Розгляд кредиторських вимог окремого кредитора після закриття провадження у справі про банкрутство є процесуально неможливим

Відсутність провадження у справі про банкрутство боржника унеможливлює розгляд та задоволення заяви окремого кредитора поза межами провадження у справі про банкрутство такого боржника, оскільки визнання судом вимог кредитора приведе до наділення кредитора певним обсягом прав, які можуть бути реалізовані виключно в межах провадження у справі про банкрутство.

КУзПБ визначив порядок розгляду заяв із грошовими вимогами кредиторів до боржника, з якого випливає, що розгляд таких заяв здійснює суд виключно в межах відкритого провадження у справі про банкрутство боржника.

За приписами ч. 1 ст. 45 КУзПБ, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, які їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

При цьому чинним законодавством України не передбачено можливості розгляду господарським судом заяви з грошовими вимогами до боржника в порядку ст. 45 КУзПБ поза межами провадження у справі про банкрутство. Норми ГПК України також не передбачають можливості розгляду заяв з грошовими вимогами в господарській справі з вимогами до боржника після закриття провадження у справі.

У цій справі господарські суди встановили, що податковий орган звернувся із заявою про кредиторські вимоги до боржника після закриття провадження у справі про банкрутство щодо цього боржника, тобто з порушенням 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Верховний Суд дійшов висновку, що задоволення заяви податкового органу про визнання його грошових вимог до боржника після завершення щодо боржника комплексу процедур і механізмів, передбачених КУзПБ, та за відсутності провадження у справі про банкрутство боржника призведе до порушення принципу правової визначеності в контексті обсягу прав і обов’язків боржника та інших кредиторів у справі стосовно банкрутства. Отже, вимоги податкового органу вважаються погашеними.

Постанова КГС ВС від 1 червня 2023 року у справі № 908/73/22 – https://reyestr.court.gov.ua/Review/111384597.