Щодо функціонування сервісу видачі і пред’явлення до виконання виконавчих документів в електронній формі

У зв’язку з численними зверненнями користувачів стосовно можливості отримання і пред’явлення виконавчих документів в електронній формі Державна судова адміністрація України надала наступні роз’яснення щодо функціонування згаданого сервісу – лист ДСА України від 19.10.2023 №15-12512/23:

  • виконавчі документи можуть видаватися судами в електронній формі у випадках, якщо вони підлягають виконанню державними або приватними виконавцями, так як на сьогодні налаштована автоматизована електронна взаємодія підсистеми «Електронний суд» з автоматизованою системою виконавчого провадження;
  • у разі, якщо виконавчий документ підлягає виконанню Державною казначейською службою України або її територіальним органом, податковими органами, банками чи будь-яким іншим органом, то в такому випадку необхідно видавати виконавчі документи в паперовій формі через відсутність автоматизованої електронної взаємодії з інформаційними ресурсами Державної казначейської служби України та/або інших органів влади;
  • у разі видачі виконавчого документа в паперовій формі – дублікат такого документа також видається в паперовій формі;
  • нормами процесуального законодавства України передбачено, що особі, яка зареєструвала електронний кабінет в Єдиній судовій інформаційно- телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, суд вручає будь-які документи у справах, в яких така особа бере участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення до електронного кабінету такої особи, що не позбавляє її права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Одночасно проінформовано суди, що протягом III та IV кварталів цього року державним підприємством «Інформаційні судові системи» будуть вжиті заходи щодо доопрацювання в АСДС функціоналу електронних виконавчих документів, в частині забезпечення можливості проставлення судами електронних підписів на виконавчих документах, внесення інформації про суму коштів в іноземній валюті, полів «Дата видачі виконавчого документа» стягувачу/боржнику, «Дата отримання виконавчого документа» стягувачу/боржнику та інше.

Таким чином, і на сьогоднішній день, враховуючи недоліки функціоналу електронних виконавчих документів, отримавши виконавчий лист в електронній формі, стягувач позбавлений можливості його пред’явлення до виконання.

Про доопрацювання в АСДС функціоналу електронних виконавчих документів та виправлення помилок буде повідомлено додатково.

Рівненський окружний адміністративний суд