Індексація розміру аліментів: адвокат Савицька

01.09.2020 Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до статті 71 Закону України “Про виконавче провадження” щодо обов’язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі».

Останні роки законодавець приділяє велику увагу питанню захисту права дитини на її належне утримання. За останні п’ять років було змінено порядок вирішення питання про стягнення аліментів в судовому порядку, визначено мінімальний гарантований і мінімальний рекомендований розмір аліментів на дитину, закріплено законодавчо, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини, надано право одержувачу аліментів звертатися до суду з позовом про зміну способу стягнення аліментів, визначеного рішенням суду, розширено перелік обставин, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів.

Окрім перерахованого, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» від 03.07.2018 було внесено відповідні зміни до частини другої статті 184 Сімейного кодексу України, відповідно до якого її було викладено в наступній редакції: «2. Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період».

До цього часу ч. 2 статті 184 Сімейного кодексу України визначала, що розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

Отже, індексацію аліментів, що призначались у твердій грошовій формі, законодавством була передбачена нормою Сімейного кодексу України з моменту його прийняття у 2002 році. Однак, на практиці до 2016 року індексація аліментів, що призначались у твердій грошовій формі, здійснювалась неохоче через відсутність зрозумілого механізму її нарахування.

В 2016 році Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі» від 17.05.2016 було внесено зміни до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», згідно з якими визначалось, що:

  • Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру: розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі.
  • Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться за рахунок коштів платника аліментів.

– Індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, фізичними особами – підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів із доходу платника аліментів.

Індексація грошових доходів, в тому числі і розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, проводиться відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (із змінами) (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 6 вказаного Порядку визначено, що індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – підприємцями, які провадять відповідні відрахування аліментів із доходу платника аліментів. Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.

В той же час, на думку законодавця, відсутність механізму проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, саме в спеціальному Законі України «Про виконавче провадження» призводить до того, що питання про проведення індексації аліментів можна вирішити виключно у судовому порядку, що у свою чергу створює колізії у законодавстві.

У зв’язку з цим, в статтю 71 Закону України «Про виконавче провадження» було внесено зміни та доповнено абзацами третім і четвертим частини першої такого змісту:

«Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше на передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі – підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 цього Закону, індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

Перше речення абзацу першого частини четвертої викладено в такій редакції:

«Виконавець зобов’язаний обчислювати розмір заборгованості із сплати аліментів щомісяця, а також проводити індексацію розміру аліментів відповідно до частини першої цієї статті».

Із аналізу вказаних норм вбачається, що тема індексації аліментів у твердій грошовій сумі, не нова. Чинне законодавство містило відповідні норми, які передбачали можливість індексації аліментів у твердій грошовій сумі. В Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 було визначено основні механізми та суб’єктів, якими проводиться нарахування такої індексації.

Тому на мій погляд, можливо було б доцільніше уточнити пункт 6 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 щодо суб’єктів, які наділені правом проводити індексацію аліментів у твердій сумі, а не вносити зміни до Закону України «Про виконавче провадження». Адже при формальному тлумаченні прийнятих нововведень до ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 вбачаються неузгодженості, що також можливо використовувати для гальмування процедури нарахування індексації на аліменти, визначені у твердій грошовій сумі.

Нажаль, відсутність системного підходу при вирішенні питань про внесення змін до чинного законодавства іноді створює ще більше колізій при його застосуванні. Треба пам’ятати, що основний принцип, якому мають відповідати будь-які законодавчі акти – це принцип визначеності: закон має бути зрозумілим кожному.