Неконституційні відділи забезпечення якості правової допомоги в системі БПД не можуть фінансуватися державою: Зосименко

Учасники круглого столу «Безоплатна правова допомога в Україні. Шляхи виходу з кризи», який відбувся в Національній асоціації адвокатури України, визнали чинну систему безоплатної правової допомоги в Україні такою, що несе ризики незалежній діяльності  адвокатів та потребує негайних змін.

Під час заходу адвокат Світлана Зосименко виступила з доповіддю щодо функціонування системи Безоплатної правової допомоги та правової значущості негативних наслідків, яка несе собою система БПД для інституту адвокатури.

В  ст.25 Закону визначено виключну компетенцію утворених Радами адвокатів комісій, які колегіально здійснюють  оцінку якості, повноти та своєчасності надання адвокатами БПД.  Такій оцінці  не може бути альтернативи з боку державних органів. Законом про БПД не передбачено моніторинг проведення державними органами такої  оцінки. Кваліфікація адвоката забезпечується порядком отримання доступу к професії, прийняттям присяги, дисциплінарною відповідальністю. 

Однак, це не завадило прийняти підзаконні акти, які дозволяють здійснення такого моніторингу одноособово керівником центру, який має досвід адвокатської діяльності 3 роки. Навіть затверджено типове положення про відділ забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів та порядок здійснення  моніторингу.

За результатами такого моніторингу з адвокатами укладаються або не укладаються на наступний рік договори, що нівелює принцип незалежності адвокатів. Від адвокатів вимагають пояснення та непередбачені  документи із досьє, що є порушенням  адвокатської таємниці. Це принижує  адвокатуру, ставить в залежність від волі однієї особи.  Очевидне порушення принципу незалежності адвокатури. 

Отже, завданням НААУ сприяти зміні структур  регіональних центрів, оскільки такі неконституційні відділи не можуть фінансуватися державою, а також сприяти визнанню нечинними таких незаконних нормативних актів. 

В Україні не реалізовані рекомендації викладені в Основних положеннях про роль адвокатів. В  преамбулі, яких наголошується, що професійні асоціації  адвокатів відіграють важливу роль у підтриманні  професійних стандартів та  етичних норм, захищають своїх членів  від  переслідувань та необґрунтованих  обмежень, та посягань кооперуються  з  урядом та іншими інститутами для досягнення цілей правосуддя і суспільного інтересу.

Згідно положень уряди мають забезпечити адвокатам можливість здійснювати  їх обов’язків без перешкод, завдання турботи й недоречного втручання, а роль адвокатів, яка має поважатися і гарантуватися при розробці національного законодавства та його застосуванні як адвокатами, так і суддями, прокурорами, членами законодавчої та виконавчої влади і суспільством в цілому. 

Завданнями Уряду є гарантування ефективного працюючого механізму  для   доступу до адвокатів, забезпечення  необхідного фінансування та інших  ресурсів для юридичної допомоги особам, що мають право на БПД( ст.3), виключення можливості піддавати  адвокатів покаранню або погрожувати його застосуванням за дії, здійснювані відповідно до  професійних обов’язків,  ( ст.16). Уряди повинні додержувати конфіденційності комунікацій і консультацій  між  адвокатом і клієнтом (і це стосується дотримання принципу адвокатської таємниці, що є складовою незалежності адвокатури)

Наголошується на тому, що Професійні  асоціації мають кооперуватися з урядами з тим, щоб адвокати були здатні за відсутності недоречного стороннього втручання діяти  згідно із законом та визнаними професійними стандартами й етичними правилами. Професійні  асоціації мають співробітничати  з державними установами, створюючи умови для підвищення кваліфікації адвокатів та перевірки якості надання ними правничої допомоги. 

Тобто, абсолютно різні завдання, які стоять перед органами адвокатського самоврядування та адвокатами та державними установами, які забезпечують  організацію та фінансування системи  БПД.