Переважне право орендаря на придбання об’єкта оренди: КГС ВС

Під час дії договору оренди та вразі продажу речі, переданої в оренду, орендар має переважне право перед іншими особами на придбання (викуп) об’єкта оренди за наявності належного виконання орендарем своїх обов’язків за договором оренди та наявності в договорі оренди такого права (придбання (викупу) об’єкта оренди) в орендаря

КГС ВС розглянув справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Аромо Плюс” (далі – ТОВ “Аромо Плюс”) до Товариства з обмеженою відповідальністю “Кавова Сервісна Компанія” (далі – ТОВ “Кавова Сервісна Компанія”), Товариства з обмеженою відповідальністю “Якобз Дау Егбертс Україна”(далі – ТОВ “Якобз Дау Егбертс Україна”) про переведення на позивача прав та обов’язків покупця за договором від купівлі-продажу обладнання для приготування кави, що укладений між відповідачами спору.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Між ТОВ “Якобз ДауЕгбертс Україна”як орендодавцем та ТОВ “Аромо Плюс” як орендарем укладено договір оренди обладнання для приготування кави(далі – Договір).

Орендодавець передав орендарю відповідне обладнання згідноз актомприймання-передачі майна в оренду.

21.03.2017 ТОВ “Якобз Дау Егбертс Україна”направило ТОВ “Аромо Плюс” листа, вякому повідомило про намір припинити дію Договору в односторонньому порядку з 21.03.2017 на підставі пункту 9.5 Договору та про необхідність повернення орендованого обладнання. До квітня 2018 року орендодавець надсилав ТОВ “Аромо Плюс” рахунки на оплату послуг та акти виконаних послуг за Договором.

01.04.2018 ТОВ “Якобз Дау Егбертс Україна”як продавцем та ТОВ “Кавова Сервісна Компанія”як покупцем укладено договір купівлі-продажу обладнання для приготування кави.

Позов обґрунтовано тим, що ТОВ “Аромо Плюс” як орендарем належним чином виконувалися обов’язки за Договором, проте Приватним акціонерним товариством “Якобз Дау Егбертс Україна”(правонаступником якого є ТОВ “Якобз Дау Егбертс Україна”) як орендодавцем відчужено майно, яке будо предметом цього правочину на користь ТОВ “Кавова Сервісна Компанія” з порушенням переважного права наймача на купівлю такого майна.

Рішенням Господарського суду Сумської області від 20.08.2020,залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2020, у задоволенні позову відмовлено з підстав, зокрема, відсутності порушеного права позивача.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

У разі укладення між суб’єктами господарювання договору оренди до таких відносин хоча і підлягають застосуванню норми ЦК України, однак з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Так, статтею 777 ЦК України визначено переважні права наймача.

За частиною другою статті 777 ЦК України наймач, який належно виконує свої обов’язки за договором найму, у разі продажу речі, переданої у найм, має переважне право перед іншими особами на її придбання.

Водночас згідно зі статтею 289 ГК України орендар має право на викуп об’єкта оренди, якщо таке право передбачено договором оренди. Орендар має право у будь-який час відмовитися від здійснення передбаченого в договорі права на викуп об’єкта оренди. Приватизація єдиних майнових комплексів нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, зданих в оренду, здійснюється у випадках і порядку, передбачених законом.

Отже, згідно із частиною першою статті 289 ГК України таке право орендаря (на викуп об’єкта оренди) ставиться у залежність від того, чи передбачене таке право договором оренди.

Умова договору оренди про повернення об’єкта оренди або його викупу є істотною умовою такого роду договорів, про що зазначено у частині першій статті 284 ГК України.

Із аналізу приписів частини першої статті 193, частини шостої статті 283ГК України, частини другої статті 759 ЦК України слідує те, що під час дії договору оренди та у разі продажу речі, переданої в оренду, орендар має переважне право перед іншими особами на придбання (викуп) об’єкта оренди за наявності умов, передбачених як частиною другою статті 777 ЦК України, так і частиною першою статті 289 ГК України, а саме належного виконання орендарем своїх обов’язків за договором оренди та наявності у договорі оренди такого права (придбання (викупу) об’єкта оренди)в орендаря.

Встановивши, що до спірних правовідносин підлягають застосуванню як приписи частини другої статті 777 ЦК України, так і приписи частини першої статті 289 ГК України, якою унормовано, що право орендаря (на викуп об’єкта оренди) ставиться у залежність від того, чи передбачене таке право договором оренди, у той час як Договір не містить положень про право викупу та/або іншого переважного права орендаря на придбання орендованого майна, — суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про те, що право позивача не є порушеним, оскільки за відсутності відповідної умови у Договорі позивач ТОВ “Аромо Плюс” не наділений переважним правом на викуп об’єкта оренди (обладнання для приготування кави).

Відсутність порушеного або оспорюваного права позивача є підставою для ухвалення рішення про відмову у задоволенні позову незалежно від інших встановлених судом обставин.

Ураховуючи викладене, постановою КГС ВС залишено без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.12.2020 та рішення Господарського суду Сумської області від 20.08.2020.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 18.02.2021 у справі No 920/503/19 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/94999463.