Про Legalese або як опанувати юридичний сленг англійською: Оксана Кіріяк

Due to their proficiency in Legalese,

lawyers are the only persons

in whom ignorance of the law is not punished

Jeremy Bentham

Центр правничої лінгвістики Вищої школи адвокатури НААУ продовжує серію заходів з підвищення кваліфікації адвокатів за напрямком Legal English. Вебінар на тему “How to say it … in Legalese” («Як це сказати … .юридичною англійською») провела Оксана Кіріяк, членкиня згаданого Центру, кандидат юридичних наук, доцентка кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Впродовж століть елітарна закритість юридичної професії для широких прошарків населення обумовлювала необхідність штучного відмежування «касти» служителів закону від решти суспільства за допомогою певного правничого сленгу та своєрідного юридичного жаргону «Legalese», що досі використовується у професійному спілкуванні та часто береться за основу при складанні офіційних документів (договорів, наказів, розпоряджень тощо).

Сам термін «Legalese» відноситься до форм фахово-галузевого мовлення, є підвидом спеціального стилю оперування юридичною термінологією (з вживанням складних мовленнєвих граматичних конструкцій, у тому числі навіть дещо застарілих архаїчних виразів латинського походження), що використовується переважно фахівцями у вузькоспеціалізованій юридичній документації.

Невеличка довідка про граматичну будову самого терміну «Legalese», що є органічним сполученням кореневого складу «legal» і суфіксу «-ese», котрий здебільшого використовується для позначення національної / регіональної приналежності (Chinese, Portuguese, Japaneseetc.), або певний галузевий стиль мовлення (Medicalese Journalese, Academese, Bureaucrateseandsoon).

Водночас не викликає сумнівів і об’єктивна необхідність у чіткості, стислості та однозначності у тексті різного роду юридичних документів, що є запорукою максимально ефективного використання закріплених прав сторін, гарантує неухильне дотримання та належне виконання контрагентами взятих на себе зобов’язань, а також забезпечує повноцінний захист у випадку невизнання, оспорення чи порушення будь-якого характеру. Тим більше, що історія знає чимало випадків, коли неконкретизованість положень договору призводила не просто до напруги між сторонами, але й навіть до конфліктів на міжнародному рівні.

До прикладу так-звана «Свиняча війна», що була безкровною прикордонною суперечкою між Сполученими Штатами та Великою Британією на території спірного острову Сан-Хуан, на володіння яким претендували обидві держави. Проте жодна з них завчасно не ініціювала конкретизації приписів Орегонського договору (1846 р.), які чітко не встановлювали остаточної демаркаційної лінії розмежування, що зрештою призвело до військового протистояння, коли у 1859 р. американський фермер Лайман Кетлер застрелив свиню, котра належала британській агрокомпанії.

Звичайно, вичерпно розкрити зміст Legalese у форматі однієї публікації є вкрай нереалістичним сценарієм. Проте спробувати досконало опанувати основні критерії формулювання цих виразів та сталих зворотів – цілком посильне завдання для кожного правника, котрий бажає вдосконалити свої знання у цій царині.

Ось декілька порад, які допоможуть якісно підвищити рівень фаховості своєї юридичної мови:

  • Повсякчас використовуйте юридичні терміни та дефініції замість їх буденних відповідників (на кшталт «to purchase», а не «to buy», «to distribute», а не «to sell» тощо),
  • Уникайте скорочень (вживайте, до прикладу, «do not» замість «don’t»),
  • Завжди доречною буде вказівка на передумови або мету документа (наприклад, «WHEREAS, the Client wishes to engage the services of the Service Provider for the purpose of…» ),
  • Чим конкретнішим за змістом і складнішим за будовою буде речення, тим більше воно відповідатиме духу та букві Legalese (WHEREAS, Party A is interested in purchasing certain goods from Party B, NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants contained herein, Party B agrees to sell and deliver the goods described in Exhibit 1 attached hereto to Party A at the purchase price of $X [insert the total amount of money], payable in two installments, with delivery scheduled on or before [insert delivery date], and Party A agrees to inspect and accept the goods within [insert the number of days] of delivery or provide written notice of rejection, with title passing upon full payment and any disputes to be resolved through arbitration according to the rules of [insert arbitration organization].)
  • Наперед виключайте потенційні випадки неоднозначного тлумачення договірних положень (зокрема, у текстах протоколів розбіжностей, додатків чи додаткових угод).

Тож підсумовуючи все наведене вище, можна констатувати, що, з одного боку, ми маємо справу із досить складним і усталеним правничим сленгом, із дещо застарілим жаргоном професійної комунікації юристів-практиків; а з іншої сторони, очевидно, що такий деталізований структурований виклад інформації у змісті офіційних текстів мінімізує наступні судові спори та унеможливлює зловживання з боку несумлінних контрагентів.

Здебільшого так відбувається, оскільки юридична термінологія є важливим розділом мовної взаємодії членів будь-якого суспільства, що обумовлюється, насамперед, місцем та роллю юриспруденції в житті, як пересічного громадянина, так і держави в цілому.