Підписання акта підсумкової перевірки без його затвердження відповідним органом приватизації не є доказом визнання факту повного виконання умов договору купівлі-продажу об’єкта приватизації

Правонаступництво майнових прав і обов’язків приватизованого підприємства стосується саме осіб, які придбали державні або комунальні підприємства як єдині майнові комплекси, тобто стосується саме покупця (власника) об’єкта приватизації, який в порядку правонаступництва і набуває майнових прав приватизованого підприємства.

КГС ВС розглянув справу за позовом Приватного підприємства “Фірма “ДІНАС”(далі – ПП “Фірма “ДІНАС”) до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській,Запорізькій та Кіровоградських областях (далі – РВ ФДМУ) про визнання виконаними в повному обсязі зобов’язань ПП “Фірма “ДІНАС”, визначених договором купівлі-продажу об’єкта державної власності; зобов’язання зняти договір купівлі об’єкта державної власності з контролю у зв’язку з повним виконанням його умов.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Між РВ ФДМУ (продавець) та ПП “Фірма “ДІНАС”(покупець) був укладений договір купівлі-продажу об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу Державного підприємства “Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування”(далі – ДП “Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування”). За умовами розділу 3 договору купівлі-продажу право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації, що підтверджується актом приймання-передачі, який підписується сторонами.

Згідно з умовами договору купівлі-продажу покупець зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу до нього права власності на об’єкт приватизації виконати умови продажу, зокрема,забезпечити припинення юридичної особи – ДП “Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування”шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДРПОУ)запису про її припинення на підставі правонаступництва прав і обов’язків приватизованого підприємства (підпункт 6.3.3. договору).

На виконання умов договору купівлі-продажу продавець сплатив повну ціну об’єкта приватизації, що підтверджується платіжними дорученнями, сторони договору підписали акт приймання-передачі державного майна за договором.

Відповідно до наказу РВ ФДМУ від 24.01.2019 діяльність ДП “Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування”припинена шляхом реорганізації.

Відповідно до відомостей ЄДРПОУ 17 квітня 2019 року до цього реєстру був внесений запис про припинення ДП”Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування”, а також відомості про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю “Запорізький конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування”(далі – ТОВ “Запорізький конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування”) є правонаступником ДП “Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування”.

23.07.2019 представники органу приватизації склали акт No 1/1269 підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об`єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу Державного підприємства “Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування” No 1269від 14.11.2018.

У зв`язку з відсутністю первинних та бухгалтерських документів щодо погашення заборгованості приватизованого підприємства, а також доказів про правонаступництво прав та обов`язків приватизованого підприємства комісія РВ ФДМУ протокольним рішенням від 20 серпня 2019 року відмовила у знятті з контролю договору купівлі-продажу об`єкта державної власності, що і стало підставою для звернення ПП “Фірма “ДІНАС”до Господарського суду Запорізької області з позовом до РВ ФДМУ.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Відповідно до частин першої та другої статті 27 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу, укладеного з переможцем аукціону, та викупу об’єктів приватизації здійснює орган приватизації. Порядок здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу, затверджує Фонд державного майна України(далі – ФДМУ).

Наказом ФДМУ від 18.10.2018 No 1327 затверджено Порядок здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації органами приватизації (далі – Порядок),за змістом якого договір купівлі-продажу об’єкта приватизації може бути знятий з контролю органів приватизації за рішенням органу приватизації лише за наведених у пункті 1 розділу IV цього Порядку умов, перелік яких є вичерпним.

Відповідно до пункту 1 розділу IV Порядку зняття договору купівлі-продажу з контролю здійснюється за рішенням органу приватизації, зокрема,у разі:повного виконання умов договору, що підтверджує відповідний орган приватизації шляхом затвердження акта підсумкової перевірки<…>;

При цьому повне виконання умов договору є однією з умов для зняття договору купівлі-продажу з контролю органу приватизації. Складення та підписання акта підсумкової перевірки без його затвердження відповідним органом приватизації не є доказом визнання останнім факту повного виконання умов договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.

