Рада адвокатів України уточнила порядок призначення регіональних керівників тимчасових робочих органів

Тимчасовий робочий орган ради адвокатів регіону може очолювати адвокат регіону на підставі рішення ради адвокатів регіону.

Рішенням РАУ від 11-12 серпня 2023 року № 73 (документ розміщено на сайті НААУ) уточнено порядок формування тимчасових робочих органів, визначений Регламентом ради адвокатів регіону.

Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Згідно із попередньою редакцією відповідного п. 14.3 Регламенту, тимчасовий робочий орган ради адвокатів регіону міг очолювати будь-який член ради адвокатів регіону за його згодою.

Нагадаємо, для вирішення поточних завдань діяльності ради адвокатів регіону остання може створювати тимчасові робочі органи (робочі, консультативні, експертні, комітети, комісії, групи, тощо).

У відповідному рішенні РАР повинно бути зазначено:

  • мету створення тимчасового робочого органу;
  • вичерпний перелік завдань;
  • члени ради адвокатів регіону, які включаються до складу органу;
  • голову;
  • термін виконання завдань органом;
  • термін, на який створюється тимчасовий робочий орган.

В роботі тимчасових робочих органів ради адвокатів регіону можуть брати участь фахівці, експерти з відповідних питань, науковці, представники органів державної влади та місцевого самоврядування (за їх згодою).