Про актуальні питання мобілізації під час війни у Вищій школі адвокатури розповіла адвокат Жанна Грушко

Жанна Грушко, кандидат юридичних наук, адвокат, старший партнер АО «ВІНПАРТНЕРС», голова молодіжного комітету НААУ UNBA NextGen у Вінницькій області провела у Вищій школі адвокатури НААУ захід з підвищення кваліфікації на тему: «Актуальні питання мобілізації під час війни».

Із системного аналізу ст. 1 Закону України «Про оборону» (визначення терміну «особливий період»), ст.1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (визначення термінів «особливий період», «мобілізація») вбачається, що поняття «особливий період» є значно ширшим, ніж поняття «період мобілізації людських ресурсів», а тому особливий період не закінчується в момент завершення мобілізації в Україні. Особливий період діє в Україні з моменту оприлюднення Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 303/2014 «Про часткову мобілізацію». Відповідного рішення про переведення державних інституцій на функціонування в умовах мирного часу Президент України не приймав, а тому дію особливого періоду не припинено.

Таку правову позицію щодо тлумачення поняття «особливий період» Верховний Суд уже сформулював у постановах від 11 квітня 2019 року (провадження № 51-9182км18), від 14 лютого 2018 року (провадження № 61-4157св18 та № 61-3951св18), від 20 лютого 2018 року (провадження № 61-4255св18), від 25 квітня 2018 року (провадження № 61-1664св17), від 21 лютого 2019 року (провадження № 51-7411км18).

Відповідно до п. 5 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24 лютого 2022 року Державній службі України з надзвичайних ситуацій невідкладно разом з обласними, Київською міською державними адміністраціями, іншими державними органами, установами, підприємствами, організаціями всіх форм власності доручено привести єдину державну систему цивільного захисту, її функціональні та територіальні підсистеми у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період.

Згідно з п. 5 Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» № 69/2022 від 24.02.2022 року, генеральному штабу Збройних Сил України доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та в межах загального строку мобілізації. Мобілізація триватиме 90 днів з дня набрання чинності Указом. Указом Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» № 574/2022 від 12.08.2022 року строк проведення загальної мобілізації з 23 серпня подовжено на 90 діб.

Мобілізація є плановою, це означає, що Генеральний штаб ЗСУ формує черговість призову. Так, на сьогодні виділяють наступні етапи мобілізації:

 1. Перша черга оперативного резерву. Насамперед, призиватимуть оперативний резерв: колишніх військовослужбовців до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (ветерани бойових дій, починаючи з 2014 року).
 2. Друга черга оперативного резерву. Далі під призов потрапляють військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або за контрактом.
 3. Мобілізаційний резерв. На цьому етапі призвуть резерв — військовозобов’язаних громадян, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу і не були призвані під час попередніх мобілізаційних хвиль.
 4. Громадський резерв. До цієї категорії потрапляють усі жителі країни, які не мають вікових та фізичних обмежень для комплектування ЗСУ та інших військових формувань.

Жанна Грушко наголошує, що порядок мобілізації регулюється розділом ІІ Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Рішення про проведення відкритої мобілізації має бути негайно оголошене через засоби масової інформації (частина шоста статті 4 Закону). Рішення про проведення прихованої мобілізації доводиться до органів державної влади, інших державних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій по закритих каналах оповіщення в порядку, який визначається Президентом України (частина сьома статті 4 Закону).

Згідно з п. 8 Указу Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 року, місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб – підприємців доручено організувати та забезпечити в установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини.

2) здійснення призову військовозобов’язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших військових формувань України.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» кожен громадянин зобов’язаний:

 • з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишнього військомату) для взяття на військовий облік, якщо було змінено місце проживання. (ч.1 ст. 22 Закону)
 • у разі отримання мобілізаційного розпорядження або повістки – з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені у вказаних документах. (ч. 3. ст. 22 Закону)

Після прибуття видається направлення на проходження ВЛК, що регламентоване Наказом Міністерства оборони України «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» від 14.08.2008 року № 402.

Лектор серед підстав для звільнення від мобілізації виділяє наступні:

 1. За станом здоров’я:
 • визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
 • визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);
 • визнані у встановленому порядку особами з інвалідністю.
 1. За сімейними обставинами:
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина-інвалід підгрупи А віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі:
 • — на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
 • — які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
 • — виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 • — утримують повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
 • — які виховують дитину з тяжкими захворюваннями;
 • — на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти віком до 18 років, позбавлені батьківського піклування;
 • — зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
 • — які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи.
 1. За видом зайнятості:

1) заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами, підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

2) Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

3) Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

4) Наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти;

5) Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа: a) військовослужбовців; b) працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції; c) добровольчих формувань.

За ухилення від обліку законодавством передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, згідно зі ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу. Тобто військовозобов’язаний, що не став на облік у «військоматі» за своїм поточним місцезнаходженням може бути оштрафовано на суму до 1 700 грн. У разі відсутності реєстрації у «військоматі» військовозобов’язаний може бути попереджений представником «військомату» про необхідність постановки на облік. У випадку неявки особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності. Згідно із ч. 1 ст. 337 Кримінального кодексу України, ухилення військовозобов’язаного від військового обліку після попередження, зробленого представником «військомату», карається штрафом або виправними роботами на строк до одного року.

Чинним законодавством також передбачена відповідальність за ухилення від мобілізації. Так, згідно ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення вимог законодавства про мобілізацію передбачено штраф. Тобто особа, яка отримала повістку, але не з’явилася до «військомату» може бути оштрафована на суму до 5 100 грн. Згідно ч. 2 ст. 377 Кримінального кодексу України, ухилення військовозобов’язаного, резервіста від навчальних (спеціальних) зборів, карається штрафом або виправними роботами на строк до двох років. Тобто за ухилення від мобілізації особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності.