Якщо боржник не сплачував заборгованість за кредитним договором ні новому, ні старому кредитору, правильним є стягнення заборгованості на користь нового кредитора

6 лютого 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду за позовом ТОВ «ФК «Омега» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідно до фактичних обставин справи, між ВАТ «Кредобанк» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір, за умовами якого позичальник отримав кредит у розмірі 35 800 доларів США на строк до 01 лютого 2027 року. Внаслідок укладення декількох договорів факторингу право вимоги до відповідачів за кредитним договором, договорами іпотеки та поруки перейшло до ТОВ «ФК «Омега».

За результатами касаційного перегляду справи Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду дійшов таких висновків.

Відповідно до статті 516 ЦК України заміна кредитора у зобов’язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов’язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов’язку первісному кредиторові є належним виконанням.

У частині другій статті 517 ЦК України передбачено, що боржник має право не виконувати свого обов’язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов’язанні.

За висновками Верховного Суду України, що викладені у постанові No 6-979цс15 від 23 вересня 2015 року, боржник, який не отримав повідомлення про передачу права вимоги іншій особі, не позбавляється обов’язку погашення заборгованості, а лише має право на погашення заборгованості первісному кредитору і таке виконання є належним.

Якщо боржник не сплачував заборгованість за кредитним договором ні новому, ні старому кредитору, внаслідок чого в останнього утворилася заборгованість, правильним є стягнення заборгованості на користь нового кредитора, оскільки неповідомлення боржника про зміну кредитора не звільняє його від обов’язку погашення кредиту взагалі.

Доказів належного виконання кредитного зобов’язання ОСОБА_1 на користь первісного кредитора ВАТ «Кредобанк» матеріали справи не містять, а тому колегія суддів погоджується із висновками апеляційного суду щодо належності позивача у справі та стягнення боргу на його користь.

Детальніше з текстом постанови КЦС ВС від 06 лютого 2019 року у справі No 667/11010/14-ц можна ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79846414.