Про забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя: заява Вищої ради правосуддя

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 131 Конституції України, пунктів 4, 5 частини першої статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя з метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя ухвалює та оприлюднює публічні заяви і звернення, звертається до суб’єктів права законодавчої ініціативи, органів, які уповноважені приймати правові акти, із пропозиціями щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Про це повідомляє ВРП.

Постановою Верховної Ради України від 29 травня 2023 року № 3119-IX схвалено Заяву Верховної Ради України «Про необхідність жорсткого і безкомпромісного подолання проявів корупції в системі правосуддя». Доручено Голові Верховної Ради України забезпечити невідкладне направлення тексту Заяви до Ради національної безпеки і оборони України.

Вища рада правосуддя цією заявою:

 1. Підтримує Заяву Верховної Ради України в частині високого відзначення роботи антикорупційних органів та необхідності подальшого системного впровадження антикорупційної реформи.
 2. Підтримує Заяву Верховної Ради України в частині абсолютної недопустимості випадків, коли керівник найвищого суду в системі судоустрою України може бути задіяний у вчиненні корупційних діянь. Вища рада правосуддя заявляє про абсолютну недопустимість будь-яких випадків вчинення корупційних діянь на усіх рівнях не лише в судовій системі, а й у інших органах державної влади та місцевого самоврядування.
 3. Підтримує Заяву Верховної Ради України в частині належного, неупередженого та ефективного розслідування можливих фактів корупції у Верховному Суді. Перебіг і результати такого розслідування мають бути максимально публічними в межах, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України. Наголошуємо, що відповідно до статтей 55, 62, 124 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом; правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
 4. Підтримує Заяву Верховної Ради України в частині нагальної потреби в рішучому та послідовному продовженні судової реформи з метою зміцнення авторитету та підвищення рівня довіри суспільства не лише до інститутів правосуддя, а й до всього корпусу державної влади та місцевого самоврядування.
 5. Підтримує Заяву Верховної Ради України в частині необхідності продовження жорсткої та безкомпромісної боротьби з ганебними випадками недопустимої поведінки суддів, що порочать звання судді та підривають авторитет правосуддя. Вища рада правосуддя наголошує на недопустимості поведінки не лише суддів, а й усіх державних службовців, працівників патронатної служби, народних депутатів України тощо, що підриває авторитет Держави та довіру суспільства.
 6. Підтримує Заяву Верховної Ради України в частині необхідності докорінно винищити корупцію не лише в системі органів правосуддя, а й у будь-якому органі державної влади та місцевого самоврядування. Ті, хто не готовий існувати у справедливій і прозорій реальності та вчинятиме в подальшому корупційні дії, мають бути усунуті від державного корпусу і притягнуті до відповідальності у встановлений законом спосіб.
 7. Підтримує Заяву Верховної Ради України в частині якнайшвидшого завершення кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді, яке було розпочато, але не завершено.
 8. Підтримує Заяву Верховної Ради України в частині встановлення і забезпечення гідних та належних умов оплати праці працівників апаратів судів.
 9. Підтримує Заяву Верховної Ради України в іншій частині, спрямованій на відновлення суспільної довіри до органів державної влади в цілому і судової влади зокрема, в частині забезпечення незалежності суддів, європейського вектору розвитку України.
 10. Вища рада правосуддя підтримує позицію Президента України щодо рівності усіх перед законом незалежно від посад та невідворотності покарання.

Вища рада правосуддя заявляє:

 1. Судова гілка влади виконала всі міжнародні зобов’язання щодо вступу України до Європейського Союзу.
 2. Судова система вживає системних заходів для самоочищення.
 3. Вища рада правосуддя після 10 місяців неповноважності і повного оновлення, зміни підходів у своїй роботі відновила діяльність у повноважному складі із 12 січня 2023 року. Вища кваліфікаційна комісія суддів України після майже чотирьох років неповноважності була заново сформована за новими правилами і 1 червня 2023 року відновила свою роботу. Архітектуру судоустрою і судового врядування відновлено лише 1 червня 2023 року. Тривала неповноважність органів врядування в судовій системі призвела до негативних наслідків. Для системної та якісної еволюції судової гілки влади після відновлення її архітектури потрібен час. Судова система здатна за короткий час самовідновитись.
 4. Під час війни і боротьби з російським агресором 54 судді стали до лав Збройних Сил України, 353 працівники апаратів та органів (установ) системи правосуддя взяли зброю для виконання конституційного обов’язку із захисту суверенітету і територіальної цілісності України, наразі тримають стрій один член Вищої ради правосуддя, три члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Колективи судів, судді України, органи суддівського врядування та самоврядування власними силами і коштами системно долучаються до допомоги Збройним Силам України.
 5. Судді до останнього не покидали тимчасово окуповані території України і перші в системі правосуддя відновлювали та відновлюють правосуддя на звільнених територіях України.
 6. Ні під час пандемії COVID-19, ні під час війни здійснення правосуддя в Україні не зупинилося. Система правосуддя забезпечує на вимогу статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» безперервність доступу громадян до суду. Суди та судді проявили стійкість і довели своєю сумлінною роботою здатність здійснювати правосуддя та захищати права громадян за будь-яких умов.
 7. Протягом 2020–2023 років до Вищої ради правосуддя надійшло 810 звернень про втручання в діяльність судді, 274 повідомлення були визнані обґрунтованими, до правоохоронних органів скеровано понад 200 рішень про вжиття заходів щодо втручання в діяльність судді під час здійснення правосуддя. На жаль, лише чотири обвинувальних акти за вказаними фактами передано до суду.
 8. Справедлива реакція на несистемні негативні прояви, що трапляються в судовій системі, не має позначатися на суддях, які сумлінно дотримуються своєї присяги Українському народу.
 9. Шлях самостійного і системного самоочищення судової системи потребує консолідації всього Українського народу та органів державної влади.
 10. Оскільки Заява Верховної Ради України містить звернення до Ради національної безпеки і оборони України щодо негайного розгляду на її засіданні питання щодо фактів виявлення корупції та інших порушень закону представниками судової гілки влади з огляду на необхідність забезпечення національної безпеки та захисту інтересів України, Вища рада правосуддя заявляє про готовність до рішучої боротьби з негативними явищами в судовій системі та до співпраці з громадянським суспільством, органами державної влади для забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.

Рішення Вищої ради правосуддя «Про затвердження Заяви Вищої ради правосуддя «Про забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя» від 8 червня 2023 року № 620/0/15-23