Позбавлення батьківських прав як виключна міра: адвокат Мар’яна Назаренко

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Позбавлення батьківських прав як виключна міра”, Назаренко Мар’яна, адвокат, член Центру сімейного права ВША НААУ, засновник та керуюча АБ «Назаренко Мар’яни”, розповіла про осіб, які мають право звернутися з позовом до суду про позбавлення батьківських прав, про підстави та документи, які необхідні для позбавлення батьківських прав.

В юридичній практиці позбавлення батьківських прав відноситься до дуже складної категорії справ, як з моральної точки зору, так і з процесуальної. Необхідно усвідомлювати, що такий крок є винятковим запобіжним заходом, і тягне за собою серйозні юридичні наслідки як для дитини, так і для її батьків.

Обставини, що зумовлюють прийняти рішення про позбавлення батьківських прав:

 • несплата аліментів – одна з поширених причин не тільки для позбавлення прав, а й для того, щоб порушити кримінальну справу
 • батько не виконує свої обов’язки по відношенню до дитини – не займається її вихованням, не виділяє кошти на її утримання, не бажає з нею бачитись, і т.д.
 • батько страждає наркоманією чи алкоголізмом
 • батько здійснює фізичне чи психічне насильство над дитиною, і подальше спілкування загрожує здоров’ю дитини
 • батько вчинив злочин (наприклад, замах на вбивство) по відношенню до самої дитини, до її матері або до іншого члена сім’ї.

Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають:

 • один з батьків
 • опікун
 • піклувальник
 • особа, в сім’ї якої проживає дитина
 • заклад охорони здоров’я
 • навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває
 • орган опіки та піклування
 • прокурор
 • а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Для того, щоб звернутися до суду з таким позовом, слід ретельно підготуватися і зібрати максимум доказів та обґрунтувань позовних вимог для позитивного вирішення справи. Перелік документів для позбавлення батька або матері батьківських прав залежить від індивідуальних особливостей справи та не є вичерпним.

Відповідно до статті 164 СК України, мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона/він:

 • 1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • 2) ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти;
 • 3) жорстоко поводяться з дитиною;
 • 4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 • 5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 • 6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Щодо правових наслідків позбавлення батьківських прав,то особа:

 1. Втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання;
 2. Перестає бути законним представником дитини;
 3. Втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;
 4. Не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;
 5. Не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);
 6. Втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Щодо подальшого влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав, то:

 • вирішення судом питання про можливість подальшого проживання в одному житловому приміщенні, якщо дитина проживала з тим із батьків, хто позбавлений батьківських прав.
 • рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав.
 • якщо дитина не може бути передана другому з батьків, переважне право перед іншими особами на передання їм дитини мають, за їхньою заявою: баба та дід, повнолітні брати та сестри, інші родичі дитини, мачуха, вітчим.
 • якщо дитина не може бути передана бабі, дідові, повнолітнім братам та сестрам, іншим родичам, мачусі, вітчиму, вона передається на опікування органу опіки та піклування.
 • можливість дитини, яка була передана родичам, мачусі, вітчиму, органові опіки та піклування, повернутися до житлового приміщення, в якому вона проживала.

Позбавлення батьківських прав допускається лише тоді, коли змінити поведінку батьків у кращу сторону неможливо, і лише при наявності вини у діях батьків.