Розгляд справи в непередбаченому процесуальним законом порядку, зокрема, в порядку письмового провадження за відсутності учасників справи, є порушенням ст. 129 Конституції України та ст. 6 Конвенції

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянувши у письмовому провадженні справу № 1440/1634/18

за позовом ОСОБА_1 до Міністерства внутрішніх справ України, в особі Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності про визнання протиправною відмову та зобов`язання вчинити дії,

за касаційною скаргою ОСОБА_1

на ухвалу П`ятого апеляційного адміністративного суду від 15 червня 2021 року (суддя-доповідач – Семенюк Г.В., судді – Федусик А.Г., Шляхтицький О.І.)

УСТАНОВИВ:

І. Рух справи

1.            ОСОБА_1 звернувся до Миколаївського окружного адміністративного суду з позовом до Міністерства внутрішніх справ України, в якому просив:

–          визнати протиправною відмову щодо надання йому статусу ветерана органів внутрішніх справ;

–          зобов`язати Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України визнати позивача ветераном внутрішніх справ України на підставі частини третьої статті 5 Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” та видати посвідчення і нагрудний знак “Ветеран органів внутрішніх справ”.

2.           Рішенням Миколаївського окружного адміністративного суду від 13 вересня 2018 року позов задоволено.

3.           Постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 27 листопада 2018 року рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 13 вересня 2018 року скасовано. Прийнято нову постанову, якою у задоволенні позову відмовлено.

4.           15 квітня 2021 року до П`ятого апеляційного адміністративного суду надійшла заява ОСОБА_1 про перегляд постанови П`ятого апеляційного адміністративного суду від 27 листопада 2018 року за нововиявленими обставинами.

5.           В обґрунтування поданої заяви ОСОБА_1 зазначив, що рішенням П`ятого апеляційного адміністративного суду від 17 березня 2021 року у справі № 400/2263/20 йому встановлено календарну вислугу в розмірі 20 років 6 місяців 19 днів, що є істотною обставиною для перегляду постанови у справі № 1440/1634/18 від 27 листопада 2018 року.

6.           Ухвалою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 15 червня 2021 року відмовлено у задоволенні заяви ОСОБА_1 про перегляд за нововиявленими обставинами постанови П`ятого апеляційного адміністративного суду від 27 листопада 2018 року.

7.           Не погоджуючись із постановленою ухвалою, ОСОБА_1 звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу П`ятого апеляційного адміністративного суду від 15 червня 2021 року.

7.1. Задовольнити заяву та скасувати постанову П`ятого апеляційного адміністративного суду від 27 листопада 2018 року. Прийняти нове судове рішення за результатами перегляду справи, якою задовольнити позовні вимоги щодо надання ОСОБА_1 статусу ветерана органів внутрішніх справ та видачі відповідного посвідчення та нагрудного знаку, згідно пункту 3 статті 5 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» № 203.

8.           Ухвалою Верховного Суду від 19 липня 2021 року відкрито касаційне провадження у справі та встановлено десятиденний строк з дня вручення копії ухвали для подання відзиву на касаційну скаргу.

9.           Ухвалою Верховного Суду від 17 листопада 2021 року призначено касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження відповідно до статті 345 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України).

ІІ. Оцінка суду апеляційної інстанції

10.           Відмовляючи у задоволенні заяви ОСОБА_1 про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що викладені в заяві ОСОБА_1 доводи не свідчать про наявність нововиявлених обставин у розумінні вимог статті 361 КАС України, а тому постанову П`ятого апеляційного адміністративного суду від 27 листопада 2018 року у справі № 400/1634/18 слід залишити без змін.

ІІІ. Доводи касаційної скарги

11. У касаційній скарзі скаржник вказує на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права. Зазначає, що справу розглянуто без повідомлення учасників справи про дату, час та місце її розгляду, не у визначений день та час в ухвалі, тобто без проведення судового засідання, розглянувши справу в порядку письмового провадження.

12.           У межах установленого строку від Міністерства внутрішніх справ України надійшов відзив на касаційну скаргу, в якому відповідач просить касаційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а ухвалу П`ятого апеляційного адміністративного суду від 15 червня 2021 року залишити без змін. Зазначає, що позивачем надано суду новий доказ існування вислуги років, проте він жодним чином не слугував підставою прийняття оскаржуваного рішення в цій справі та не надавався для оцінки суду під час розгляду даної справи.

ІV. Оцінка Верховного Суду. Релевантні джерела права й акти їх застосування

13.           Верховний Суд, перевіривши доводи касаційної скарги, виходячи з меж касаційного перегляду, визначених статтею 341 КАС України, а також надаючи оцінку правильності застосування судом апеляційної інстанції норм процесуального права у спірних правовідносинах, виходить з наступного.

