Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ вважає, що імплементація стандартів захисту від впливу іонізуючого випромінювання неможлива без конкретизації ризиків

Імплементація в законодавство України стандартів захисту від впливу іонізуючого випромінювання не можлива без конкретизації ризиків такого випромінювання для здоров’я та механізмів компенсації заподіяної шкоди.

Про це, зокрема, йдеться у правовому аналізі законопроекту № 8223 «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання», який підготував Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Метою прийняття законопроекту є імплементація в законодавство України стандартів захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання відповідно до права ЄС.

На думку авторів законодавчої ініціативи, реалізація положень документу дозволить запровадити систему радіаційного захисту персоналу та населення у всіх ситуаціях опромінення (плановій, існуючій та аварійній) з урахуванням положень документів права ЄС та набутого досвіду державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

У Комітеті НААУ пропонують доповнити документ нормами щодо:

-конкретизації форми повідомлення осіб про ризики для здоров’я, що на практиці може породжувати спори про сам факт такого повідомлення;

-конкретизації форми надання належної та актуалізованої інформації щодо можливих ризиків для здоров’я, що на практиці може породжувати спори про сам факт такого повідомлення.

-кола суб’єктів, за рахунок яких здійснюється компенсація за перевищення лімітів доз та відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок впливу іонізуючого випромінювання, в результаті практичної діяльності яких сталося перевищення.

Пропозиції НААУ скеровані до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.