Про культуру договірних відносин розповіла адвокат Ходжалиєва у проєкті Вищої школи адвокатури “Правосвідомість”

Що таке договір, які його ключові характеристики, на що звернути увагу при укладенні договору: про культуру договірних відносин розповіла адвокат Салатин Ходжалиєва під час правопросвітницького проєкту «Правосвідомість», що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ.

Розпочала захід лектор із вислову відомого американського інвестора Воррена Баффета: «It is impossible to unsign a contract, so do all your thinking before you sign», зауваживши на важливості ретельного вивчення змісту договору перед його підписанням.

Салатин Ходжалиєва сфокусувала увагу на нормативно-правовому визначенні договору згідно з ч. 1 ст. 626 ЦК України, який визначається як домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

На сьогодні існують такі підходи до розуміння договору:

 1. Правочин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ст. 202 ЦК України);
 2. Факт – правова підстава для виникнення прав та обов’язків у осіб;
 3. Домовленість – вільне волевиявлення сторін щодо укладання, зміни чи розірвання або припинення договору;
 4. Документ – текстуальна фіксація домовленостей сторін, їх прав та обов’язків; ознака властива договорам, які укладаються в письмовій формі.

Докладну увагу лектор приділила дотриманню форми договору (ч. 1 ст. 623 ЦК України) у кореляції із формами правочину (ст. 205 ЦК України).

Салатин Ходжалиєва зазначила, що форма договору має значення з наступних причин:

 1. У певних випадках впливає на існування факту укладення договору;
 2. Вимога, дотримання якої впливає на чинність правочину;
 3. Впливає на встановлення моменту вчинення правочину.

Письмова форма необхідна у випадках, коли укладаються:

 • Правочини між юридичними особами;
 • Правочини між фізичними особами на суму 20 і більше НМДГ;
 • Правочини між юридичною особою та фізичною особою;
 • Інші.

Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом.

Нотаріальне посвідчення договору необхідне лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін.

У разі недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину такий правочин є нікчемним. У разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним. Однак законодавством передбачені випадки визнання таких договорів судом дійсними (ч. 2 ст. 219, ч. 2 ст. 220 ЦК України).

В огляді судової практики лектор привернула увагу слухачів на Рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 31 травня 2022 року, справа стосувалася наявної суперечності у чинних на час укладення договору правових нормах щодо необхідності нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого на Одеській товарній біржі.

Салатин Ходжалиєва поділилася ключовими моментами, на які слід звертати увагу під час самостійної перевірки договору:

 1. Ціна
 2. Предмет
 3. Строк
 4. Положення про відповідальність
 5. Підписант Вашого контрагента

До договорів, які потребують професійного аналізу лектор віднесла:

 1. Операції з нерухомістю
 2. Транзакція, яка становить суттєве значення
 3. Придбання суттєвої частки в бізнесі
 4. Контракти з іноземним елементом

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.