Тактика максимального захисту сторін при завершенні договірних відносин – юридичною англійською: Оксана Кіріяк

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся вебінар на тему: «Termination Tactics: Maximizing the Value of Contractual Endings» – Тактика максимального захисту сторін при завершенні договірних відносин, який провела кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Оксана Кіріяк.

У ході двогодинної зустрічі було розкрито визначення ключового поняття з теми «Termination Clause», that stands for contractual provision outlining the conditions and procedures under which a contract may be legally ended or terminated by one or both parties involved. Зокрема, було наголошено на тому, що застереження про розірвання стосується положення, включеного в контракт, яке визначає обставини, за яких договір може бути розірвано однією або обома сторонами. У ньому, як правило, визначаються умови, процедури та наслідки розірвання, включаючи будь-які вимоги щодо сповіщення, підстави для припинення та засоби правового захисту чи зобов’язання після припинення. Застереження про розірвання договору розроблено для забезпечення ясності та визначеності щодо прав та обов’язків сторін у разі розірвання договору, допомагаючи звести до мінімуму суперечки та забезпечити плавне вирішення договірних відносин.

Лектором також було проаналізовано лексикологічний взаємозв’язок між поняттями «TerminationClause», «TerminationProvision» та «ExitClause», де у підсумку, перші дві конструкції як еквівалентні синоніми («TerminationClause» та «TerminationProvision») є більш конкретними термінами, зосередженими на розірванні контракту, тоді як «ExitClause» має ширший обсяг і може охоплювати низку положень, включно із розірванням договору, але не обмежуючись ним.

Поряд із цим було детально зосереджено увагу присутніх на таких важливих компонентах контрактів, як:

  • Clarity and Certainty(чіткість і визначеність)They provide clear guidelines on when and how the contract can be terminated, reducing ambiguity and the risk of disputes between parties;
  • Risk Management (управління потенційними ризиками) – by specifying the circumstances under which the contract can be terminated, these clauses help parties mitigate potential risks associated with the contractual relationship;
  • Flexibility(гнучкість) – they allow parties to tailor the termination provisions to suit their specific needs, taking into account the nature of the agreement and the underlying business relationship;
  • Enforceability (можливість виконання)well-drafted termination clauses enhance the enforceability of contracts, as they ensure that both parties are aware of their respective rights and responsibilities in the event of termination.

Для кращого розуміння призначення цих положень у тексті усіх без винятку контрактів, окремо було зазначено, що вони зазвичай визначають обставини, такі як порушення умов договору або завершення узгодженого строку його дії, за яких можливе розірвання, а також права та обов’язки кожної сторони після розірвання. Застереження про розірвання покликані забезпечити визначеність, зрозумілість та прогнозованість послідовних дій для правового захисту сторін контракту, покроково окреслюючи процес припинення договірних відносин між ними.

Завершальним акордом вебінару стало розмежування окремих видів застережень про розірвання договору, а саме:

  • Fixed-TermTerminationClauses – ці пункти визначають заздалегідь визначену дату закінчення контракту, забезпечуючи ясність і визначеність щодо тривалості угоди. Після настання цієї дати договір автоматично розривається без необхідності подальшого повідомлення чи дій будь-якої сторони, що спрощує процес припинення договірних відносин;
  • TerminationforCauseClauses – такі положення дозволяють одній або обом сторонам розірвати договір без необхідності вказувати конкретну причину, пропонуючи гнучкість у ситуаціях, коли відбувається істотна зміна обставин. Вони забезпечують механізм розірвання угоди без вимоги доказів провини чи порушення, дозволяючи сторонам швидко та полюбовно вийти з угоди;
  • TerminationforConvenienceClauses – Зазвичай вони вимагають від сторони, яка не порушує договору, повідомити про порушення та надати їй можливість виправити ситуацію до розірвання контракту, сприяючи справедливості та дозволяючи вирішити суперечки до розірвання контракту. Ці пункти окреслюють конкретні обставини чи умови, за яких одна сторона може розірвати договір через невиконання іншою стороною своїх зобов’язань або виконання певних умов;
  • TerminationforMaterialBreachClauses – Суттєві порушення – це значні порушення, які зачіпають суть мети контракту або суттєво знижують його цінність, виправдовуючи розірвання угоди для захисту інтересів сторони, яка не порушує. Подібно до попереднього підвиду, ці положення дозволяють розірвати контракт, якщо одна зі сторін істотно порушує контракт. Ці положення часто включають критерії для визначення того, що є суттєвим порушенням, і вказують кроки, які необхідно вжити перед розірванням, наприклад надання повідомлення та можливість усунути порушення.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.