Правовий висновок слід враховувати при застосуванні ч.3 ст. 41 КУзПБ, якою передбачено дію мораторію на задоволення вимог кредиторів: КГС ВС

ВАЖЛИВО!

На розгляді судової палати перебуває справа No 905/1923/15 для вирішення питання про застосування абзацу 2 частини шостої, абзацу 2 частини восьмої статті 41 КУзПБ щодо здійснення задоволення забезпечених вимог кредиторів за рахунок майна боржника, яке є предметом забезпечення, після спливу 170 календарних днів з дня введення процедури розпорядження майном.

Щодо порядку набуття статусу кредитора у справі про банкрутство

Особа набуває статусу конкурсного кредитора (сторони, учасника провадження у справі про банкрутство) з повним обсягом процесуальної дієздатності (в тому числі правом оскарження судових рішень) за сукупності таких умов:

  • подання до господарського суду письмової заяви з вимогами до боржника, а також документів, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (частина перша статті 23 Закону про банкрутство, частина перша статті 45 КУзПБ);
  • розгляд господарським судом заяви конкурсного кредитора у попередньому засіданні суду (частина шоста статті 23, стаття 25 Закону про банкрутство, частина шоста статті 45, стаття 47 КУзПБ);
  • визнання вимог такого кредитора, що формалізується у судовому рішенні господарського суду – ухвалі (частина шоста статті 23, стаття 25 Закону про банкрутство, частина шоста статті 45, стаття 47 КУзПБ).

Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство має наслідком зміну порядку задоволення вимог заставодержателя майна боржника, у зв’язку з чим є судовим рішенням, яке ухвалено про права та інтереси цієї особи, що надає заставодержателю право заперечувати у підготовчому засіданні відкриття провадження у справі про банкрутство боржника з наділенням у такому разі заставодержателя процесуальними правами учасника у справі про банкрутство – щодо подання клопотань, надання доказів тощо і, відповідно, процесуальним правом на оскарження ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство в розумінні частини першої статті 254 ГПК України.

Судова палата відступила від висновків щодо застосування норми права в подібних правовідносинах, викладених у постановах від 18.04.2018 у справі No 922/2362/17, від 02.10.2019 у справі No 910/9535/18, від 17.12.2019 у справі No 01/1494(14-01/1494).

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 16.07.2020 у справі No 910/4475/19можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/90743553.

Щодо можливості касаційного оскарження судових рішень про затвердження плану санації боржника, а також затвердження змін та доповнень до плану санації

Передбачене пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень КУзПБ поняття “подальший розгляд справ про банкрутство” включає весь механізм повноважень суду, що діяв для суду касаційної інстанції до введення в дію КУзПБ. При цьому до таких повноважень суду касаційної інстанції належить касаційний перегляд постанов апеляційного господарського суду, які прийняті за результатами перегляду ухвал про затвердження плану санації, а також змін та доповнень до нього.

Судова палата відступила від правової позиції, викладеної Верховним Судом в ухвалі від 10.08.2020 у справі No 1-7/158-09-3124 щодо неможливості касаційного оскарження під час дії КУзПБ судових рішень про затвердження плану санації боржника, а також в ухвалах від 13.02.2020 у справі No 914/2441/15, від 12.05.2020 у справі No 44/258-б про припинення повноважень керуючого санацією боржника, процедуру санації щодо якого було введено в період дії Закону про банкрутство.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 01.10.2020 у справі No 913/849/14 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/92172904.