Коли отримання доказів винуватості обвинуваченого внаслідок проведення НСРД стосовно інших осіб обумовлює їх недопустимість

ВС розглянув касаційну скаргу на ухвалу апеляційного суду, постановлену за результатами перегляду вироку суду першої інстанції, яким ОСОБА_1 та ОСОБА_2 визнано невинуватими у пред’явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 307 КК.

У касаційній скарзі прокурор не погодився з оцінкою доказів, здобутих у результаті проведення НСРД, як недопустимих.

ВС залишив оскаржувану ухвалу без змін.

Суд з’ясував, що обвинувачення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 307 КК переважно ґрунтувалось на доказах, отриманих у результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій стосовно інших осіб у ході здійснення досудового розслідування щодо іншої особи. Негласні слідчі дії щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не проводились, дозвіл було надано на здійснення оперативної закупки
наркотичного засобу в ОСОБА_6. У матеріалах кримінального провадження
відсутня відповідна ухвала слідчого судді про використання результатів вказаних негласних слідчих дій в іншому кримінальному провадженні, як того вимагає ст. 257 КПК, тому всі докази, здобуті внаслідок проведених негласних слідчих дій стосовно інших осіб, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, суд правильно визнав недопустимими.

У зв’язку із цим колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про недопустимість таких доказів з огляду на положення статей 86, 87 КПК.

Така позиція суду узгоджується з практикою ЄСПЛ, яка відповідно до ст. 17 Закону України від 23.02.2006 «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» застосовується при розгляді справ як джерело права.

Зокрема, вказаний суд у своєму рішенні від 05 .02.2008 у справі «Раманаускас проти Литви» (скарга No 74420/01) наголошував, що докази, одержані за допомогою застосування спеціальних методів розслідування, можуть вважатися допустимими за умови наявності адекватних і достатніх гарантій проти зловживань, зокрема чіткого та передбачуваного порядку санкціонування,
здійснення відповідних оперативно-слідчих заходів та контролю за ними (рішення Суду від 06.09.1978 у справі «Класс та інші проти Німеччини», від 26.10.2006 у справі «Худобін проти Росії» (скарга No 59696/00).

У вказаному рішенні «Раманаускас проти Литви» зазначено, що питання щодо допустимості доказів у справі – це насамперед предмет регулювання національного законодавства і, як правило, саме національні суди уповноважені
давати оцінку наявним у справі доказам.

Відповідно до ст. 257 КПК, якщо в результаті негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Викладений у виправдувальному вироку висновок про недопустимість доказів, отриманих за результатами оперативної закупки, дозвіл на здійснення якої було надано щодо іншої особи, узгоджується з наведеною позицією ЄСПЛ щодо допустимості доказів, який неодноразово у своїх рішеннях наголошував, що порядок збирання доказів, передбачений національним правом, має відповідати основним правам, визнаним Конвенцією.

Детальніше з текстом постанови ВС від 21.03.2018 у справі No 751/7177/14 (провадження No 51-1285км18) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/72938764