При перерахунку пенсії змінною величиною є лише розмір грошового забезпечення, натомість відсоткове значення розміру основної пенсії, є незмінним: відступ ВП ВС у справі пенсій ЧАЄС

ВП ВС відступила від правового висновку ВСУ та КАС ВС щодо зменшення
відсоткового розміру суми грошового забезпечення при перерахунку пенсії,
визначивши, що при перерахунку пенсії з 1 січня 2018 року відповідно до статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» на основі постанов Кабінету Міністрів України немає підстав для застосування механізму нового обчислення пенсії за нормами
частини першої статті 13 цього Закону в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального
захисту військовослужбовців», яка застосовується саме при першому призначенні пенсії.

При перерахунку пенсії змінною величиною є лише розмір грошового забезпечення, з якого обчислюється розмір пенсії, натомість відсоткове значення розміру основної пенсії, яке було визначене при її призначенні, є незмінним.

16 лютого 2022 року Велика Палата Верховного Суду розглянула касаційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Донецького окружного адміністративного суду від 14 серпня 2019 року та постанову Першого апеляційного адміністративного суду від 06 листопада 2019 року у справі за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області (далі – ГУ ПФУ в Донецькій області, ПФУ відповідно) про визнання дій протиправними, зобов’язання вчинити певні дії, і прийняла постанову, в якій зазначила таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

ОСОБА_1 є військовим пенсіонером, учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1, особою з інвалідністю ІІІ групи, перебуває на обліку в ГУ ПФУ в Донецькій області.

12 грудня 2002 року Чернівецький обласний військовий комісаріат призначив
позивачу пенсію по інвалідності відповідно до Закону України від 09 квітня 1992 року No 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (у редакції, чинній на час призначення пенсії; далі –
Закон No 2262-ХІІ) у розмірі 93 % відповідних сум грошового забезпечення, а саме: 50 % – за вислугу 20 років, 33 % – за кожний рік вислуги понад 20 років (11 років * 3 %), 10 % – як ліквідатору наслідків Чорнобильської катастрофи.

ГУ ПФУ в Донецькій області провело перерахунок пенсії ОСОБА_1 з 01 січня 2018 року на підставі довідки про розмір грошового забезпечення від 27 березня 2018 року, виданої Донецьким ОВК відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року No 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (далі – Постанова No 103). При цьому основний розмір пенсії позивача склав 83 % відповідних сум грошового забезпечення <…>.

Вважаючи дії ГУ ПФУ в Донецькій області щодо зменшення основного розміру пенсії з 93 до 83 % відповідних сум грошового забезпечення та перерахунку пенсії без урахування додаткових видів грошового забезпечення протиправними, позивач звернувся до суду із цим позовом.

ОЦІНКА СУДУ

Щодо перерахунку пенсії за вислугу років у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення на підставі Постанови No 704 без урахування у його складі додаткових видів грошового забезпечення

Відповідно до частини четвертої статті 63 Закону No 2262-XII (тут і далі – у редакції, чинній на час перерахунку пенсії позивача) усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону No 2262-ХІІ, затверджений Постановою No 45.

30 серпня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову No 704, якою встановив, зокрема, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення (пункт 2).

У подальшому 21 лютого 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову No 103, пунктом 1 якої зобов’язав перерахувати пенсії, призначені згідно із Законом No 2262-ХІІ до 01 березня 2018 року (крім пенсій, призначених згідно із цим Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення зі служби <… >, що визначені станом на 01 березня 2018 року відповідно до Постанови No 704.

Також Постановою No 103 було внесено низку змін до Порядку No 45, зокрема: додаток 2 викладено в новій редакції, відповідно до якої відсутні такі складові грошового забезпечення, як щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії.

Перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права і проводиться у строки, передбачені частинами другою і третьою статті 51 Закону
No 2262-XII. Якщо внаслідок перерахунку розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

Під час перерахунку пенсій використовуються такі види грошового забезпечення, як посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням.

Постанова No 704 набрала чинності 01 березня 2018 року.

Таким чином, у зв’язку зі змінами в грошовому забезпеченні військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, передбаченими
Постановою No 704, та з огляду на зазначені вище положення частини другої
статті 51 Закону No 2262-XII у колишніх військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу виникло право на перерахунок пенсії з 01 січня 2018 року.

Як установили суди першої та апеляційної інстанцій, Донецький ОВК на виконання Постанови No 103 склав та направив до ГУ ПФ У в Донецькій області
довідку від 27 березня 2018 року про розмір грошового забезпечення ОСОБА_1 з урахуванням показників посадового окладу, окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років. Дій Донецького ОВК стосовно складання зазначеної
довідки для перерахунку пенсії без урахування показників додаткових видів
грошового забезпечення позивач не оскаржував.

Велика Палата Верховного Суду зауважує, що орган ПФУ має право перевіряти
правильність складення довідок щодо формального змісту, однак правом
самостійно визначати складові та розмір грошового забезпечення осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, відповідач не наділений.

