Про встановлення трирічного строку звернення за призначенням та виплатою одноразової допомоги у разі загибелі, поранення чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів

Оскільки до набрання чинності Законом України від 4 липня 2012 року No 5040-VI
«Про внесення змін до деяких законів України з питань соціального захисту
військовослужбовців» (1 січня 2014 року) законодавством не було встановлено
строків звернення заінтересованої особи до уповноваженої особи щодо
нарахування та виплати одноразової грошової допомоги, то до випадків, які сталися до 1 січня 2014 року і щодо яких уповноваженим органом не було прийнято рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги,
трирічний строк, установлений статтею 16-3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», необхідно застосовувати з 1 січня 2014 року.

03 серпня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Управління Служби безпеки
України в Сумській області, Служби безпеки України на постанову Другого
апеляційного адміністративного суду від 4 березня 2021 року у справі No 480/4365/20 за позовом ОСОБА_1 (далі – ОСОБА_1, позивач) до Управління
Служби безпеки України в Сумській області, Служби безпеки України про визнання неправомірними дій Управління Служби безпеки України в Сумській області стосовно відмови у складанні висновку щодо виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку зі смертю ОСОБА_2 під час виконання ним обов’язків військової служби дружині померлого ОСОБА_1; зобов’язання Управління Служби безпеки України в Сумській області скласти такий висновок; зобов’язання Служби безпеки України здійснити призначення і виплату одноразової грошової допомоги ОСОБА_1 – дружині (члену сім’ї) підполковника ОСОБА_2, смерть якого настала під час виконання ним обов’язків військової служби.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Під час проходження військової служби помер чоловік позивачки, підполковник ОСОБА_2, відповідальний співробітник 2 сектору режимно-секретного відділу Управління Служби безпеки України в Сумській області, що підтверджується свідоцтвом про смерть від 23 січня 2008 року.

25 лютого 2020 року позивач звернулася до Управління Служби безпеки України в Сумській області із заявою про призначення і виплату їй одноразової грошової допомоги як дружині померлого підполковника ОСОБА_2, смерть якого настала під час виконання ним обов’язків військової служби, відповідно до статті 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року No 2011-ХІІ (далі – Закон No 2011-ХІІ) та Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності
військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року No 499 (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин; далі – Порядок No499).

12 березня 2020 року на заяву позивачки надійшла відповідь УСБУ в Сумській
області за No 68/К-51/199/2, якою їй відмовлено у призначенні та виплаті
одноразової грошової допомоги у зв’язку зі смертю підполковника ОСОБА_2 під час виконання ним обов’язків військової служби.

Рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 17 липня 2020 року у задоволенні позову відмовлено. Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що позивачем пропущено трирічний строк звернення за одноразовою грошовою допомогою.

Постановою Другого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу ОСОБА_1 задоволено, рішення Сумського окружного адміністративного суду
скасовано та прийнято нову постанову про задоволення позову.

Постановляючи зазначене рішення, суд апеляційної інстанції виходив з того, що на дату смерті ОСОБА_2 призначення та виплата одноразової грошової допомоги регулювалися Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року No 2232-ХІІ (далі – Закон No 2232-ХІІ), Законом No 2011-ХІІ та Постановою Кабінету Міністрів України «Про умови державного обов’язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобов’язаних, призваних на збори, і порядок виплати їм та членам
їх сімей страхових сум» від 19 серпня 1992 року No 488 (далі – Постанова No 488), які не містили обмежень щодо трирічного строку звернення за призначенням одноразової грошової допомоги, а тому, позивачка, яка раніше не отримувала одноразову грошову допомогу у зв’язку зі смертю ОСОБА_2 має право на її отримання.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував постанову суду апеляційної інстанції, та залишив в силі рішення суду першої інстанції.

ОЦІНКА СУДУ

Порядок No 499, на відміну від Порядку No 488, не містить строків, протягом яких зацікавлена особа повинна звернутися до уповноваженого органу щодо призначення та виплати їй одноразової грошової допомоги. Водночас, Законом
України «Про внесення змін до деяких законів України з питань соціального захисту військовослужбовців» від 4 липня 2012 року No 5040-VI (далі – Закон
No 5040-VI) Закон No 2011-XII було доповнено статтями 16-1, 16-2, 16-3, 16-4.

Відповідно до пункту у Прикінцевих положень Закон No 5040-VI він набирає
чинності з 1 січня 2014 року. В той час, пунктом 2 Перехідних положень вказаного Закону встановлено, що дія цього Закону не поширюється на осіб, стосовно яких до набрання чинності цим Законом прийнято рішення про виплату їм одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, або які отримали замість зазначеної допомоги інші компенсаційні виплати відповідно до законодавства.

Як було встановлено судами попередніх інстанцій та підтверджується матеріалами справи, ОСОБА_1 не зверталася до уповноважених органів щодо
призначення та виплати їй одноразової допомоги у зв’язку зі смертю її чоловіка, і відповідно, щодо позивачки у цій справі до 1 с ічня 2014 року не приймалося рішення про виплату їй одноразової грошової допомоги. Тому, враховуючи норми
пункту 2 Перехідних положень Закону No 5040-VI, розгляд заяви та виплата
позивачці одноразової грошової допомоги повинна здійснюватися відповідно до Закону No2011-XII, з урахуванням змін, які були внесені Законом No 5040-VI і набрали чинності з 1 січня 2014 року.

Колегія суддів Верховного Суду відповідно до частини восьмої статті 16-3 Закону No 2011-XII особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цим Законом, можуть реалізувати його протягом трьох
років з дня виникнення у них такого права.

Враховуючи вищезазначене правове регулювання та обставини цієї справи, колегія суддів Верховного Суду визнала за необхідне вказати, що оскільки до набрання чинності Закону No 5040-VI законодавством не було установлено
строків звернення заінтересованої особи до уповноваженої особи щодо нарахування та виплати одноразової грошової допомоги, то до випадків, які сталися до 1 січня 2014 року і щодо яких уповноваженим органом не було
прийнято рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги,
трирічний строк, установлений статтею 16-3 Закону No 2011-XII, необхідно
застосовувати з 1 січня 2014 року. У зв’язку із цим, по вказаним випадкам,
трирічний строк звернення заінтересованої особи із заявою до уповноваженого
органу щодо призначення та виплати одноразової допомоги у зв’язку зі смертю
під час виконання обов’язків військової служби спливає 31 грудня 2016 року.

Крім того, колегія суддів зазначила, що якщо виходити із того, що по випадках, які сталися до 1 січня 2014 року і щодо яких особа не зверталася до уповноваженого органу стосовно призначення та виплати їй одноразової грошової допомоги, строк звернення не застосовувати взагалі, а щодо випадків,
які сталися після 1 січня 2014 року застосувати трирічний строк, то вказане буде
порушувати конституційний принцип рівності прав та свобод людини і матиме ознаки дискримінації (стаття 24 Конституції України) для осіб, які одночасно
звернуться із заявою про призначення та виплату одноразової грошової допомоги, зумовленої подіями більш ніж трирічної давності.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 03 серпня 2021 року у справі No 480/4365/20 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/98839717.