Набувальна давність – що варто знати та враховувати, перед тим, як подавати позов: адвокат Людмила Гриценко

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Набувальна давність – що варто знати/враховувати, перед тим, як подавати позов”, Гриценко Людмила, адвокат, медіатор, член Комітету з сімейного права НААУ, розповіла про підстави набуття права власності.

Існує 2 способи набуття права власності:

 1. Первинні:
 • тобто такі, які не залежать від прав попереднього власника на майно, та
 1. Похідні:
 • за яких право власності на майно переходить до власника від його попередника в порядядку правонаступництва.

Підстави набуття права власності:

 • Ст. 328 ЦК України. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.
 • Ст. 328 ЦК України. Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.
 • Позиція ВСУ 01.07.2013 року. Підставами виникнення (набуття) права власності є різні правопороджуючі юридичні факти, або правовідносини.

За ЦК України до первинних способів набуття права власності належать:

 • набуття ПВ на новостворену (виготовлену) річ
 • набуття права власності на скарб, знахідку, бездоглядну домашню тварину або інше безхазяйне майно
 • набуття права власності на майно добросовісним набувачем від неуповноваженого відчужувача
 • набуття ПВ за набувальною давністю

За ЦК України до похідних способів набуття права власності належать:

 • набуття права власності на підставі правочинів
 • в порядку спадкування після смерті особи
 • в порядку правонаступництва при реорганізації юридичної особи
 • у випадку приватизації державного майна та майна, що перебуває у комунальній власності

Таким чином, підставою первинного способу набуття права власності є правопороджуючі юридичні факти, а для похідного – правовідносини, які виникли на підставі відповідних юридичних фактів. ЦК України розглядає набувальну давність як первинний спосіб набуття права власності, який поширюється на випадки фактичного безпідставного володіння чужим майном за певних умов.

Отже, підставою первинного способу набуття права власності є правопороджуючі юридичні факти.

Правовий інститут набувальної давності опосередковує один із первинних способів виникнення права власності. тобто це такий спосіб відповідно до якого право власності на річ виникає вперше або незалежно від права попереднього власника на цю річ. Воно грунтується не на попередній власності та відносинах правонаступництва а на сукупності обставин. А саме:

 • наявність суб’єкта, який здатний набути у власність певний об’єкт
 • законність об’єкта володіння
 • добросовісність заволодіння чужим майном
 • відкритість володіння
 • безперервність володіння
 • сплив установлених строків володіння
 • відсутність норми закону про обмеження або заборону набуття права власності за набувальною давністю

Для окремих видів майна право власності за набувальною давністю виникає виключно на підставі рішення суду.