Окремі правові позиції Великої Палати Верховного Суду: адміністративна та господарська юрисдикції

Адміністративна юрисдикція

Чинне законодавство на час виникнення спірних відносин для отримання
від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України відшкодування витрат на виплату та доставку пенсії у зв`язку з втратою годувальника, смерть якого настала від нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, не передбачало обов`язку Пенсійного фонду України надавати кожного разу до актів звірки докази того, що смерть годувальника пов`язана саме з нещасним випадком на виробництві, або професійним захворюванням, а не із загальним захворюванням.

Обов`язок підтверджувати висновками відповідних медичних закладів причинний зв`язок смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я встановлений лише щодо тих осіб, які отримували страхові виплати і не працювали, оскільки смерть особи може настати за різних обставин поза межами виробництва.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 3 лютого 2021 року у справі No 804/7691/16 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95177463.

Отримувані застрахованою особою суми виплат, з яких були фактично
нараховані та сплачені страхові внески або збір на обов`язкове державне пенсійне страхування, враховуються в заробіток (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії незалежно від того, чи входять вони до структури заробітної плати.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 24 грудня 2020 року у справі No 510/1286/16-а можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/94345945.

Перерахунок пенсій державному службовцю у випадку неврахування пенсійним органом для обчислення пенсії додаткових виплат, на які нараховано збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, за відсутності вини пенсійного
органу, здійснюється на підставі статті 98 Закону України «Про пенсійне
забезпечення» за минулий час, але не більше як за 12 місяців перед поданням
додаткових документів, необхідних для такого перерахунку.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 24 грудня 2020 року у справі No 510/1286/16-а можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/94345945.

Відсутність бюджетного фінансування не надає суб`єкту владних повноважень
право в будь-який час після сплину строку апеляційного оскарження реалізовувати право на апеляційне оскарження судового рішення.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 28 квітня 2021 року у справі No 640/3393/19 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/96694993.

Господарська юрисдикція

На відміну від ухвали суду про затвердження мирової угоди у позовному
провадженні, ухвала про затвердження мирової угоди у процедурі банкрутства не є виконавчим документом та не підлягає примусовому виконанню виконавчою службою.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 19 січня 2021 року у справі No 916/661/20 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/94803670.

Позовні вимоги кредитора про спонукання до виконання мирової угоди,
затвердженої у процедурі банкрутства, не підлягають розгляду у порядку
господарського судочинства в межах справи про банкрутство. У випадку невиконання боржником своїх договірних зобов’язань у строки, зазначені у мировій угоді, затвердженій у процедурі банкрутства, кредитор може звернутися до суду з вимогами до боржника про стягнення заборгованості в розмірі, передбаченому мировою угодою, в позовному або наказному провадженні, встановленому процесуальним законодавством, а не про спонукання до виконання мирової угоди. Якщо кредитор є фізичною особою, то такий спір підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 19 січня 2021 року у справі No 916/661/20 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/94803670.

Визнання договору іпотеки припиненим є неналежним способом захисту прав
особи, яка вважає, що їй належить право іпотеки за іншим договором, але яке
на час вирішення спору не зареєстроване за нею. Належним способом захисту
у такому випадку буде звернення до суду одночасно з вимогами про визнання
відсутнім права іпотеки іпотекодержателя за спірним договором іпотеки та про
визнання свого права іпотеки.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 19 січня 2021 року у справі No 916/1415/19 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/94803669.

Визнання незаконним та скасування рішення міської ради про передачу
в оренду земельної ділянки третій особі є неналежним способом захисту сільської ради, яка вважає, що спірна земельна ділянка знаходиться в її адміністративних межах та належить до комунальної власності територіальної громади села. Належним способом захисту буде звернення до суду з вимогами про витребування майна із чужого незаконного володіння, якщо позивач був позбавлений права володіння земельною ділянкою, або усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном, якщо позивачу чиняться перешкоди в реалізації цих прав. Відповідно до обраного позивачем способу захисту належним відповідачем, крім міської ради, може бути фізична особа, якій передано земельну ділянку.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 2 лютого 2021 року у справі No 925/642/19 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439652.

Суб’єкт права постійного користування земельною ділянкою набуває права
власності на збудовані на такій земельній ділянці об’єкти нерухомого майна.
У випадку незаконного заволодіння таким майном особою, яка відповідно до інвестиційного договору здійснювала будівництво на земельній ділянці,
переданій в постійне користування, належним способом захисту суб’єкта права
постійного користування земельною ділянкою є віндикаційний позов.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 16 лютого 2021 року у справі No 910/2861/18 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95439658.

Органи Держгеокадастру можуть звертатись до суду, якщо це необхідно для здійснення їхніх повноважень з нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, зокрема, з позовами щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення
самовільно зайнятих чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 1 червня 2021 року у справі No 925/929/19 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/97926626.

Визнання недійсним розпорядження про реєстрацію статуту релігійної організації в новій редакції не є ефективним способом захисту прав та інтересів
релігійної організації та/або її членів. Належному способу захисту в такому випадку відповідає позовна вимога про визнання недійсним статуту релігійної організації в новій редакції.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 6 квітня 2021 року у справі No 910/10011/19 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/96695006.