Таким чином, не врахувавши під час перерахунку пенсії позивачу додаткові види грошового забезпечення, а саме надбавки за кваліфікацію (7 % від посадового
окладу), вчений ступінь кандидата наук (5 % від посадового окладу), вчене звання доцента (5 % від посадового окладу), відповідач діяв відповідно до законодавства, чинного на час виникнення у позивача права на перерахунок пенсії, а саме Закону No 2262-ХІІ, Постанови No 103, Порядку No 45.

Щодо зменшення розміру пенсії за вислугу років позивача як військовослужбовця, який брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесений до категорії 1, при її перерахунку на 10 % відповідних сум грошового забезпечення

Відповідно до пункту «в» частини першої статті 13 Закону No 2262-ХІІ (у редакції, чинній на час призначення пенсії позивачу) пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах: в) особам, зазначеним у пунктах «а» і «б» цієї
статті, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час
проходження служби і віднесені до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років
збільшується на 10 процентів, а віднесеним до категорій 2, 3 – на 5 процентів
відповідних сум грошового забезпечення.

З набуттям чинності Законом No 3591-IV нова редакція пункту «в» частини першої статті 13 Закону No 2262-ХІІ не передбачала указаної 10-відсоткової
доплати особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1.

Перерахунок призначених відповідно до Закону No 2262-ХІІ пенсій визначено статтею 63 цього Закону (у редакції, чинній на час проведення перерахунку пенсії
позивачу). Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Таким чином, відсотковий розмір пенсії до відповідних сум грошового забезпечення при її призначенні установлюється статтею 13 Закону No 2262-ХІІ
саме на час призначення пенсії. Натомість розміри складових грошового
забезпечення, з яких обчислюється пенсія при її перерахунку на підставі статті 63
Закону No 2262-ХІІ, визначаються на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

Складові грошового забезпечення, з яких обчислюється та перераховується пенсія, та їх розміри, не є сталими і регулюються постановами Кабінету Міністрів
України.

Водночас відсоткове співвідношення раніше призначеної відповідно до статті 13 Закону No 2262-ХІІ пенсії до відповідних сум грошового забезпечення є сталим, оскільки установлюється на день призначення пенсії.

Суди попередніх інстанцій установили, що пенсія за вислугу років була призначена позивачу в грудні 2002 року відповідно до пунктів «а», «в» частини
першої статті 13 Закону No 2262-ХІІ, її розмір складав 93 % від грошового
забезпечення, у тому числі 10 % – збільшення розміру пенсії на підставі пункту «в»
частини першої статті 13 цього Закону як особі, яка брала участь у ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесена до категорії 1.

На час виникнення спірних правовідносин стаття 13 Закону No 2262-ХІІ була чинною у редакції Закону No 3591-IV, яка не передбачала вказаної 10-відсоткової
доплати особам, що брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1.

Проте застосування органом ПФУ при перерахунку пенсії позивача положень статті 13 Закону No 2262-ХІІ у редакції Закону No 3591 -IV є протиправним, оскільки ця норма стосується призначення нових, а не перерахунку раніше призначених пенсій. До того ж статтею 58 Конституції України закріплено принцип незворотності нормативно-правових актів у часі.

Отже, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про те, що при перерахунку пенсії позивача з 01 січня 2018 року відповідно до статті 63 Закону
No 2262-ХІІ на основі постанов No 103 і 704 немає підстав для застосування
механізму нового обчислення пенсії за нормами частини першої статті 13 цього
Закону, яка застосовується саме при першому призначенні пенсії. При перерахунку пенсії змінною величиною є лише розмір грошового забезпечення, з якого обчислюється розмір пенсії, натомість відсоткове значення розміру основної пенсії, яке було визначене при її призначенні, є незмінним.

Оскільки Верховний Суд України та Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду помилково застосували до спірних
правовідносин норму статті 13 Закону No 2262-ХІІ у редакції Закону No 3591 -IV,
яка регулює питання призначення пенсій, Велика Палата Верховного Суду вважає за необхідне відступити від висновку Верховного Суду України та Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду про те, що оскільки на момент здійснення перерахунку пенсії стаття 13 Закону No 2262-ХІІ у редакції Закону No 3591-IV не передбачала 10-відсоткового збільшення пенсії для військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесені до категорії 1, а інша норма, яка б установлювала таку доплату, у чинному законодавстві України відсутня, то правових підстав для нарахування наведеної 10-відсоткової доплати для зазначених військовослужбовців немає.

Велика Палата Верховного Суду, відступаючи від указаного вище висновку Верховного Суду України та Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду, виснувала, що позов ОСОБА_1 підлягає частковому
задоволенню. При цьому з урахуванням обставин справи належним та ефективним способом судового захисту прав скаржника є визнання протиправною відмови ГУ ПФУ в Донецькій області в перерахунку та виплаті пенсії за вислугу років позивача, обчисленої із застосуванням 93 % відповідних сум грошового забезпечення, та зобов’язання відповідача здійснити з 01 січня 2018 року перерахунок та виплату пенсії ОСОБА_1 відповідно до статті 63 Закону No 2262-ХІІ у порядку і розмірах, визначених постановами No 704 і 103, виходячи з відсоткового значення розміру пенсії 93 % відповідних сум грошового забезпечення з урахуванням виплачених сум.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 16 лютого 2022 року у справі No 200/7786/19-а можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104415081.