14. Згідно з положенням частини четвертої статті 328 КАС України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

15.           Відповідно до частин першої, другої та третьої статті 242 КАС України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

16.           Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

17.           Крім того, стаття 2 та частина четверта статті 242 КАС України встановлюють, що судове рішення має відповідати завданню адміністративного судочинства, а саме бути справедливим та неупередженим, своєчасно вирішувати спір у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

18.           Зазначеним вимогам процесуального закону рішення суду апеляційної інстанції не відповідає, а викладені у касаційній скарзі мотиви скаржника є частково прийнятними, з огляду на наступне.

19.           Згідно з положенням частини третьої статті 328 КАС України у касаційному порядку може бути оскаржена, зокрема, ухвала суду апеляційної інстанції про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

20.           Положеннями статті 362 КАС України визначено, що учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право подати заяву про перегляд судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили, за нововиявленими або виключними обставинами.

21.           Відповідно до частин першої – четвертої статті 361 КАС України судове рішення, яким закінчено розгляд справи і яке набрало законної сили, може бути переглянуто за нововиявленими або виключними обставинами.

22.           Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є:  

1)          істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2)          встановлення вироком суду або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі;

3)          скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду.

23. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність фізичної особи.

24.           Не є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами: 1) переоцінка доказів, оцінених судом у процесі розгляду справи; 2) докази, які не оцінювалися судом, стосовно обставин, що були встановлені судом.

25. Аналіз наведених положень свідчить про те, що нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення, та породжують процесуальні наслідки, впливають на законність і обґрунтованість ухваленого без їх урахування судового рішення. До нововиявлених обставин належать факти об`єктивної дійсності, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного розв`язання спору.

26.           При цьому необхідними ознаками нововиявлених обставин є: існування цих обставин під час розгляду та вирішення справи й ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява; на час розгляду справи ці обставини об`єктивно не могли бути відомі ні заявникові, ні суду; істотність цих обставин для розгляду справи (внаслідок урахування цих обставин суд міг би прийняти інше рішення, ніж те, що було прийняте).

27.           Відповідно до частини першої статті 364 КАС України заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам цього Кодексу щодо оформлення позовних заяв до суду першої інстанції.

28.           Заява про перегляд судового рішення суду першої інстанції з підстав, визначених частиною другою, пунктами 1, 2 частини п`ятої статті 361 КАС України, подається до суду, який ухвалив судове рішення (частина перша статті 365 цього Кодексу).

29.           Згідно із частинами першою, другою статті 366 КАС України заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, що надійшла до адміністративного суду, передається судді адміністративного суду, який визначається в порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу.

30.           Протягом п`яти днів з дня після надходження заяви до адміністративного суду суддя (суддя-доповідач) перевіряє її відповідність вимогам статті 364 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

31.           Положеннями статті 368 КАС України визначено порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.

32.           Так, заява про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами розглядається у судовому засіданні протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами.

33. Справа розглядається за правилами, встановленими цим Кодексом для провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. В суді першої інстанції справа розглядається у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи. Неявка заявника або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду (частини перша, друга цієї статті).

34.           Аналіз наведених вище положень свідчить про те, що розгляд заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами здійснюється у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.

35.           Частина перша статті 311 КАС України   встановлює, що суд апеляційної інстанції може розглянути справу без повідомлення учасників справи (в порядку письмового провадження) за наявними у справі матеріалами, якщо справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів, у разі:

1)          відсутності клопотань від усіх учасників справи про розгляд справи за їх участю;

2)          неприбуття жодного з учасників справи у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання;

3)          подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, які ухвалені в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (у порядку письмового провадження).

36.           Отже, законодавцем встановлено виключний перелік випадків, за наявності яких апеляційний суд має право ухвалити рішення про розгляд справи в порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи.

37.           Як убачається з матеріалів справи, ухвалою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 11 травня 2021 року відкрито провадження у справі про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

38.           Ухвалою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 11 травня 2021 року справу призначено до розгляду в порядку письмового провадження в приміщені П`ятого апеляційного адміністративного суду у залі судового засідання № 10 на 22 червня 2021 року.

39.           Відповідно до супровідного листа П`ятого апеляційного адміністративного суду від 14 травня 2021 року копію ухвали про відкриття провадження про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами направлено до відома позивача та повідомлено, що заява призначена до розгляду в порядку письмового провадження на 15 червня 2021 року без виклику сторін.

40.           Вищезазначені супровідний лист від 14 травня 2021 року та ухвала П`ятого апеляційного адміністративного суду від 11 травня 2021 року про відкриття провадження про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами були надіслані на електронну адресу ОСОБА_1 – tomash2222@gmail.com 26 травня 2021 року.

41.           Електронним листом ОСОБА_1 підтвердив отримання 26 травня 2021 року ухвали П`ятого апеляційного адміністративного суду від 11 травня 2021 року.

42.           Таким чином, під час підготовки справи до розгляду суд дійшов висновку про необхідність розгляду справи в порядку письмового провадження без виклику сторін без надання сторонам строку для подачі клопотання про розгляд справи за їх участю.

