Оновлено регламент кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатур регіонів

Рада адвокатів України, заслухавши Голову Ради адвокатів України Ізовітову Л.П., Голову Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, вирішила:

1.Внести зміни та доповнення до Регламенту кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, затвердженого рішенням РАУ від 17.12.2013 року No 268, із наступними змінами та доповненнями:Пункт 8.7, викласти у наступній редакції:« 8.7. Окремими документами кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури визначеної форми, які видаються від імені КДКА, є рішення КДКА та її палат:

  • про допуск до складення кваліфікаційного іспиту або відмову у допуску до складення кваліфікаційного іспиту;
  • про видачу свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту або про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту;
  • про відмову в порушенні дисциплінарної справи;
  • про порушення дисциплінарної справи;
  • про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення;
  • про закриття дисциплінарної справи;е.про припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, у разі встановлення факту надання недостовірних відомостей для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та складення присяги адвоката України;
  • про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України;
  • про виключення адвоката іноземної держави з Єдиного реєстру адвокатів України за вчинення дисциплінарного проступку.»

2. Пункт 8.12.доповнити другим та третім абзацами наступного змісту:«У разі відсутності голови палати, рішення підписується членом палати, обраним головуючим на засіданні у відповідності до пункту 6.2.2 цього Регламенту, та у разі відсутності секретаря палати -членом палати, обраним згідно з п. 5.7.3 Регламенту секретарем засідання. Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури підписує рішення кваліфікаційної та дисциплінарної палат у разі, якщо він брав участь у засіданні цих палат та прийнятті рішень.»

3. Доповнити пунктом 8.13. наступного змісту:

«Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, прийняте складом двох палат у вигляді документу окремо визначеної форми, підписується головою та секретарем кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а у разі відсутності будь-кого з них -членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, обраним головуючим на засіданні у відповідності до пункту 6.2.1. цього Регламенту і членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, обраним згідно із п. 5.7.2Регламенту секретарем засідання.»

2.Внести зміни до Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, що може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням РАУ від 30.08.2014 No 120, із змінами та доповненнями:

  1. Четверте речення статті 26 викласти в такій редакції: «Адвокат, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження, та/або його представник мають право ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарного провадження та виготовляти копії документів цього провадження із застосуванням власних технічних засобів, за виключенням копій документів, що містять інформацію, яка є предметом адвокатської таємниці.»