієї підстави слід брати до уваги, зокрема, територіальне місцезнаходження суду, порядок його функціонування, хід бойових дій, існування реальної небезпеки для життя учасників процесу, тривалість самого процесуального строку; час, який минув із дати завершення процесуального строку; наявність чи відсутність обставин, які об’єктивно перешкоджали особі реалізувати своє право (повноваження) у межах визначеного процесуального строку; поведінку особи, яка звертається з відповідним клопотанням, зокрема, чи вживала особа розумних заходів для того, щоб реалізувати своє право (повноваження) у межах процесуального строку та якнайшвидше після його закінчення (у разі наявності поважних причин його пропуску), та інші доречні обставини.

У цьому провадженні апеляційний суд не врахував тривалості часу, який минув з дати завершення процесуального строку, а також існування реальної небезпеки для життя та здоров’я учасників процесу.

На підтвердження неможливості своєчасного подання апеляційної скарги та наявності об’єктивно непереборних причин порушення процесуального строку у зв’язку із загрозою життю, здоров’ю та безпеці, прокурор надав відповідь
Роменської районної державної адміністрації Сумської області на запит Роменської окружної прокуратури, з якої вбачається, що в період з 01.03.2022 до 11.03.2022 Роменський район перебував в оточенні (блокуванні) ворожих військ РФ, відбувалося активне їх пересування територією району. Зафіксовано проходження колон техніки з озброєнням, спостерігались випадки застосування особовим складом російських військ озброєння, стрілецької зброї стосовно жителів громад Роменського району. На основних перехрестях і розвилках автошляхів районного та обласного значення було розміщено блок-пости російських військ, що забезпечували рух і переміщення ворожої техніки. Крім того, ними здійснювалося пограбування, пошкодження окремих об’єктів інфраструктури, торгівлі, фермерських господарств, мережі автошляхів, у тому числі їх замінування.

Зазначене підтверджується інформацією, що перебуває у вільному публічному
доступі.

Детальніше з текстом постанови ВС від 25.10.2022 у справі No 585/2494/18 (провадження No 51-2131км22) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/107023971.