Порушення прав адвокатів з боку суддів ВАКС зафіксовано у 40 зверненнях НААУ до органів влади та міжнародних інституцій: Ізовітова

За майже 2 роки роботи Вищого антикорупційного суду Рада адвокатів України подала понад 40 звернень до органів державної влади та міжнародних професійних інституцій на діяльність суддів цього суду.

На цьому наголосила Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова на Міжнародній науково-практичній конференції «Антикорупційні органи: проблеми становлення, розвитку та взаємодії», яка відбулась 9 квітня 2021 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» в режимі онлайн, повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

«Впродовж 2020 року РАУ неодноразово розглядала звернення адвокатів про порушення їхніх прав і гарантій адвокатської діяльності з боку суддів ВАКС. На підставі цих звернень РАУ прийняла 6 рішень, в яких звернуто увагу на неприпустимість таких порушень, надано детальне юридичне обґрунтування кожного випадку таких порушень та надано рекомендації щодо їхнього негайного усунення. Деякі рішення були прийняті на основі звернень 11 адвокатів, деякі – у відповідь на порушення прав одного захисника. Більше 40 офіційних звернень РАУ до органів державної влади та міжнародних професійних інституцій привернули увагу до цієї проблеми», – зазначила Голова НААУ, РАУ.

Лідія Ізовітова зупинила свою увагу на деяких далеких від правових, часом свавільних, діях суддів цього суду, що віддзеркалюють реалізацію «певної шкідливої політики у судівництві: вже виголошеній, поширеній та, на превеликий жаль, сприйнятій деякими   суддями ВАКС, що є поштовхом трансформації існуючого змагального процесу на інквізиційний». Свою позицію Голова НААУ, РАУ ґрунтувала на конкретних прикладах.

Першим дзвіночком, на думку Лідії Ізовітової, стала публікація на офіційному сайті ВАКС статті судді ВАКС Віктора Маслова – «Про заходи протидії процесуальним зловживанням у кримінальному провадженні», в якій йшлося, зокрема, й про те, що суд сам може визнати зловживаннями будь-які дії, які мають відповідну спрямованість (за ознакою спрямованості) та перешкоджають швидкому, повному та неупередженому судовому розгляду. Надавши оцінку цьому месседжу, РАУ заявила, що фактично автор публікації створює підґрунтя для криміналізації інструментів і тактики захисту, порушуючи гарантоване Конституцією право на захист. Як наслідок, РАУ прийняла звернення до Вищої ради правосуддя, Ради суддів України та ВАКС.

«Ми спостерігаємо наразі, що суд сам, за ознакою спрямованості, визнає зловживаннями вже будь-які законні дії, що перешкоджають, на їх погляд, швидкому, повному та неупередженому судовому розгляду і така політика, насправді,  досягла вже досить високого ступеню свавілля. Зокрема, перешкодою швидкому, повному та неупередженому судовому розгляду для деяких суддів ВАКС стали норми 59,63, 64 статті Конституції України щодо права особи на захист та професійну правничу допомогу, яке не може бути обмежене», – заявила Лідія Ізовітова.

Стурбованість у НААУ викликає й грубе нехтування суддями ВАКС норм процесуального законодавства, зокрема, безпідставні відмови в задоволені клопотань захисників про надання розумного строку на ознайомлення з матеріалами справи. До прикладу, з такою заявою до НААУ звернувся адвокат Авдєєнко В.А. Через те, що йому на ознайомлення з аудіо та відеозаписами на 9 дисках було надано судом лише 24 години, він змушений був за згодою клієнта відмовитися від виконання обов’язків захисника в судовому процесі. Проте, колегія суддів ВАКС зобов’язала адвоката продовжувати брати участь у розгляді справи, обґрунтувавши тим, що захисником не наведено жодної обставини, передбаченої статтею 78 КПК України.

«Встановлені колегією суддів Вищого антикорупційного суду обмеження щодо розумних строків ознайомлення з матеріалами справи, тиск з боку суддів на адвоката щодо його обов’язкової, але формальної участі у процесі, позбавлення права використовувати гарантовані адвокату процесуальні інструменти – унеможливили участь адвоката Авдєєнка В.А. в змагальному процесі, що є порушенням основоположних засад здійснення судового розгляду кримінального провадження та фактичним позбавленням обвинуваченого на належний захист та вільний вибір адвоката, що суперечить Конституції України, профільному Закону, положенням КПК України», – наголосила Лідія Ізовітова.

Ще одним кричущим випадком свавілля ВАКС НААУ вважає заяву колегії суддів ВАКС в одній кримінальній справі, в якій було повідомлено про можливість зміни запобіжного заходу обвинуваченим у зв’язку із позицією захисників у справі, які, на думку колегії, «заважають» суду розглядати кримінальне провадження. Такою погрозою з боку суддів ВАКС адвокатів фактично позбавили можливості професійно здійснювати захист, внаслідок чого обвинувачені були змушені відмовитись від захисників, натомість суд примусово, не зважаючи на заперечення обвинувачених, призначив захисника відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

«Фактично, ігноруючи всі передбачені національним та міжнародним законодавством гарантії та принципи адвокатської діяльності в Україні, судді ВАКС з метою прискорення судового процесу вдались до тиску на адвокатів, замінивши адвокатів, яких обрав клієнт, на адвокатів з системи безоплатної правової допомоги, що суперечить загальним засадам кримінального процесуального закону та є не сумісним з наданими державою гарантіями незалежності і неупередженості суддів», – підкреслила Голова НААУ, РАУ.

Лідія Ізовітова вважає, що у таких проявах криється величезна небезпека, яка полягає у обмеженні можливості реалізувати конституційне право людини на захист, а захисників – здійснювати свої професійні обов’язки. «Є проблеми, і вони не законодавчі. Це проблеми правової свідомості суддів, і з цим потрібно працювати кожного дня», – наголосила Лідія Ізовітова.