Настав час змінювати хибний вектор розвитку системи Безоплатної правничої допомоги: адвокат Оксана Каденко

Система Безоплатної правничої допомоги завжди була обʼєктом особливої уваги Національної асоціації адвокатів України, бо реалізацію конституційної гарантії права кожного на професійну правничу допомогу Основний Закон поклав на інститут адвокатури.

Про це заявила голова Комітету НААУ з питань безоплатної правничої допомоги Оксана Каденко, коментуючи Звіт з актуальних питань функціонування системи БПД в Україні, повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Оцінюючи поточний стан функціонування системи БПД, вона виділила одинадцять факторів, що зумовлюють наявні проблеми у реалізації конституційної гарантії:

 1. Створення Координаційного центру з надання правничої допомоги за форматом міністерства, яке відповідає за надання всіх видів правничої допомоги. Хоча за Конституцією це є завданням інституту адвокатури, незалежного від держави.
 2. Керівник КЦ перебуває у підпорядкуванні міністра юстиції. І хоча декларувалася відкрита та прозора процедура призначення на посаду очільника Центру, на практиці цього забезпечено не було.
 3. Єдиний орган, який міг відстежувати демократичність обрання директора КЦ та бути гарантом людиноорієнтованості роботи центру – це Наглядова рада, яка досі не функціонує.
 4. Сьогодні послідовно реалізується політика усунення адвокатури від вирішення питань, які її стосуються безоплатної правничої допомоги. Навіть стандарти надання безоплатної вторинної правничої допомоги в їх останній редакції були прийняті без залучення представників адвокатури.
 5. Перебирання системою функцій адвокатського самоврядування. Хоча за законом оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правничої допомоги має здійснюється утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів, у Міністерстві юстиції наполягають, що цим має займатися держава.
 6. Надмірне розширення системи БПД. Найбільш гостро у цьому контексті стоїть питання невиправданого збільшення переліку категорій осіб, які мають право на БПД.
 7. Наявність значної кількості реальних і потенційних корупційних ризиків та їх реалізація в системі БПД за відсутності антикорупційної програми КЦ.
 8. Запровадження системи державницького управління адвокатами (піддання адвокатів процедурам, що суперечать принципу незалежності у професії адвоката).
 9. Відсутність рівності сторін договору про надання БПД із визначенням умов вседозволеності для центрів з надання БПД.
 10.  Низька оплата праці адвокатів.
 11. Використання системи БПД для утворення процесуального дисбалансу у кримінальних провадженнях на користь сторони обвинувачення (фільтрація «незручних» адвокатів, штучна заміна адвокатів, які працюють за договоро на тих, що надають БПД тощо).

На думку О.Каденко, настав час змінювати хибний вектор розвитку системи БПД. Вона наголосила на неспроможності системи самостійно виправляти наявні недоліки функціонування, її не гнучкості та закритості від партнерів.

«Доведеними часом є й сформовані та обґрунтовані висновки НААУ про нагальну необхідність реформування системи БПД в Україні. Наприклад, у спосіб створення державою юридичної особи публічного права, яка буде управлятися колективним органом. Цей орган може складатися з адвокатів, представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства фінансів», – запропонувала голова Комітету НААУ.

Вона також повідомила про напрацювання позицій з усіх ключових питань функціонування системи. «Актуальним убачається лише обрання способів їх реалізації, включно з позицією щодо реформування системи із її передачею в управління новоствореному незалежному суб’єкту», – резюмувала О.Каденко.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.