Право орендодавця на відмову від договору найму, передбачене ч.1 ст. 782 ЦК, не є перешкодою для звернення його до суду з вимогою про розірвання договору оренди у разі несплати орендарем платежів

06 червня 2018 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом ОСОБА_1 до ПСП «Оскар» про стягнення
заборгованості з орендної плати, штрафних санкцій, відшкодування збитків та моральної шкоди, розірвання договору оренди.

Позивач зазначив, що СП «Оскар» не виконує взяті на себе зобов’язання за договором оренди щодо орендної плати та ним виявлено пошкодження
переданого в оренду майна.

Рішення суду першої інстанції про часткове задоволення позовних вимог ОСОБА_1 мотивовано тим, що ПСП «Оскар» неналежним чином виконувало
зобов’язання за договором оренди, зокрема несвоєчасно та не в повному обсязі
здійснювало розрахунки за передане в оренду майно, у період оренди відбулось
пошкодження майна працівниками відповідача, що є підставою для розірвання
договору, стягнення заборгованості зі сплати орендних платежів, штрафних санкцій, а також відшкодування моральної шкоди та упущеної вигоди.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції в частині відшкодування моральної шкоди, стягнення упущеної вигоди та штрафу, суд апеляційної інстанції виходив із того, що відшкодування моральної шкоди не передбачено умовами укладеного
між сторонами договору оренди. Позивач не мав права до розірвання договору
вести переговори про укладення нового договору оренди, а тому відсутні підстави вважати, що внаслідок дій відповідача він не отримав дохід (упущена вигода). Вимоги про стягнення штрафу суд вважав безпідставними, оскільки відповідно до пунктів 8.1, 9.1 договору оренди штраф підлягає сплаті лише у випадку неповернення майна з вини орендаря протягом трьох днів після закінчення терміну оренди, тоді як термін договору оренди не закінчився, а позивач заявив вимоги про його розірвання в судовому порядку. Змінюючи рішення суду першої інстанції в частині стягнення пені та матеріального збитку, суд апеляційної інстанції виходив із того, що пеня з урахуванням заяви ПП «Оскар» про застосування позовної давності підлягає стягненню тільки за один рік. Зменшуючи розмір відшкодування майнової шкоди, суд зазначив, що до складу заподіяного збитку не може бути включено вартість пошкодженого майна, яке не передавалось на зберігання та в користування орендарю.

Верховний Суд залишив без змін рішення суду апеляційної інстанції з огляду на таке.

Суд встановив, що на порушення пункту 7.2 договору оренди ПСП «Оскар» у 2015-2016 роках не сплачувало належним чином орендну плату, у зв’язку з чим у нього утворилась заборгованість у розмірі 116 157 грн.

Ураховуючи наведене, правильними є висновки судів першої та апеляційної
інстанцій щодо наявності підстав для стягнення заборгованості з оплати орендних платежів за договором, а також відповідно до статті 625 ЦК України інфляційних втрат та трьох відсотків річних.

Ураховуючи, що відповідач у передбаченому договором порядку майно не повернув, правильним є висновок судів першої та апеляційної інстанцій про необхідність сплати орендних платежів до моменту передачі орендованого
майна орендодавцю.

Суди першої та апеляційної інстанцій правильно зазначили про відсутність підстав вважати оспорюваний договір розірваним відповідно до статті 782 ЦК
України, оскільки передбачена зазначеною нормою закону можливість розірвати
договір оренди шляхом відмови від нього у позасудовому порядку є правом, а не обов’язком орендодавця.

Враховуючи викладене, Верховний Суд зазначив, що право орендодавця
відмовитися від такого договору, передбачене частиною першою статті 782 ЦК
України, не є перешкодою для його звернення до суду з вимогою про розірвання
договору оренди у разі несплати орендарем платежів, якщо вбачається істотне
порушення його умов.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 06 червня 2018 року в справі No 350/1316/16-ц (провадження No 61-25014св18) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/74699766