Обчислення суми судового збору, що підлягає сплаті позивачем у справі про банкрутство

Визначені частиною другою статті 7 КУзПБ спори розглядаються та вирішуються судом у відокремленому позовному провадженні за правилами ГПК України. Таке розмежування є цілком виправданим, оскільки справи відокремленого позовного провадження мають різний суб’єктний склад сторін спору, предмети і підстави позову, розглядаються та вирішуються господарським судом із застосуванням усього інструментарію позовного провадження, на відміну від спрощеного порядку розгляду заяв, скаргі клопотань в основній справі про банкрутство.

Такий підхід зумовлює сплату позивачем судового збору за подання до господарського суду позовної заяви майнового або немайнового характеру до боржника відповідно до положень підпунктів 1, 2 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір».

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 15.02.2021 у справі No 910/11664/20 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95170119.

Аналогічні висновки викладені у постанові від 04.03.2021 у справі No922/601/20, з повним текстом якої можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95402470.