Який порядок подання учасником справи до суду процесуальних документів в електронній формі?

Відповідно до частин 5, 6 ст. 42 ГПК України документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-5телекомунікаційної системи, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з наказом ДСА України від 22.12.2018 No 628 “Про проведення тестування підсистеми “Електронний суд” у місцевих та апеляційних судах” вирішено запровадити тестовий режим експлуатації підсистеми “Електронний суд” у всіх місцевих та апеляційних судах України, Касаційному адміністративному суді (пілотних судах).

У пунктах4, 3 розділу І Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 No 30, у частині функціонування підсистеми “Електронний суд” передбачено, що авторизація користувача — процедура отримання користувачем правна здійснення операцій з інформаційними ресурсами, в межах його повноважень та компетенції, за допомогою власного електронного цифрового підпису користувача, який прирівнюється за правовим статусом до його власноручного підпису; автор електронного документа — це особа (особи), яка підписала (підписали) електронний документ власним електронним цифровим підписом.

У п. 2 розділу ХІ цього Положення визначено, що учасники судового процесу за допомогою зареєстрованого електронного кабінету можуть надсилати копії електронних документів іншим учасникам судової справи, крім випадків, коли інший учасник не має зареєстрованого електронного кабінету, подавати позовні заяви та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, а також отримувати судові рішення та інші електронні документи.

Тобто надсилання у встановленому порядку процесуальних документів в електронному вигляді передбачає використання сервісу “Електронний суд” за умови попередньої реєстрації офіційної електронної адреси (електронного кабінету) та з обов’язковим використанням такою особою власного електронного цифрового підпису.

Таким чином, альтернативою звернення учасників справи до суду із позовними заявами, скаргами та іншими визначеними законом процесуальними документами, оформленими в паперовій формі та підписаними безпосередньо учасником справи або його представником, є звернення з процесуальними документами в 6електронній формі з обов`язковим їх скріпленням власним електронним цифровим підписом учасника справи та подання такого документа через Електронний кабінет.

Постанова КГС ВС від 20.07.2020 у справі No 910/1386/20 http://reyestr.court.gov.ua/Review/90515314.