Особи, які подають до суду документи з використанням підсистеми “Електронний суд”, мають правомірні очікування щодо понижуючого коефіцієнта в розмірі 0,8 ставки судового збору: ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду розглянула касаційну скаргу ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» (далі – Позивач, Компанія) на ухвалу
Господарського суду Одеської області від 14 лютого 2022 року та постанову
Південно-західного апеляційного господарського суду від 29 червня 2022 року у справі за позовом ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» до Управління освіти, культури, молоді та спорту Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району (далі – Відповідач, Управління) про стягнення
101 122,22 грн, і прийняла постанову, в якій зазначила таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» звернулося до Управління
освіти, культури, молоді та спорту Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району з позовом про стягнення заборгованості за спожиту електричну енергію.

Позовна заява була сформована в системі «Електронний суд».

Суд першої інстанції позовну заяву Компанії залишив без руху та встановив
Позивачу строк десять днів з дня вручення цієї ухвали для усунення недоліків позовної заяви шляхом надання до суду доказів доплати судового збору за подання позову в розмірі 496,20 грн.

До суду першої інстанції від Позивача надійшло клопотання про усунення
недоліків позовної заяви, в якому він наполягав, що при зверненні з позовом
судовий збір був сплачений ним у розмірі, який передбачений частиною третьою
статті 4 Закону України «Про судовий збір», у зв’язку із чим відсутні підстави
для доплати судового збору.

Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, повернув позовну заяву заявнику, оскільки норма частини третьої статті 4 Закону України
«Про судовий збір», на яку посилається позивач та яка передбачає застосування
коефіцієнту 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору у випадку подання позову в електронній формі, не набрала чинності у порядку, встановленому законом.

ОЦІНКА СУДУ

Згідно із частиною сьомою, абзацами першим та другим частини восьмої статті 6 ГПК України особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в ЄСІТС, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Особи, які зареєстрували офіційні електронні адреси в ЄСІТС, можуть подати
процесуальні, інші документи, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі
виключно за допомогою ЄСІТС, з використанням власного електронного підпису,
прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Абзацами двадцять першим – двадцять третім підпункту 17 пункту 1 розділу ХІ «Перехідні положення» ГПК України визначено, що створення та забезпечення
функціонування ЄСІТС здійснюються поетапно.

Окремі підсистеми (модулі) ЄСІТС починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у газеті «Голос України» та на вебпорталі судової влади України оголошення про створення та забезпечення
функціонування відповідної підсистеми (модуля) ЄСІТС. Про початок функціонування ЄСІТС у складі всіх необхідних для її повного функціонування підсистем (модулів) Вища рада правосуддя публікує оголошення у газеті «Голос України» та на вебпорталі судової влади України.

Оголошення про створення та забезпечення функціонування окремої підсистеми
(модуля) ЄСІТС має містити посилання на відповідний підпункт підпункту 17 пункту 1 розділу XI «Перехідні положення» цього Кодексу, який передбачає особливості вчинення тих процесуальних (або інших) дій, порядок вчинення яких зазнає змін після початку функціонування такої підсистеми (модуля).

Аналогічні положення містяться також в розділах «Перехідні положення» ЦПК
України та КАС України.

Законом 2147 до статті 4 Закону України «Про судовий збір» включено частину третю, відповідно до якої при поданні до суду процесуальних документів,
передбачених частиною другою цієї статті, в електронній формі – застосовується
коефіцієнт 0,8 для пониження відповідного розміру ставки судового збору (підпункт «б» підпункту 1 пункту 17 § 1 розділу 4).

04 вересня 2021 року в газеті «Голос України» No 168 опубліковано оголошення
Вищої ради правосуддя про створення та забезпечення функціонування трьох
підсистем (модулів) ЄСІТС, яким Вища рада правосуддя повідомила, що відповідно до пункту 2 § 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону окремі підсистеми (модулі) ЄСІТС починають функціонувати після опублікування оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля) ЄСІТС, яке має містити інформацію про підпункти, пункти цього розділу, які вводяться в дію у зв’язку з початком функціонування відповідної підсистеми (модуля) ЄСІТС.

Так, у вказаному оголошенні відсутні посилання на уведення в дію положень Закону 2147 в частині змін щодо включення у статтю 4 Закону України «Про судовий збір» частини третьої стосовно застосування понижуючого коефіцієнта при поданні до суду документів в електронній формі.

Разом з цим порядок набрання чинності наведеним положенням був передбачений у самому Законі 2147, абзацом четвертим § 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 якого було визначено, що підпункт «б» підпункту 1 пункту 17 цього розділу вводиться в дію з дня початку функціонування підсистеми (модуля) ЄСІТС, що забезпечує функціонування процедури реєстрації, автентифікації та доступу осіб до функціонуючих підсистем (модулів) ЄСІТС (електронний кабінет).

При цьому на офіційному сайті Верховної Ради України опублікована редакція
Закону України «Про судовий збір» з урахуванням змін, внесених Законом 2147, у тому числі в частині доповнення частиною третьою статті 4, яка має статус
чинної з 04 жовтня 2021 року, тобто була чинною станом і на час звернення
Компанії з позовом – 28 січня 2022 року

З огляду на наведене у Позивача були обґрунтовані підстави вважати, що у разі подання ним позовної заяви в електронній формі до встановленої законом ставки судового збору має бути застосований понижуючий коефіцієнт у розмірі 0,8, визначений частиною третьою статті 4 Закону України «Про судовий збір».

Особи, які після 04 жовтня 2021 року подають до суду документи в електронній
формі з використанням системи «Електронний суд», мають правомірні очікування, що розмір судового збору, який підлягає сплаті ними, у такому разі буде розрахований із застосуванням понижуючого коефіцієнта, що прямо передбачено в Законі України «Про судовий збір».

За наведеного у Компанії, яка подала позовну заяву у цій справі в електронному
вигляді з використанням підсистеми ЄСІТС «Електронний суд», не було підстав
вважати, що частина третя статті 4 Закону України «Про судовий збір» не набрала
законної сили та не може бути застосована станом на час подання нею позовної
заяви у цій справі.

За наведених мотивів у суду першої інстанції, з висновками якого погодився
апеляційний господарський суд, були відсутні підстави вимагати від Компанії
сплати судового збору без урахування понижуючого коефіцієнта, який підлягав
застосуванню, з огляду на те, що позовну заяву було подано в електронній формі
через підсистему ЄСІТС «Електронний суд».

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 16 листопада 2022 року у справі No 916/228/22 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108086905.