Мінюст та Координаційний центр БПД не можуть мати повноважень навчати адвокатів, самостійно проводити конкурси з відбору адвокатів, розробляти договори з адвокатами в односторонньому порядку: адвокат Зосименко

Учасники круглого столу «Безоплатна правова допомога в Україні. Шляхи виходу з кризи», який відбувся в Національній асоціації адвокатури України, визнали чинну систему безоплатної правової допомоги в Україні такою, що несе ризики незалежній діяльності  адвокатів та потребує негайних змін.

Під час заходу адвокат Світлана Зосименко виступила з доповіддю щодо функціонування системи Безоплатної правової допомоги та правової значущості негативних наслідків, яка несе собою система БПД для інституту адвокатури.

Наголошується на тому, що Професійні  асоціації мають кооперуватися з урядами з тим, щоб адвокати були здатні за відсутності недоречного стороннього втручання діяти  згідно із законом та визнаними професійними стандартами й етичними правилами. Професійні  асоціації мають співробітничати  з державними установами, створюючи умови для підвищення кваліфікації адвокатів та перевірки якості надання ними правничої допомоги. 

Тобто, абсолютно різні завдання, які стоять перед органами адвокатського самоврядування та адвокатами та державними установами, які забезпечують  організацію та фінансування системи  БПД.

 У п.24 Положень зазначено, що  адвокатам має  бути  надано  право  формувати асоціації для  представництва їх інтересів,  постійного навчання, перепідготовки й підтримування професійного  рівня.

Отже, навчання адвокатів, перепідготовка,  підтримування   професійного  рівня, оцінка якості  надання  правничої допомоги  є виключною компетенцією  органів самоуправління адвокатів, а не державних інституцій, які можуть кооперуватися в цих питаннях. 

Отже МЮ та КЦ не можуть мати повноважень  займатися  навчанням адвокатів,  підвищення кваліфікації є прерогативою НААУ), самостійно проводити  конкурси з відбору адвокатів, розробляти договори з адвокатами в односторонньому порядку. Всі ці вимоги міжнародного законодавства не виконуються. Наслідком цього є всі ті недоліки, які існують в сучасній системі БПД .

Дійшло до того,  що органи адвокатського самоуправління та адвокатами позбавлені  можливості впливати на умови контрактів, які укладаються з адвокатами, затверджені КМУ без обговорення та опрацювання з НААУ і які  порушують принцип незалежності адвокатів, останні мають або погоджуватися на такі умови, або покидати систему БПД, що вкрай негативно впливає на якість правничої допомоги, адже систему покидають найдосвідченіші адвокати.