43.           Водночас, ураховуючи положення частин першої, другої статті 368 КАС України розгляд заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами повинен здійснюватися у судовому засіданні з повідомленням учасників справи про час, дату та місце судового розгляду.

44.           Колегія суддів зауважує, що право бути почутим є одним з ключових принципів процесуальної справедливості, яка передбачена статтею 129 Конституції України та статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Учасник справи повинен мати можливість захистити свою позицію в суді. Така можливість сприяє дотриманню принципу змагальності через право особи бути почутою та прийняттю обґрунтованого і справедливого рішення.

45.           Отже, розгляд справи в непередбаченому процесуальним законом порядку, зокрема, в порядку письмового провадження за відсутності учасників справи, є порушенням статті 129 Конституції України та статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

46. Поряд з цим, Судом встановлено, що в матеріалах справи наявний електронний лист П`ятого апеляційного адміністративного суду від 26 травня 2021 року, яким позивачу направлено ухвалу П`ятого апеляційного адміністративного суду від 11 травня 2021 року про відкриття провадження за заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та супровідний лист, в якому зазначено про те, що розгляд справи буде здійснюватися в порядку письмового провадження 15 червня 2021 року, а не як зазначено в ухвалі П`ятого апеляційного адміністративного суду від 11 травня 2021 року – 22 червня 2021 року.

47.           Відповідно до частини другої статті 306 КАС України усі судові рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки справи до апеляційного розгляду, викладаються у формі ухвали.

48.           Таким чином, дата проведення судового засідання може бути змінена лише шляхом винесення відповідної ухвали, а не шляхом направлення повідомлення, викладеного у супровідному листі.

49.           Зазначені порушення норм процесуального права позбавляють суд касаційної інстанції можливості надати правову оцінку висловленим судом апеляційної інстанції висновкам по суті заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, а тому ухвала суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню з направленням справи до апеляційного суду на новий розгляд в частині розгляду заяви позивача про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

50.           Європейський суд з прав людини зауважив, що право на публічний розгляд, передбачене пунктом 1 статті 6 Конвенції, має на увазі право на «усне слухання». Право на публічний судовий розгляд становить фундаментальний принцип. Право на публічний розгляд було б позбавлене смислу, якщо сторона в справі не була повідомлена про слухання таким чином, щоб мати можливість приймати участь в ньому, якщо вона вирішила здійснити своє право на явку до суду, встановлене національним законом. В інтересах здійснення правосуддя сторона спору повинна бути викликана в суд таким чином, щоб знати не тільки про дату і місце проведення засідання, але й мати достатньо часу, щоб встигнути підготуватися до справи (TRUDOV v. RUSSIA, № 43330/09, § 25, 27, ЄСПЛ, від 13 грудня 2011 року).

51.           Право учасників справи, зокрема, бути належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання та на участь у судових засіданнях (за виключенням випадків, що стосується окремих категорій справ), відповідає основним засадам адміністративного судочинства, таким як, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін, диспозитивність та офіційне з`ясування всіх обставин справи.

52. У межах даної справи апеляційним судом не було забезпечено дотримання таких прав позивача, хоча заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами розглядається виключно в судовому засіданні з повідомленням учасників справи про дату, час та місце судового засідання. Під час розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами суд може провести розгляд справи в порядку письмового провадження без повідомлення сторін лише у разі, якщо учасники справи не прибули у судове засідання, будучи належним чином повідомлені про його проведення, або у разі відсутності від них клопотань про розгляд справи за їх участю або участю їх представників.

53.           З огляду на викладене, обставини справи щодо порушення порядку розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без проведення судового засідання свідчать про порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права.

54.           За наведеного правового регулювання та обставин справи Верховний Суд констатує, що суд апеляційної інстанції допустив порушення норм процесуального права, що призвело до постановлення незаконної ухвали.

V. Висновки Верховного Суду за результатами розгляду касаційної скарги

55.           Відповідно до пункту 2 частини першої статті 349 КАС України суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд.

56.           Відповідно до частини четвертої статті 353 КАС України справа направляється до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду або на новий розгляд, якщо порушення допущені тільки цим судом. В усіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції.

57.           Ураховуючи викладене, Верховний Суд приходить висновку, що ухвала П`ятого апеляційного адміністративного суду від 15 червня 2021 року прийнята з порушенням норм процесуального права, а тому підлягає скасуванню на підставі частини третьої статті 353 КАС України з направленням справи до суду апеляційної інстанції на новий розгляд.

58.           З огляду на результат касаційного розгляду, суд не вирішує питання щодо розподілу судових витрат.

59.          Керуючись статтями 341, 343, 349, 353, 355, 356, 359 КАС України,  Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.

2.           Ухвалу П`ятого апеляційного адміністративного суду від 15 червня 2021 року скасувати, а справу направити до суду апеляційної інстанції на новий розгляд в частині вирішення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

3.           В задоволені решти вимог касаційної скарги відмовити.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.