Нерозуміння природи договору, складність розрахунку не звільняють сторони від обов’язку його виконання: суддя Чумак

Суддя-спікер судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Юрій Чумак взяв участь у конференції «Банківський сектор: нові виклики».

Про це повідомляє прес-служба Судової влади.

Доповідач звернув увагу на постанову об’єднаної палати КГС ВС від 19 березня 2021 року у справі № 904/2073/19 про стягнення винагороди за користування кредитом. У цій справі суд дійшов висновку, що незгода позичальника з умовою договору про нарахування та сплату винагороди на стадії виконання, за відсутності зауважень щодо змісту й умов договору під час його укладення та підписання додаткових угод до договору, не є підставою для визначення умов договору такими, що не підлягають виконанню під час вирішення спору про стягнення заборгованості за цим договором, оскільки суперечать принципам цивільного законодавства.

Крім того, у вказаній справі суди попередніх інстанцій помилково ототожнювали передбачену умовами договору винагороду зі змінюваною процентною ставкою та зазначили, що її формула має значну кількість змінних величин, з яких неможливо визначити точну суму або відсоток, які мають бути надалі сплачені, та фактичну кінцеву сукупну вартість кредиту, а також не визначає максимального розміру збільшення процентної ставки, що не відповідає ч. 6 ст. 1056-1 ЦК України.

Юрій Чумак також зауважив, що об’єднана палата КГС ВС наголосила на тому, що нерозуміння природи договору, складність розрахунку не звільняють сторони від обов’язку його виконання. Підписавши кредитний договір та додаткові угоди до нього, позичальник надав свою згоду на сплату всіх зазначених у них платежів (процентів та винагороди), які були визначені за взаємною згодою сторін та недійсними не визнані.