Міськрада наділена повноваженнями звертатися до суду з позовом про скасування містобудівних умов та обмежень, виданих її виконавчими органами

Міська рада наділена правом самостійно звертатися до суду в інтересах територіальної громади та на виконання покладених на неї функцій, зокрема у сфері охорони встановленого порядку планування та забудови території, звертатися до суду з позовом про скасування рішення підконтрольних і підзвітних їй органів – виконавчого комітету та органу державного архітектурно-будівельного контролю, а саме – про надання містобудівних умов та обмежень.

Такого висновку дійшов Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

У справі, що розглядалася, Івано-Франківська міська рада звернулася до суду з позовом про скасування пункту рішення виконкому міськради про надання вихідних даних – містобудівних умов та обмежень (далі – МУО) для проєктування об’єкта будівництва, а також МУО забудови земельної ділянки для проєктування об’єкта будівництва, затверджених департаментом містобудування та архітектури. Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що спірні МУО надані з порушенням містобудівного законодавства з огляду на невідповідність намірів забудови земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні.

Відмовляючи у відкритті провадження у справі, суди попередніх інстанцій керувалися тим, що виконавчий комітет та орган державного архітектурно-будівельного контролю – відповідачі у цій справі – є виконавчими органами міськради та підконтрольними й підпорядкованими останній. Міськрада уповноважена самостійно скасувати рішення її виконавчого органу в разі невідповідності такого рішення вимогам законодавства. Крім того, суди вказали, що суб’єкт владних повноважень може подати позов до адміністративного суду лише у випадку наявності спору між суб’єктами владних повноважень щодо реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також коли право звернення до суду з позовом до іншого суб’єкта владних повноважень надано такому суб’єкту законом.

КАС ВС скасував рішення судів попередніх інстанцій і направив справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

КАС ВС зазначив, що згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» право самостійно скасовувати рішення виконавчого комітету виникає у відповідної ради в разі, якщо виконком ухвалює рішення на виконання власних повноважень. Натомість якщо таке рішення прийняте на виконання делегованих повноважень та якщо воно не відповідає Конституції України та/або закону, то таке рішення підлягає оскарженню в судовому порядку.

Водночас відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать, зокрема, такі делеговані повноваження: надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у випадках та відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Оскільки спеціальним законом у сфері регулювання містобудівної діяльності є Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», то звернення до суду з позовом про скасування МУО має здійснюватися з урахуванням вимог цього Закону.

Зокрема, з огляду на визначений у м. Івано-Франківську порядок розподілу повноважень між виконавчими органами Івано-Франківської міськради, а також те, що саме Державна інспекція архітектури та містобудування України (далі – ДІАМ) є центральним органом виконавчої влади, уповноваженим здійснювати державний архітектурно-будівельний нагляд, відповідно, правом на звернення до суду з позовом про скасування МУО в порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду наділена ДІАМ.

Крім того, МУО можуть бути скасовані за рішенням суду відповідно до ч. 8 ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». З урахуванням положень статей 59 і 71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» право звернення до суду з таким позовом має відповідний орган місцевого самоврядування або на підставі ст. 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» – виконавчий орган сільських, селищних, міських рад із питань державного архітектурно-будівельного контролю в порядку реалізації своїх повноважень у сфері здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

У цій справі КАС ВС врахував, що про відсутність у міськради права самостійно скасовувати рішення підконтрольного й підзвітного їй органу – виконавчого комітету та органу державного архітектурно-будівельного контролю, а саме – МУО, Верховний Суд наголосив у постанові від 27 липня 2022 року у справі № 727/399/17, зазначивши, що МУО можуть бути скасовані у зв’язку з їх невідповідністю містобудівному законодавству, містобудівній документації на місцевому рівні, проте таке скасування може бути наслідком здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду або відбутися за рішенням суду.

Отже, враховуючи особливості правового регулювання підстав та порядку скасування МУО, КАС ВС дійшов висновку про наявність в Івано-Франківської міськради права самостійно звертатися до суду в інтересах територіальної громади та на виконання покладених на неї функцій, зокрема у сфері охорони встановленого порядку планування та забудови території, звертатися до суду з позовом про скасування МУО.

Постанова Верховного Суду від 23 лютого 2024 року у справі № 300/2289/23 (адміністративне провадження № К/990/38289/23) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/117213839.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.