Рада адвокатів України роз’яснила нюанси відповідальності за несвоєчасне підвищення кваліфікації

Невиконання адвокатом вимог з підвищення кваліфікації є триваючим дисциплінарним проступком. Він припиняється або отриманням відповідного електронного сертифікату, що підтверджує виконання вимог, або притягненням особи, винної у невиконанні професійного обов’язку, до дисциплінарної відповідальності.

На звернення голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сергія Вилкова таке роз’яснення дала Ради адвокатів України.

Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Порушуючи питання застосування дисциплінарних стягнень за несвоєчасне підвищення адвокатом кваліфікації, очільник ВКДКА виходив з того, що невиконання адвокатом цього професійного обов’язку є дисциплінарним проступком. Адвокати з різних причин, за різних умов можуть несвоєчасно, із запізненням виконати свій обов’язок щодо підвищення кваліфікації. При цьому, п. 32 Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України передбачено, що адвокатам, які не виконали вимоги за попередні роки, надається можливість отримати сертифікати з підвищення кваліфікації за ці роки за умови успішних проходження спеціальних тестувань у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України за кожен рік невиконання. Тож у такий спосіб передбачено механізм усунення допущеного адвокатом порушення. Але адвокати часто тлумачить цю норму так, що у разі її виконання відсутній дисциплінарний проступок в цілому. Тож для усунення подвійного тлумачення голова ВКДКА пропонував уточнити згаданий пункт Порядку в частині того, що виконання п. 32 Положення не відміняє дисциплінарний проступок, який мав місце.

У Раді адвокатів України відзначили, що несвоєчасне, за межами встановленого пунктом 23 Порядку строку, виконання адвокатом свого обов’язку з підвищення професійного рівня за кожен календарний рік, а за попередні роки є самостійними триваючими дисциплінарними проступками.

В теорії права триваюче правопорушення розуміється, як проступок, пов’язаний з тривалим та безперервним невиконанням суб`єктом обов’язків, передбачених законом. Тобто, триваючі правопорушення характеризуються тим, що особа, яка вчинила якісь певні дії чи допустила бездіяльність, перебуває надалі у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності) та, відповідно, порушення закону. Триваюче правопорушення припиняється лише у випадку: усунення стану за якого об’єктивно існує певний обов’язок у суб’єкта, що вчиняє правопорушення; виконанням обов’язку відповідним суб’єктом; припиненням дії відповідної норми закону.

З урахуванням наведеного, РАУ дійшла висновку, що отримання адвокатом електронного сертифікату про підвищення кваліфікації за звітний календарний, з 01 січня по 31 грудня, та попередні роки є підтвердженням виконання ним встановлених вимог з підвищення професійного рівня. Відповідно це також є підставою для відмови у відкритті дисциплінарного провадження та його закриття, у разі якщо таке дисциплінарне провадження було відкрите.

Відповідні зміни були внесені до Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.