Якщо умовами кредитного договору передбачена пеня, то разом зі стягненням заборгованості в іноземній валюті суд має право стягнути й пеню в іноземній валюті

12 грудня 2018 року Велика Палата Верховного Суду розглянула заяву ОСОБА_4 про перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12 липня 2017 року, рішення Апеляційного суду міста Києва від 17 січня 2017 року, рішення Печерського районного суду м. Києва від 30 травня 2016 року.

ОСОБА_4 вказала, що суди, задовольняючи вимоги позивача про стягнення кредитної заборгованості, не розмежували походження заборгованості та помилково вважали за можливе нараховувати пеню в іноземній валюті.

За результатами розгляду справи Велика Палата Верховного Суду прийняла постанову, в якій зазначила таке.

У разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки (пункт 3 частини першої статті 611 ЦК України).

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання (частина третя статті 549 ЦК України).

Грошове зобов’язання має бути виконане у гривнях. Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов’язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом (частини перша та третя статті 533 ЦК України).

Велика Палата Верховного Суду вже зауважувала, що правовий режим іноземної валюти на території України, хоча і пов’язується з певними обмеженнями в її використанні як платіжного засобу, проте не виключає здійснення платежів в іноземній валюті (див. пункт 47 постанови Великої Палати Верховного Суду від 4 липня 2018 року у справі No 761/12665/14-ц).

Оскільки виконання договірних зобов’язань в іноземній валюті не суперечить чинному законодавству України, умови кредитного договору, передбачали сплату пені в установленому розмірі від суми простроченого платежу, а сторони ці умови не оспорювали, то разом зі стягненням з фізичних осіб-поручителів заборгованості в іноземній валюті суд мав право стягнути й пеню в іноземній валюті.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 12 грудня 2018 року у справі No757/6367/13-ц можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79958173.