Невключення до плану санації всіх кредиторів боржника не є порушенням норм КУзПБ

Незважаючи на врегулювання санації боржника до відкриття провадження
у справі про банкрутство спеціальним законом з процедур банкрутства – КУзПБ,
законодавець, проте, не поширює у цьому випадку весь комплекс засобів
та механізмів правового регулювання, характерних для процедури банкрутства,
зокрема конкурсний характер та черговість задоволення вимог кредиторів
з дотриманням саме визначеної КУзПБ для процедури банкрутства черговості
задоволення вимог кредиторів.

Єдине застереження щодо черговості задоволення вимог кредиторів
містить абзац третій частини третьої статті 5 КУзПБ, відповідно до якого
до плану санації не включаються вимоги першої та другої черг задоволення
вимог кредиторів, визначених цим Кодексом.

У свою чергу, наведена норма разом з другим реченням абзацу четвертого
частини третьої та абзацом першим частини десятої статті 5 КУзПБ вказують
на те, що участь у санації всіх кредиторів боржника та включення всіх
зобов’язань боржника до плану санації не є вимогою щодо його складання
у розумінні положень частини другої статті 5 КУзПБ, а невключення до плану
санації всіх кредиторів боржника не є порушенням зазначених норм Закону.

Ухвалюючи рішення про відмову в затвердженні плану санації, поданого
боржником, або про його затвердження, суд повинен в судовому засіданні
дослідити заперечення кредитора, який голосував проти затвердження плану
санації або в цілому проти введення цієї досудової процедури, а також
проаналізувати доводи кредитора щодо встановлення обставин можливості
задоволення його вимог у випадку виконання плану досудової санації
у розмірі, що перевищує розмір вимог, які потенційно можуть бути задоволені
у ліквідаційній процедурі, а також підстав для відмови у прийнятті заяви про
відкриття санації до порушення справи про банкрутство та затвердження плану
санації.

Законодавець, надавши суду частиною другою статті 5 КУзПБ повноваження
перевірити та оцінити план санації, не уповноважив його здійснювати
деталізовану економічну оцінку кожного із запланованих боржником у плані
санації заходів відновлення платоспроможності боржника.

Водночас на суд покладено обов’язок встановити, опираючись на відомості
ліквідаційного аналізу, чи є вигідним виконання плану санації для кредиторів
порівняно з ліквідацією (абзац другий частини другої статті 5 КУзПБ.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 18.05.2021 у справі No922/2071/20 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/98391246.
Подібна правова позиція наведена в постанові від 09.06.2021 у справі No924/1083/20.