Перевірка судом на підготовчому засіданні скарг у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 303 КПК, в т. ч., відхилених на етапі досудового розслідування

Вікторія Бучківська, суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області, викладач Львівського регіонального відділення Національної школи суддів України, провела у Вищій школі адвокатури НААУ захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Окремі проблемні питання оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого/дізнавача під час досудового розслідування кримінального провадження. Частина 2».

Предметом обговорення стали наступні питання:

1. Аналіз правових висновків Верховного Суду, які підлягають застосуванню під час розгляду скарг в порядку ст.303 КПК;

2. Перевірка судом на підготовчому засіданні скарг у порядку, передбаченому частиною 2 статті 303 КПК, в тому числі, відхилених на етапі досудового розслідування;

3. Роль слідчого судді в процесі оцінки доказів у кримінальному провадженні;

4. Рішення слідчого судді за наслідками розгляду скарги, в порядку ст.303 КПК: окремі аспекти.

Суддя детально зосередила увагу на ключових аспектах перевірки судом на підготовчому засіданні скарг у порядку, передбаченому частиною 2 статті 303 КПК, в тому числі, відхилених на етапі досудового розслідування.

Так, кримінальний процесуальний закон передбачає можливість сторони захисту на підготовчому засіданні подавати скарги на рішення та дії слідчого або прокурора, які не можна було оскаржити під час слідства.

Відповідно до частини 2 статті 303 КПК України ці скарги не розглядаються в процесі досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження в суді згідно з правилами статей 314−316 КПК України.

Частини 1 та 2 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України встановлюють вичерпний перелік ухвал слідчих суддів, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Інші ухвали слідчих суддів відповідно до частини 3 статті 309 КПК України оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Можливість апеляційного оскарження не передбачена, зокрема, для ухвал слідчих суддів:

  • про дозвіл на проведення огляду або обшуку житла чи іншого володіння особи, в тому числі в порядку передбаченому частиною 3 статті 233 КПК України;
  • про обрання запобіжного заходу у вигляді поруки або особистого зобов’язання;
  • про дозвіл на затримання, відсторонення від посади, тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;
  • про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

Водночас положення КПК України, які регламентують стадію підготовчого судового засідання, жодним чином не регулюють порядок розгляду таких скарг. У законодавстві не передбачено, які рішення суд може ухвалити за результатами їх розгляду.

У законодавстві також не врегульовано строки розгляду заперечень на ухвали слідчих суддів.

Велика Палата ВС України у Постанові від 05.12.2018 року у справі № 826/2253/18 зробила висновок, що скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які не можуть бути оскаржені у порядку частини першої статті 303 КПК під час досудового розслідування, можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження у порядку КПК.

Положення частини 2 статті 303 КПК України не містять імперативної вимоги щодо обов’язкового розгляду по суті будь­ яких скарг у підготовчому судовому засіданні, а лише вказують на можливість такого розгляду з урахуванням завдань підготовчого провадження, повноважень суду та з дотриманням правил, передбачених статтями 314−318 КПК України (зокрема, на це вказує використане законодавцем формулювання «можуть бути предметом розгляду», а не «розглядаються» чи «підлягають розгляду», а також пряме відсилання до статей 314−316 КПК України) (Постанова Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 3 липня 2019 року у справі № 273/1053/17).