Cуд апеляційної інстанції встановив, що орган приватизації акт підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу не затвердив, а отже,відповідач як орган приватизації не підтвердив факт повного виконання позивачем умов договору No 1269 від 14.11.2018.

Крім того,суд апеляційної інстанції встановив, що ПП Фірма “ДІНАС” не виконало передбачених підпунктом 6.3.3. договору купівлі-продажу умов , зокрема в частині правонаступництва прав і обов’язків приватизованого підприємства.

Як встановили суди попередніх інстанцій ДП “Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування”було припинене в результаті реорганізації шляхом перетворення.

Правовідносини, що виникли між сторонами у цій справі, є правовідносинами, що виникли з приводу приватизації державного майна, а тому вони регулюються Законом України “Про приватизацію державного і комунального майна”, норми якого є спеціальними відносно інших норм права.

Відповідно до частини першої статті 28 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”особи, які придбали державні або комунальні підприємства як єдині майнові комплекси, є правонаступниками їх майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) і обов’язків відповідно до умов договору між продавцем і покупцем та законодавства України.

Тобто правонаступництво стосується саме осіб, які придбали державні або комунальні підприємства як єдині майнові комплекси, а тому стосується саме покупця (власника) об’єкта приватизації, який в порядку правонаступництва і набуває майнових прав приватизованого підприємства.

При цьому передбачене цією нормою правонаступництво хоча і є частковим, оскільки обмежується правом постійного користування земельною ділянкою, проте усі інші майнові права приватизованого підприємства передаються новому власнику в порядку правонаступництва у повному обсязі.

Зазначена спеціальна норма Закону не передбачає можливості правонаступництва майнових прав і обов’язків приватизованого підприємства іншою, ніж покупець (новий власник), особою.

Як встановили суди попередніх інстанцій, саме позивачу як покупцю був переданий за актом приймання-передачі об’єкт приватизації. Відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’ єктів нерухомого майна, саме за позивачем як покупцем за договором купівлі – продажу було зареєстроване право власності на єдиний майновий комплекс ДП “Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування”. Отже, саме позивач є власником єдиного майнового комплексу цього підприємства.

Встановивши зазначені обставини, врахувавши положення частини першої статті 28 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку про те, що саме ПП “Фірма “ДІНАС” як покупець та новий власник приватизованого об’єкта є правонаступником прав та обов’язків приватизованого підприємства ДП “Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування”в розумінні частини першої статті 28 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.

Проте згідно з відомостями з ЄДРПОУ правонаступником ДП “Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування”є не ПП “Фірма “ДІНАС”, а інша створена останнім юридична особа – ТОВ “Запорізький конструкторсько- технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування”, якому майно приватизованого підприємства не передавалося, яке не є власником об’єкта приватизації та відповідно яке не набуло майнові права приватизованого підприємства.

Згідно із частиною п’ятою, сьомою, восьмою статті 27 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”відчуження майна (акцій), обтяжених передбаченими у цій частині зобов’язаннями, можливе виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять невиконані зобов’язання, що були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.

Умова щодо можливості відчуження об’єкта приватизації виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, закріплена також і у пункті 6.4. договору купівлі-продажу.

Проте згода органу приватизації на подальше відчуження об’єкта приватизації від покупця іншій особі в матеріалах справи відсутня.

З огляду на викладене позивач всупереч частині першій статті 28 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, будучи правонаступником майнових прав і обов’язків державного підприємства, забезпечило припинення ДП “Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування”та його правонаступництво шляхом створення нової юридичної особи – ТОВ “Запорізький конструкторсько-технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування”, яке не набуло в порядку,передбаченому частинами п’ятою, сьомою, восьмою статті 27 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”,майнові права приватизованого підприємства.

КГС ВС дотримується позиції, що таке правонаступництво не узгоджується з положеннями частини першої статті 28 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”.

Ураховуючи викладене, КГС ВС зазначив, що відсутні підстави для визнання виконаними позивачем як покупцем у повному обсязі зобов’язань за договором купівлі-продажу та зняття цього договору з контролю органом приватизації.

Постановою КГС ВС залишено без змін постанову Центрального апеляційного господарського суду від 12.01.2021.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 29.04.2021 у справі No 908/1260/20 можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/96628675.