Комерційна таємниця на підприємстві, як захистити: адвокат Надія Тарасова

Під час курсу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Комерційна таємниця на підприємстві, як захистити?”, Надія Тарасова, адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс – офіцер, медіатор, радник з питань корпоративного управління в VODAFONE Україна, розповіла про нормативну базу з питань захисту комерційної таємниці.

Комерційна таємниця — інформація, яка є достатньо секретною, в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з таким видом інформації, до якого вона належить.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Статтею 420 ЦКУ визначено, що комерційна таємниця є одним з об’єктів інтелектуальної власності. Відповідно майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визнала інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором.

Комерційну таємницю не становлять:

 • Установчі документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами
 • Інформація за всіма встановленими формами державної звітності
 • Дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів
 • Відомості про чисельність і склад працюючих
 • Документи про сплату податків і обов’язкових платежів
 • Інформація про забруднення навколишнього природнього середовища
 • Документи про платоспроможність
 • Відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю
 • Відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню

Якщо порівнювати комерційну таємницю з конфіденційністю, то вони не можуть бути тотожними, але розглядати комерційну таємницю як вид конфіденційної інформації можливо.

Стосовно комерційної таємниці в корпоративному договорі, то щоб захистити цю таємницю, потрібно при складанні корпоративного договору, обов’язково прописувати, що всі учасники товариства зобов’язуються не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

За розголошення комерційної таємниці встановлюється відповідальність :

 • Штраф
 • Вихід із ТОВ
 • Відчуження частки іншому учаснику

Що стосується комерційної таємниці в статуті ТОВ, то за вимогою учасників товариства, групи компаній, а також в залежності від їх специфіки діяльності, в статуті ТОВ зазначають інформацію щодо захисту, режиму доступу до комерційної таємниці.