Як поділити спільне майно подружжя, якщо один з подружжя є ФОП? – огляд законодавства та судової практики від адвоката Ольги Михальчук

Ольга Михальчук, адвокат, засновник Адвокатського бюро «Ольги Михальчук», член Центру сімейного права ВША НААУ, провела у Вищий школі адвокатури вебінар на тему: «Особливості поділу спільного майна подружжя, якщо один з подружжя є фізичною особою-підприємцем».

Ольга Михальчук визначила проблематику поділу спільного майна подружжя, якщо один з подружжя є фізичною особою-підприємцем, яка полягає у відсутності в законодавстві чіткої детальної регламентації, як здійснювати поділ спільного майна подружжя в подібних правовідносинах.

Адвокатка зробила огляд законодавства, яким визначено презумпцію спільної сумісної власності подружжя, проаналізувала норми цивільного законодавства на предмет правового режиму майна фізичної особи-підприємця. За змістом ч. 2. ст. 52 ЦК України, яка визначає цивільно-правову відповідальність фізичної особи-підприємця, вбачається, що відповідальність підприємця поширюється на майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя. Через призму правової позиції, викладеної в Постанові Касаційного цивільного суду в складі Верховного суду від 06.12.2021 по справі № 161/7804/19, зроблено висновок, що майно фізичної особи-підприємця вважається спільним майном подружжя та підлягає поділу між подружжям.

Лекторка запропонувала до уваги слухачів історичний екскурс до судової практики з означеної проблематики та навела позиції судів в контексті трансформації підходів до вирішення справ, коли один з подружжя є підприємцем. Так, відправною точкою у зміні правозастосовної практики при розгляді спорів про поділ спільного майна подружжя, коли один з подружжя є фізичною особою-підприємцем, стало рішення КСУ від 19 вересня 2012 року у справі № 17-рп/2012, яким установлено: «Статутний капітал та майно приватного підприємства є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя». Зазначене рішення визначено доленосним для трансформації підходів щодо визначення правового режиму майна ФОП у спорах про поділ спільного майна подружжя. До 2012 року правовий підхід у справах про поділ майна подружжя, коли один із подружжя є підприємцем, спирався на Постанову Пленуму ВС від 21.12.2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя». Відповідно до пункту 29 Постанови Пленуму ВС передбачено: «Майно приватного підприємства чи фізичної особи-підприємця не є об’єктом спільної сумісної власності подружжя. Інший із подружжя має право тільки на частку одержаних доходів від цієї діяльності».

Актуальну судову практику представлено через правовий аналіз Постанови Верховного Суду України від 10 квітня 2020 року у справі № 734/2887/17, в якій викладено правову позицію: «Майно фізичної особи-підприємця може бути об’єктом спільної сумісної власності подружжя і предметом поділу між кожним з подружжя з урахуванням загальних вимог законодавства щодо критеріїв визначення правового режиму спільного сумісного майна подружжя та способів поділу його між кожним з подружжя».

Ольга Михальчук дослідила умови, за яких презумпція спільної сумісної власності на майно фізичної особи-підприємця, може бути спростована, через призму судової практики у справах про вирішення спорів у подібних правовідносинах. Постанова ВС від 02.10.2013 р. у справі № 6-79цс13, Постанова КЦС ВС від 24.01.2020 у справі № 546/912/16-ц, Постанова КЦС ВС від 20.07.2022 № 703/2284/19 (61-18299св21). У результаті аналізу змісту зазначених постанов, лектором вебінару зроблено висновок про те, що визначальною умовою для вирішення спору в справі про поділ спільного майна подружжя, є джерело отримання коштів для придбання такого майна одним з подружжя-підприємцем. Також запропоновано юридичні інструменти для спростування презумпції спільної сумісної власності подружжя, у разі коли один з подружжя є ФОП, серед яких: надати суду докази про джерела походження коштів не за рахунок спільної праці та спільних грошових коштів подружжя, підтвердити джерела походження коштів від третіх осіб на придбання цього майна; обґрунтувати мету придбання (та використання) майна, яка є відмінною від інтересів сім’ї; визначити час виникнення джерела походження коштів на придбання майна відносно періоду шлюбу.

Окремим блоком заходу розглянуто питання поділу доходів фізичної особи-підприємця під час поділу майна подружжя. Визначено наступні принципи, за якими здійснюється поділ доходів фізичної особи-підприємця у справах про поділ майна подружжя:

  • – презумпція спільної сумісної власності подружжя поширюється на доходи фізичної особи-підприємця, отримані від зайняття підприємницькою діяльністю під час шлюбу, що базується на засадах ст. 60, 61 Сімейного кодексу України;
  • – доведеність позовних вимог про поділ доходів ФОП забезпечується через надання розрахунків отриманих доходів під час перебування сторін спору у шлюбі, податкових декларацій, з урахуванням обраної системи оподаткування тощо;
  • – доходи від підприємницької діяльності, набуті під час шлюбу та витрачені в інтересах сім’ї, не можуть бути повторно окремим предметом поділу між подружжям.

Ольга Михальчук звернула увагу на особливості розрахунків отриманих доходів під час перебування сторін спору у шлюбі, для чого проведено аналіз судової практики: Постанова ВС від 19.09.2018 року у справі № 719/232/16-ц, Постанови ВС від 04 червня 2020 року у справі № 661/1663/17, Постанова Херсонського апеляційного суду від 26 березня 2019 року у справі № 661/1663/17, Постанова Верховного суду від 05 липня 2023 року по справі № 295/98/21 (провадження № 61-4943св23).

Наприкінці заходу лекторка закликала не ігнорувати інструмент захисту майнових прав одного із подружжя, та розглянула можливості поділу спільного майна після смерті іншого із подружжя. Наведений механізм поділу спільного майна після смерті іншого із подружжя також можна застосовувати до правовідносин щодо поділу спільного майна подружжя у разі, коли один з подружжя є фізичною особою-підприємцем. Практичне застосування поділу спільного майна після смерті іншого із подружжя було проаналізовано через аналіз Постанови ВС від 08 квітня 2020 року у справі № 130/2319/17-ц.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.